liikennejärjestelmä

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä ja laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamiseksi

Pages

Subscribe to RSS - liikennejärjestelmä

I samarbete för våra medlemmar: