Rekisteriselosteet

SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA SKAL RY:N REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin nimi

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Y-tunnus 0202176-1
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puhelin: 09 478 999
Sähköposti: skal@skal.fi

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Mika Anttila, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
mika.anttila@skal.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsentietojen ja tilastojen hallinta, jäsenpalveluiden toteuttaminen, jäsenviestintä sekä jä-senmaksujen laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen/yhdistyksen nimi
Yrityksen/yhdistyksen y-tunnus
Organisaation tyyppi
Etu- ja sukunimi
Rooli yrityksessä/yhdistyksessä
Postiosoite
Postinumero- ja toimipaikka
Puhelinnumero (mikäli ilmoitettu)
Sähköpostiosoite (mikäli ilmoitettu)
Liikenteestä vastaavan tiedot (mikäli ilmoitettu)
Liikenteestä vastaavan syntymäpäivä- ja vuosi (mikäli ilmoitettu)
Jäsenyyshistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma ilmoitus (esim. nettisivujen kautta, puhelimitse, kirjeitse, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan jäsenyhdistyksille. Tietoja voidaan luovuttaa myös suoramarkkinointi-tarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n yhteistyökumppaneille, ellei jäsen ole sitä kieltänyt.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet toimihenkilöt. Palve-limen tietokanta on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu palomuu-rilla ja ne sijaitsevat rekisterinpitäjän palvelimella.

Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeute-tuille.

Manuaaliset tiedot

Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tie-toja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettu-na osoitteella:

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Nuijamiestentie 7/Rekisteriselosteet
00400 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen:
mika.anttila@skal.fi

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.

12. Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Kor-jausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Rekisteröity voi myös tarvittaessa itse päivittää tieton-sa sähköisessä palvelussa.

Rekisterinpitäjä lisäksi oma-aloitteisesti oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

SKAL SHOP VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin nimi

SKAL SHOP Verkkokaupan henkilörekisteri

2. Rekisterinpitäjä

SKAL Kustannus Oy
Y-tunnus 0616073-4
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puhelin: 09 478 999
Sähköposti: skal@skal.fi

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Mika Anttila, SKAL Kustannus Oy
mika.anttila@skal.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tilausjärjestelmässä tilauksien tekemiseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkokaupan palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi/yhteyshenkilö nimi
Puhelinnumero
Postiosoite
Postinumero- ja toimipaikka
Laskutusosoite (mikäli ilmoitettu)
Sähköpostiosoite (mikäli ilmoitettu)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan syöttämät tiedot ja tilauksen kokonaissumma luovutetaan verkkomaksupalvelun tarjoajalle silloin, kun asiakas maksaa käyttämällä verkkomaksupalvelua. Ei muita säännönmukaisia luovutuksia kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Käyttäjätiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään sekä verkkosivujen osalta niiden ylläpitäjän palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa (Kehätieto Oy). Tiedot on suojattu palomuurin ja käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen

Manuaaliset tiedot

Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteella:

SKAL Kustannus Oy
Nuijamiestentie 7/Rekisteriselosteet
00400 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen:
mika.anttila@skal.fi

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

12. Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Rekisteröity voi myös tarvittaessa itse päivittää tietonsa sähköisessä palvelussa.

Rekisterinpitäjä lisäksi oma-aloitteisesti oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

KULJETUSALAN TYÖVOIMAPANKIN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin nimi

Kuljetusalan työvoimapankin rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Y-tunnus 0202176-1
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puhelin: 09 478 999
Sähköposti: skal@skal.fi

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Petri Murto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
petri.murto@skal.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuorma-auton kuljettajat ja kuljettajiksi haluavat voivat täyttää tietonsa internetissä Suo-men Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n www-sivuilla sijaitsevaan työvoimapankkiin. Tästä työ-voimapankista Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyrittäjät voivat jäsentunnuksil-laan päästä selaamaan työnhakijoiden ilmoituksia sekä jättää ilmoituksen avoimesta työ-paikasta. Työvoimapankin tarkoituksena on yhdistää kuljetusalan työnhakijat ja SKAL:n jä-seninä olevat työnantajayritykset. Työvoimapankin kehittämisessä on ollut mukana myös Suomen puolustusvoimat, joka kouluttaa merkittävän määrän uusista kuljettajista varus-miespalveluksessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään työnhakijan osalta seuraavia tietoja:

Nimi
Osoite
Postinumero- ja toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite (mikäli ilmoitettu)
Ikä (mikäli ilmoitettu)
Varusmiespalveluksen suorittaminen (mikäli ilmoitettu)
Kuljetusalan työkokemus
Haettavat kuljetustehtävät
Ajokorttiluokka
Haettavan työsuhteen muoto
Hakemuksen voimassaoloaika

Rekisteriin kerätään työpaikkailmoituksen jättäneen työnantajan osalta seuraavia tietoja:

Yritys
Osoite
Postinumero- ja toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yrityksen suoriteala (mikäli ilmoitettu)
Ajoneuvon asemapaikkakunta
Vaadittavat pätevyydet ja luvat (mikäli ilmoitettu)
Haettavan työsuhteen tiedot
Ilmoituksen voimassaoloaika

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan siten, että henkilöt itse vapaaehtoisuuteen perustuen täyttävät tietonsa, mikäli haluavat, että SKAL:n jäsenyrittäjät voivat ottaa heihin yhteyttä tarjotakseen työtä. Työnantajien osalta tiedot saadaan siten, että työnantajat täyttävät työpaikkailmoitukseen tarvittavat tiedot.  Lomakkeessa on maininta, että tallentamalla ko. tiedot rekisteriin, henki-lö hyväksyy tietojen tallentamisen ja käytön rekisteriselosteessa kuvattuun tarkoitukseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. SKAL:n jäsenyrittäjät pääsevät Internet-liittymän kautta jäsentunnuksillaan tekemään hakuja ilmoituksista muodostuvaan tietokantaan voi-dakseen olla yhteydessä ko. työnhakijoihin. Työnantajien työpaikkailmoituksia pääsevät työnhakijat lukemaan SKAL:n verkkosivujen julkiselta puolelta. Tietoja ei käytetä markki-nointiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää sisäisesti tilastoin-tiin ilman mahdollisuutta yksilöintiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on suojattu palomuurilla ja ne sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimella. Tietoihin pääsee käsiksi vain admin. oikeuksilla olevat henkilöt. Henkilöiden jättämiä ilmoituksia voi-vat selata vain SKAL:n jäsenyrittäjät kirjautumalla omilla jäsentunnuksillaan SKAL:n www.sivujen jäsenosioon.

Manuaaliset tiedot

Ei manuaalista aineistoa

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteella:

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Nuijamiestentie 7/Rekisteriselosteet
00400 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen:
mika.anttila@skal.fi

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

11. Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Kor-jausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Rekisteröity voi myös tarvittaessa itse päivittää tieton-sa sähköisessä palvelussa.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: