Rekisteriseloste, SKAL SHOP

SKAL SHOP VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin nimi

SKAL SHOP Verkkokaupan henkilörekisteri

2. Rekisterinpitäjä

SKAL Kustannus Oy
Y-tunnus 0616073-4
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puhelin: 09 478 999
Sähköposti: skal@skal.fi

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Mika Anttila, SKAL Kustannus Oy
mika.anttila@skal.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tilausjärjestelmässä tilauksien tekemiseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkokaupan palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi/yhteyshenkilö nimi
Puhelinnumero
Postiosoite
Postinumero- ja toimipaikka
Laskutusosoite (mikäli ilmoitettu)
Sähköpostiosoite (mikäli ilmoitettu)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan syöttämät tiedot ja tilauksen kokonaissumma luovutetaan verkkomaksupalvelun tarjoajalle silloin, kun asiakas maksaa käyttämällä verkkomaksupalvelua. Ei muita säännönmukaisia luovutuksia kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Käyttäjätiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään sekä verkkosivujen osalta niiden ylläpitäjän palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa (Kehätieto Oy). Tiedot on suojattu palomuurin ja käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen

Manuaaliset tiedot

Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteella:

SKAL Kustannus Oy
Nuijamiestentie 7/Rekisteriselosteet
00400 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen:
mika.anttila@skal.fi

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

12. Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Rekisteröity voi myös tarvittaessa itse päivittää tietonsa sähköisessä palvelussa.

Rekisterinpitäjä lisäksi oma-aloitteisesti oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: