#TIEKARTTA

Liikenne- ja kuljetusalan järjestöjen vähäpäästöisen liikenteen tiekartta. SKAL on mukana liikenne- ja kuljetusalan työryhmässä, joka piirsi tiekartan vähäpäästöiseen liikenteeseen Suomen kilpailukyvyn säilyttäen.

Päästövähennystoimenpiteet tavaraliikenteen kannalta

Autokannan uudistaminen: 

  • Isokapasiteettisten ajoneuvoyhdistelmien (HCT) yleistyminen kuljetuksissa
  • Kannustimia vähäpäästöisen kaluston kuten sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintaan
  • Sähköautojen latausinfran parantaminen
  • Romutuspalkkiokampanjat

Liikenteen verotuksen uudistaminen

  • Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kasvattaminen – sisältyy Suomen energia- ja ympäristöstrategiaan
  • Kilometrivero käyttöön vuoden 2030 jälkeen siten, että tieliikenteen kokonaisverokuorma ei kasva
  • Polttoaineveroa alennetaan kokonaisverokuorman tasaamiseksi

Tieverkon pullonkaulojen poistaminen 

  • Parannetaan tieverkkoa, liittymiä ja siltoja, jotta liikenne on sujuvampaa ja vähäpäästöisempää. Kun kuljetusinfra on kattava ja turvallinen, voidaan Suomessa yleistyneitä painavia ja pitkiä (HCT) ajoneuvoyhdistelmiä hyödyntää laajemmin ja näin alentaa tehokkaasti päästöjä tavaratonnia kohden. 

SKAL JA VÄHÄPÄÄSTÖISEN LIIKENTEEN TIEKARTTA

SKAL on mukana liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartassa. Tiekartta on tehty yhteistyössä Autoalan Keskusliiton, Autotuojat ja -teollisuuden, Linja-autoliiton, Suomen Autoteknillisen Liiton, SKAL:n ja Suomen Taksiliiton kanssa. Raportin koosti Autoalan tiedotuskeskuksen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja. Tiekartta luovutettiin ministeri Timo Harakalle 26.5. ja jaettiin medialle 28.5.2020.

SKAL on myös liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmässä.

SUOMEN TAVARALIIKENTEEN RAKENNE HUOMIOITAVA PÄÄSTÖTAVOITTEISSA

SUOMEN TAVARALIIKENTEEN RAKENNE HUOMIOITAVA PÄÄSTÖTAVOITTEISSA

Tavaraa kuljetetaan ihmisten ja yhteiskunnan tarpeista lähtöisin. Suomen tavaravirrat ovat tunnetusti ohuita. Kumipyöräliikenne on ratkaisu Suomen ohuisiin tavaravirtoihin. Panostamalla suuriin kuormiin ja pitkiin yhdistelmiin Suomi saa kuljetettua kontit, puutavaran, lietteen ja mineraalit hankalien taipaleiden takaa sinne missä niitä tarvitaan. Sähkö ja kaasu sopivat jakeluliikenteeseen, kaasu myös kevyimpiin yhdistelmiin. Kaksi kolmannesta kapasiteetistamme on kuitenkin raskaimpia yhdistelmiä, joissa uusiutuvan dieselin käyttö on ratkaisevaa päästövähennysten kannalta. Uusiutuva diesel on ympäristöystävällinen polttoaine. 
Poliittisissa päätöksissä on toimittava Suomen valitseman tehokkaaseen logistiikkaan perustuvan linjan mukaisesti.
Kyllä kuljetusala tekee oman osansa!

Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL

Kotimaan edunvalvonta

Iiro Lehtonen, edunvalvonnan johto, 09 478 999
Petri Murto, kotimaan edunvalvonta, 040 762 2140
Ari Herrala, kotimaan edunvalvonta,050 368 4248

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: