Edunvalvonta

SKAL tekee edunvalvontaa, koska se on välttämätöntä. Annamme kuljetusalan lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat.

#vinjetti

Aikaperusteisen tiemaksu eli vinjetti peritään raskaalta liikenteeltä 12 EU-jäsenvaltiossa. Vinjetistä säädetään direktiivissä 1999/62/EC. Vinjetti on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan.

Lausunnot

13.11.2021 16:00 SKAL ry
SKAL yhtyy muistiossa esitettyyn kantaan siitä, että on tärkeää päästä nopeasti ratkaisuun Verkkojen Eurooppa -välineen rahoituksesta. SKAL pitää tärkeänä, että Verkkojen Eurooppa -rahojen käyttöä Suomessa ohjataan myös tieverkolle ja osaamista kehitetään myös tierahoitushauissa.
24.11.2020 16:00 SKAL ry
SKAL esittää, että liikennepalvelulakia muutettaisiin niin, että ajopiirturiasetuksen (EU 165/2014) rikkomisesta siten, että mikäli vaadittavat piirturikiekot tai kuljetta-jan piirturikortti eivät ole mukana, rangaistaisiin kuljettajaa liikennevirhemaksulla, kuten muistakin moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja koskevista rikkomuksis-ta (liikennepalvelulaki 268 §).
23.11.2020 16:00 SKAL ry
SKAL pitää muun muassa perusteltuna sitä, että ajoneuvolaki muutetaan vastaamaan EU-asetuksia ja pääsääntöisesti hyvänä sitä, että päällekkäisyydet poistetaan.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: