Ota yhteytta ylakuva

Medialle

Tehtäviimme Suomen kuljetus- ja logistiikka –alan edunvalvontajärjestönä kuuluu palvella mediaa, päättäjiä ja muita sidosryhmiä ajankohtaisella tiedolla ja näkemyksillä. Liikenne- ja viestintäministeriö, eduskunnan valiokunnat ja liikenneviranomaiset pyytävät meiltä säännöllisesti lausuntoja ja kannanottoja maanteiden tavaraliikennettä koskevaan lainsäädäntö- ja arviointityöhön.

Asiantuntijuutemme kattaa muun muassa seuraavat alueet:


  • Maanteiden tavaraliikennettä ja logistisia palveluita koskeva lainsäädäntö
  • Kuljetus- ja logistiikka –alan yrittäjyys ja koulutus
  • Raskaan liikenteen kuljettajien ammattipätevyys ja koulutus
  • Raskaan liikenteen ajoneuvojen mitat ja massat
  • Kuljetusyritysten markkinatilanne
  • Ajo- ja lepoaikasäädökset
  • Kabotaasiliikenne (ulkomaisten kuljetusyritysten liikennöinti Suomessa)
  • Maanteiden tavaraliikenteen liikenneturvallisuusasiat
  • Raskaan liikenteen vertaistuki
  • Ulkomaan liikenne

22.5.2017 Poliisin 24 tunnin tehovalvonta raskaalle liikenteelle 23.5. alkaen

Tarkastuksen kohteena ovat erityisesti liikenneluvat, ammattipätevyys, ajo- ja lepoaikojen noudattaminen sekä matkustajamäärä ja turvalaitteiden käyttö.

Lue lisää

 

22.5.2017 Kevennä kaasujalkaa tietyömaalla

Teiden päällystyskausi on alkanut. Asfaltti- ja kuljetusalan yritykset vetoavat tienkäyttäjiin, jotta he noudattaisivat tietyömaiden nopeusrajoituksia. Etenkin ammattiautoilijoita haastetaan näyttämään mallia muulle liikenteelle. Tietyömaita riittää, sillä väylien korjausvelkaohjelma tuo tiekorjauksiin tänä ja ensi vuonna yhteensä 500 miljoonan euron lisärahoituksen.

Lue lisää

 

19.5.2017 Kuljettajakoulutuksen uudistaminen lakiluonnosvaiheeseen

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen ajokorttien suoritusvaatimusten uudistamiseksi. Ajokorttilakiin ehdotetut muutokset koskisivat muita kuin kuorma- ja linja-autokortteja. Nykyisistä opetussuunnitelmiin perustuvista opetusvaatimuksista luovuttaisiin, ja oppimismenetelmä ja oppimiseen käytetty aika olisivat vapaasti päätettävissä.

Lue lisää

 

18.5.2017 Kuljetusyrityksen vastuullisuuden voi helposti osoittaa vastuullisuustodistuksella - ensimmäiset todistukset myönnetty

Trafin myöntämä kuljetusyrityksen vastuullisuustodistus on osoitus vastuullisesta kuljetustoiminnasta. Todistuksen voi saada kuljetusyritys, joka täyttää Trafin vastuullisuusmallin mukaiset edellytykset.

Lue lisää

 

15.5.2017 Automuseoiden neuvottelukunta palkitsi Vuoden ajoneuvomuseon

Myllyn vanhat autot ensimmäinen Vuoden ajoneuvomuseo.

Lue lisää

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä