Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.

Yrkesdiesel i tanken

Vi träffade minister Marin i början av augusti. Vi förde starkt fram vägnätets finansieringsbehov och oroväckande dåliga skick.

Av: Iiro Lehtonen

Kuljetusyrittäjä 5/2019

Hösten kommer och Rinnes regering gör sig redo för budgetmanglingen för år 2020. I tilläggsbudgeten som gavs före midsommar anvisade regeringen 40 miljoner euro för underhåll av stambanan och avlägsnande av renoveringsskulden och 70 miljoner euro för utveckling av järnvägsnätet. Trots att tilläggsbudgeten är järnvägsorienterad, ingick även vägprojekt: Åbo ringväg, rv 8 och rv 3. Bra så, och ännu bättre att vår nya trafikminister Sanna Marin redan har hunnit stävja den största ivern kring den snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors. 

Vi träffade minister Marin i början av augusti. Vi förde starkt fram vägnätets finansieringsbehov och oroväckande dåliga skick. Vi alla behöver goda vägförbindelser, för såväl människor som gods, och Finland ska inte slösa sina knappa skatteresurser på rälsar och nya tåg för några minuters tidsinbesparing. Resenärerna räcker inte till och miljardinvesteringarna skulle gå på minus för tid och evighet.  

Vi fäste ministerns uppmärksamhet vid gemensamma mål om trafiksäkerhetens nollvision och minskade utsläpp i trafiken, vilka förutsätter en kraftig utveckling av vägnätet. När Finland har satsat på allt större transportkapacitet, föreslog vi en riksomfattande pott på 40 miljoner euro för flaskhalskorsningar, för att säkerställa trafikens smidighet. Tilläggsintäkter för finansieringen skulle fås med hjälp av vinjettavgifter för tung trafik, vilka även utländska lastbilar skulle betala, till ett värde på uppskattningsvis 6–10 miljoner euro per år, beroende på genomförandemodell. 

Sommarens samtalsämne har varit de fel som skedde i samband med taxireformen. Vi gjorde klart för ministern att den nya transportservicelagen omintetgjorde bekämpningen av grå ekonomi även inom godstrafiken. I lagen måste åter tas med skyldigheten att uppvisa trafiktillstånd och beställarens ansvar för iakttagande av kör- och vilotider, samt att det åter ska vara straffbart att registrera en lastbil i yrkestrafik för privat bruk. Dessutom ska traktorer och paketbilar åter omfattas av trafiktillstånd och tillsyn och den snedvridna konkurrensen gällande traktorer måste korrigeras. I lagen måste också ingå beställarens ansvar för överlastning, vilket konstateras i regeringsprogrammet. Vi fick beröm av ministern för vår detaljerade lista, vilket stärkte vår uppfattning om att bekämpningen av grå ekonomi åter är på modet.  

Inför budgetmanglingen i september föreslår SKAL den mest effektiva metoden att minska utsläppen: en ökad användning av diesel framställd av rester och avfall genom sänkt bränsleskatt. I stället för den ökade beskattningen av bränsle som regeringen planerar krävs en totalreform av trafikbeskattningen, i vilken den diesel som används inom godstrafiken beskattas lättare i egenskap av den yrkesdiesel som nämns i regeringsprogrammet. På så vis skulle transportföretagen få skatteåterbäring för varje liter yrkesdiesel som de har fyllt i sin tank. 

I samarbete för våra medlem: