Användningen av cookies

Finlands Transport och Logistik SKAL rf och SKAL Kustannus Oy (nedan tillsammans SKAL) använder cookies på sin webbplats för att kunna bedöma användningen av innehållet i webbjänsterna samt för att göra användningen av tjänsterna lättare och snabbare.

Genom att använda SKAL:s webbsidor ger användaren sitt samtycke till den informationshantering i anknytning till cookies som beskrivs nedan. Användaren kan välja att blockera användningen av cookies, men då fungerar webbplatsen inte nödvändigtvis på bästa sätt. Cookies är en teknisk lösning som används vid skapandet av gemensam standard för webbläsare och webbservrar.

En cookie är en liten textfil som webbservern lagrar på användarens dator. I praktiken är en cookie en liten namnlös användarspecifik textfil, som lagras i användarens webbläsare. Webbservern kan senare läsa cookien och på så vis kan den aktuella webbläsaren identifieras (till exempel då användaren återvänder till webbplatsen). En cookie kan senare användas endast av den server som har lagrat den och en användare kan inte identifieras enbart med hjälp av cookies eller andra tekniker. Vår webbplats kan inte till exempel känna till användarens e-postadress, om inte användaren själv har meddelat den till SKAL.

Cookies indelas i princip i sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies försvinner då användaren inte längre är inne på webbplatsen. Permanenta cookies lagras i läsaren en bestämd tid, till dess användaren avlägsnar dem.

Huvudsyftet med cookies är att förbättra webbtjänsterna för användaren. Till exempel behöver användaren tack vare cookies inte varje gång mata in användarnamn, lösenord eller egna inställningar för en viss tjänst. Med hjälp av cookies kan vi i webbtjänsterna beakta olika läsare och rikta relevant innehåll till dem. Vi använder cookies och annan motsvarande teknik även för statistisk uppföljning av besökarantal och för att mäta annonseffekt.

I SKAL:s webbtjänster kan man se även tredje parters annonser. Dessa annonsörer använder sina egna cookies och motsvarande teknik för inriktning av annonser utgående från användarens sannolika intresseområden.

Nedan exempel på cookies som SKAL använder:

Cookiestyp

Funktionella cookies

Användningssyfte

Möjliggör webbplatsens funktioner, dvs. inloggning, varukorgens egenskaper, språkinställningar och användarspecifika inställningar.

Exempel

Med hjälp av cookies kan webbplatsen komma ihåg inloggningsuppgifterna (sessionskontroll för användare som är inloggade på SKAL:s medlemssidor), så att produkterna hålls i varukorgen trots att användaren fortsätter bläddra bland sidorna (kontroll av webbhandelns funktioner) och att sidorna visas på rätt språk för användarna.

Cookiestyp

Rapportering och produktutveckling för affärsverksamheten

Användningssyfte

Möjliggöra förbättrad användarupplevelse på webbplatsen och av tillämpningarna samt rapportering för stöd av beslutsfattande inom affärsverksamheten.

Exempel

Med hjälp av cookies kan SKAL avgöra vilka av våra tjänster som är populära och vilka av sidornas egenskaper som används mest. Med hjälp av denna information kan SKAL utveckla webbplatsen och tjänsterna så att de blir bättre och därtill åtgärda fel som finns på dem.

Cookiestyp

Annonsinriktning

Användningssyfte

Inriktning som grundar sig på användning av sidorna och annonsinriktning som grundar sig på tredje parts användning av sidorna.

Exempel

Med hjälp av cookies strävar vi efter att webbplatsens användare ska visas annonser som är så träffande, intressanta och tilltalande som möjligt. Cookies möjliggör också inriktning av de mest relevanta annonserna och annonsering som grundar sig på användning av tredje parts webbplats.

Cookiestyp

Annonsrapportering

Användningssyfte

Möjliggör rapportering till annonsörer om hur ofta en annons har setts, eller om användaren har klickat på annonsen.

Exempel

Med hjälp av cookies kan vi rapportera till våra kunder som har köpt annonser, hur annonserna har fungerat och om webbplatsens användare till exempel har klickat på annonserna. På basis av de uppgifter som samlas in med hjälp av cookies kan vi försäkra oss om att vi inte visar webbplatsens användare samma annonser flera gånger.

ANVÄNDARENS MÖJLIGHET ATT INVERKA PÅ COOKIES

De cookies som har lagrats kan du ta bort i inställningarna på din webbläsare. En användare som tar bort eller blockerar cookies kan inte nödvändigtvis till fullo utnyttja SKAL:s webbtjänster eller köpa produkter från webbshopen.

Nedan länkar till avlägsnande av cookies i olika webbläsare.

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cooki...

Firefox

https://support.mozilla.org/sv/kb/Ta-bort-kakor

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform_sv

Safari

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sv_SE

Annonsörer inriktar reklam bl.a. utgående från användaruppgifter som samlas in via SKAL:s webbtjänster. Användaren kan förhindra företagsspecifik annonsinriktning från tredje part via webbplatsen Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/se/) eller via webbläsarens inställningar (blockerar alla cookies från tredje parter).

Cookieshistoriken kan tömmas i webbläsarens inställningar. Då avlägsnas den kod som har placerats i läsaren och den beteendeprofil som baserar sig på denna. Åtgärden hindrar inte att nya cookies lagras i läsaren.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: