Pääkuva 998x232

Finlands Transport och Logistik SKAL rf

En bra riskklassificering kännetecknar en ansvarsfull transportföretagare

Inom hela EU-området tas från ingången av 2017 i bruk ett riskklassificeringssystem som gäller alla transportföretag inom landsvägstrafik och utifrån systemet kan man kontrollera att företaget har gott anseende. En enhetlig riskklassificering medför jämlikhet i de europeiska transportföretagens vardag och säkerställer att företag som förlorat sitt trafikstillstånd i ett land, inte kan kringgå bestämmelserna genom att ansöka om tillstånd i ett annat land.


  Finlands Transport och Logistik SKAL rf är en intressebevakningsorganisation för företag inom vägtrafikens godstransporter och för företag som erbjuder logistiska tjänster. SKALs medlemskår utgörs av cirka 5 300 företag som är verksamma inom transport- och logistikbranschen.


  Brx small img

  SKAL har en permanent representant i Bryssel tillsammans med Biltrafikens arbetsgivarförbund (ALT) och Bussförbundet (LAL). Läs mera.  Tidningen Kuljetusyrittäjä

  13.05.2016 Kalle Urho Oy: Specialisering och idéer ger stabilitet

  Att specialisera sig på det man behärskar − att pumpa färdigbetong − har varit Kalle Urho Oy:s nyckel till lönsam verksamhet. Fordonsmaterielen med vilken kunderna betjänas är utvecklad med egna idéer som grund.

  Mer om ämnet

   

  26.04.2016 Transportföretagare Peter Björk har världens bästa jobb!

  För jakostadsbon Peter Björk är djurens välfärd en hjärtesak. Han transporterar levande djur och utgör därmed en förbindelselänk mellan lantbruken och Snellmans Köttförädling Ab. Ett fint fungerande samarbete har fört med sig förbättringar i transportens olika skeden.

  Mer om ämnet

   

  19.01.2016 Reformen av vägtrafiklagen ger distributionstransporterna mer smidighet

  Transportbarometern för januari gav transportföretagarna en möjlighet att ta en närmare titt på teman i den just nu påbörjade totalreformen av vägtrafiklagen. Företagarna väntar att reformen för med sig mera smidighet i distributionstransporterna, dock så att trafiksäkerheten beaktas.

  Mer om ämnet

   

  Aktuellt

  Aktuellt

  30.12.2016 Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

  Enligt Trafikskyddets uppskattning har vägtrafikens säkerhet förbättrats 2016 på basen av olycksinformationen vi har idag. I synnerhet minskade cyklistolyckor.

  Mer om ämnet

   

  22.12.2016 KM: Lindrandet av författningarna om besiktning fortsätter

  Kommunikationsministeriet fortsätter reformen av besiktningslagstiftningen. Författningsutkasten från den första fasen av lagreformen är på remiss till den 13 januari och beredningen av den andra fasen har inletts.

  Mer om ämnet

   

  19.12.2016 KM: Minister Berner: Bestämmelser om interoperabla transporttjänster tas in i transportbalken

  Den andra fasen i lagprojektet för reglering av transportmarknaden, transportbalken, har inletts. Utöver landsvägstrafiken ska också sjöfart, luftfart och spårtrafik omfattas av regleringen. Enligt kommunikationsminister Anne Berner är det meningen att interoperabiliteten mellan olika trafikslag ska främjas och det ska på så sätt bli lättare att bilda resekedjor och tillhandahålla kunderna sådana.

  Mer om ämnet

   

  Ta kontakt

  SKAL i Helsingfors


  Finlands Transport och Logistik SKAL, Nuijamiestentie 7,
  00400 Helsingfors, Finland

  Tfn +358 9 478 999

  SKAL i Bryssel


  Finnish Transport and Logistics SKAL, B-1000 Brussels, Belgium

  Tfn BE +32 476 05 8490

  Publikationer


  När behövs ett trafiktillstånd

  Esitekansi ruotsiksi  De delar i lagen (21.7.2006/693) som gäller utvidgad trafiktillstånds-skyldighet trädde i kraft i juli år 2014. Målsättningen med SKAL's broschyr är att på ett praktiskt sätt beskriva lagens innehåll och syfte för transport- och logistikbranschens aktörer.


  Ladda här (pdf)


  Ansvar vid köp av transporttjänsterTransportkundens info A5sv 1  Ladda här (pdf)


  Transport av farliga ämnen - körtillståndsutbildning

  Lärobok är nu tillgänglig på svenska.

  Ajolupakoulutus kannet ruotsi


  Svenskspråkig utbildning


  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä