Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.

Livslångt lärande

Hyvingebon Eve Skyttä driver två transportföretag tillsammans med sin far. Det bästa med yrket är enligt henne att självständigt få planera sina dagar. Det passar den unga familjemamman. De första fem åren i branschen har varit lärorika, och lärandet ser inte ut att ta slut.
Eve Skyttä Kuljetusyrittäjän haastattelussa

Av: Ulla Eskelinen

Kuljetusyrittäjä 5/2019
Det är en morgon i augusti och Eve Skyttä har redan kört ett lass råvirke när hon hämtar mig vid Hyvinge tågstation. Vi åker till Noppo i Hyvinge, där Eves pappa Markku Skyttä på 1990-talet köpte ett enfamiljshus och transportföretagets intilliggande hall.
 
Hallen är numera för låg för de nya fordonen, men på gården sköter Markku själv underhållet av företagets fordon i så stor utsträckning som möjligt. Gården är också basen för de tre bilarna. 
Eve Skyttä med familj tar hand om farfar Ahtis hus i centrum av Hyvinge. Ahti Skyttä startade tillsammans med sin bror transporter av kvalitetsvaror år 1956, och övergick på 1960-talet till råvirkestransporter, som Markku och Eve nu har tagit över.
 
Vårt gamla hus är min enda kontinuerliga hobby. Vårt hem, som alltid har dörrarna öppna, är också en mötesplats för kompisarna. Kompisarna är till stor hjälp vid de oändliga renoverings- och gårdsarbetena, berättar Eve. 
 
Kuljetusliike Skyttä Ky, som grundades av Ahti Skyttä, och SKY-Forest Oy, som grundades av Markku, verkar under samma tak. Företagens sex bilar kör råvirke i Nyland, och en skogsmaskin sköter avverkningen. Fordonen känns igen på Betty Boop-figuren, som Markku valde ut för bilarna i början av 2000-talet. De flesta tejpningarna har gjorts av Tony Lassas.
 
Min egen bil har länge varit Keltuainen (sv. gulan), den kycklinggula Scania. Den hade jag först ett hat-kärleksförhållande till, innan jag vande mig vid växlarna. Nu när vi har börjat komma överens ska bilen bytas ut. Den nya bilen står på gården i väntan på tejpningarna. En av våra trailrar är målad i rosa och kallas prinsessvagnen. 
 
För familjen Skyttä är bilarna vardagsredskap, som man måste få röra sig fritt med, utan att tänka på inredningen. Två av bilarna har Eve haft på evenemanget Tawastia Truck Weekend när de var nya, men de är inga utställningsbilar. 
 

Från kock till transportföretagare

Eve är utbildad kock och tyckte om sitt jobb i restaurangbranschen, trots att lönen enligt henne var dålig. På faderns förslag sökte Eve till kursen för kombinationsfordonsförare. Till sin överraskning blev hon antagen. Under kursens gång blev hon på allvar intresserad av att byta bransch. Grundexamen i logistik avlade Eve som läroavtalsutbildning i sitt eget företag. 
Eve Skyttäs Betty Boob bil

Mycket att lära

Eve började köra år 2015, men det tog inte lång tid innan hon också började hjälpa pappan med pappersjobbet. När han blev allvarligt sjuk året därpå krävdes det att hon satte sig grundligt in i företagets ekonomi. 
Jag tog bland annat reda på arbetsgivarens skyldigheter och lärde mig sköta våra kundrelationer. Jag märkte många saker som vi kunde sköta mera effektivt. Nu är jag inne på informationssökning och lärande, och ser inget slut på den processen.
Eve fortsatte inlärningsprocessen genom att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap. Utbildningen som i synnerhet riktar sig till transport- och maskinföretagare inom skogsbranschen genomfördes i samarbete mellan Metsä Group och TTS. Många ämnen var redan bekanta, men utbildningen gav Eve säkerhet inför de förnyelser hon redan hade satt igång. Eve är väldigt nöjd med den rådgivning hon fått vid nyföretagscentrumet Hyvinkään-Riihimäen Seudun Uusyrityskeskus. Därifrån beställde hon även en ekonomisk analys till företagen. 
Analysen var till stor hjälp. Sedan dess har vi bytt bokförare och personen som utarbetade analysen är numera vår rådgivare. 
Eve Skyttä med sin hund

Mot generationsskifte

Eve är fortfarande anställd av sin far, men tillsammans siktar de på att genomföra generationsskifte inom 2–5 år. Innan dess ska de emellertid ändra kommanditbolaget till ett aktiebolag. Antalen fordon och anställda kommer antagligen att förbli oförändrade, men effektiviteten ska förbättras ytterligare. 
Markku Skyttä har repat sig väl efter sjukdomen och utför dagligen, förutom reparations- och underhållsarbetena, även körningar. Ungefär 75 procent av Eves arbete är ekonomiförvaltning, ledning och dagliga kundkontakter. Övergången till elektronisk bokföring har förbättrat Eves tidshantering avsevärt.
Jag lägger till exempel ut serviceavtal och försäkringar på entreprenad, men valen gör pappa och jag tillsammans. Körandet är en givande och avkopplande del av mitt jobb. 
Eve berättar att företagets chaufförer är erfarna, och hon behöver inte sätta tid på att styra upp deras arbete. De planerar själva sin egen dagsrytm inom avtalade ramar. 
I fortsättningen borde vi vara bättre förberedda inför överraskande fördröjningar i kassaflödena och förarnas hälsoproblem. Förarbristen minskar förhoppningsvis i hela landet, eftersom skogsbolagen deltar i ordnandet av förarutbildningar. Men de som utexamineras från skolan är inte redo för råvirkestransporter, om de inte får mera praktisk övning. 
Eves mammaledighet tog officiellt slut i juni. Minstingen fyllde ett i slutet av augusti och den äldsta började skolan i höst. Tack vare ett starkt stödnätverk av släktingar och kompisar är minstingen fortfarande hemma på dagarna. Eve strävar efter att tillsammans med sin man ordna körningarna så att de inte är borta hemifrån samtidigt. Ibland har hon varit tvungen att ta med babyn när hon har hämtat ett lass vid en huvudväg, i babyskydd och endast när föret har varit bra.
Jag är glad att min man efter lite övertalningar gick med på att lämna sitt jobb inom livsmedelsindustrin och börja arbeta i vårt företag, trots att vi tar med oss jobbet hem mera än tidigare. 
 

Rädslan finns där, men man får inte tappa nerverna

I fjol somras, när Eve var höggravid, inträffade en skrämmande situation på en skogsbilväg. En personbil kom emot i hög hastighet i Eves fil.
Jag hann reagera genom att bromsa, men min bil krängde kraftigt ner mot diket. Personbilen flydde snabbt från platsen. Jag ringde pappa, som lyckligtvis befann sig i närheten. Han lossade lasten försiktigt och vi fick upp bilen ur diket. Efteråt gav pappa order om att jag genast skulle köra ett nytt lass. Det var bra. Om jag inte hade kört, hade jag kunnat få ännu värre skräckkänslor.
På vintern, när föret och vägarna är dåliga, är Eve mera orolig för pappans, mannens och förarnas säkerhet än för sin egen. Uppföljnings- och kontaktsystemen minskar oron. Eve deltog i vädjan till beslutsfattarna om tilläggsfinansiering för underhåll av vägarna genom att delta i videon #Ihmistentakia i början av året. 

Kuljetusliike Skyttä Ky och SKY-Forest Oy

  • Hemort: Hyvinge
  • Ledning: Markku och Eve Skyttä
  • Tjänster: råvirkestransporter i Nyland
  • Personal: åtta förare 
  • Fordonspark: sex fordonskombinationer, en skogsmaskin
  • Kunder: Metsä Group och Koskitukki Oy, Kuljetusliike E. Nousiainen Oy:s partner i Stora Ensos transporter

 

I samarbete för våra medlem: