Ota yhteytta ylakuva

Medialle

Tehtäviimme Suomen kuljetus- ja logistiikka –alan edunvalvontajärjestönä kuuluu palvella mediaa, päättäjiä ja muita sidosryhmiä ajankohtaisella tiedolla ja näkemyksillä. Liikenne- ja viestintäministeriö, eduskunnan valiokunnat ja liikenneviranomaiset pyytävät meiltä säännöllisesti lausuntoja ja kannanottoja maanteiden tavaraliikennettä koskevaan lainsäädäntö- ja arviointityöhön.

Asiantuntijuutemme kattaa muun muassa seuraavat alueet:


  • Maanteiden tavaraliikennettä ja logistisia palveluita koskeva lainsäädäntö
  • Kuljetus- ja logistiikka –alan yrittäjyys ja koulutus
  • Raskaan liikenteen kuljettajien ammattipätevyys ja koulutus
  • Raskaan liikenteen ajoneuvojen mitat ja massat
  • Kuljetusyritysten markkinatilanne
  • Ajo- ja lepoaikasäädökset
  • Kabotaasiliikenne (ulkomaisten kuljetusyritysten liikennöinti Suomessa)
  • Maanteiden tavaraliikenteen liikenneturvallisuusasiat
  • Raskaan liikenteen vertaistuki
  • Ulkomaan liikenne

24.7.2017 Heinolassa Jyrängön sillat remontissa, kuorma-autoliikenne kielletään kokonaan

Kuorma-autoliikenne on kielletty Heinolassa Jyrängön silloilla 21.7. alkaen.

Lue lisää

 

5.7.2017 LVM: EU:n maantieliikennepaketilla halutaan pitää toimiala kilpailukykyisenä

Euroopan komission maantieliikennettä koskevissa asetuksissa linjataan muun muassa tiemaksuista, liikenteen markkinoille pääsystä ja työaikaa koskevista säädöksistä. Valtioneuvosto kannattaa pääosin ehdotuksia, joiden tavoitteena on auttaa toimialaa pysymään kilpailukykyisenä ja siirtymään kohti digitaalista ja vähäpäästöistä liikennettä. Samalla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta, vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa sekä turvaamaan työntekijöiden sosiaaliset oikeudet.

Lue lisää

 

3.7.2017 Vt 4:n maastotyöt käynnistyvät Oulussa

Vt 4 Oulu-Kemi -parannushanke käynnistyy Oulussa maasto- ja maansiirtotöillä. Nopeusrajoitus alenee moottoritiellä Oulun kohdalla.

Lue lisää

 

28.6.2017 LVM: Muutoksia määräaikaiskatsastuksiin vuonna 2018

Yksityiskäytössä olevien, alle 3,5-tonnisten henkilö-, paketti- ja erikoisautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusten väli harvenee. Jatkossa nämä ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään neljä vuotta käyttöönottopäivästä, ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Yli 10-vuotiaat ajoneuvot olisi katsastettava kuitenkin vuosittain. Kevyiden nelipyörien katsastusvälit säilyvät nykyisinä.

Lue lisää

 

22.6.2017 Erikoiskuljetusten kannattaa ottaa huomioon Suviseurat Porissa 30.6. - 3.7.

Poriin suuntaavat tai sen kautta kulkevien erikoiskuljetusten kannattaa ottaa huomioon suviseuroista mahdollisesti johtuvat ruuhkat

Lue lisää

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä