Edunvalvonta

SKAL tekee edunvalvontaa, koska se on välttämätöntä. Annamme kuljetusalan lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat.

#vinjetti

Aikaperusteisen tiemaksu eli vinjetti peritään raskaalta liikenteeltä 12 EU-jäsenvaltiossa. Vinjetistä säädetään direktiivissä 1999/62/EC. Vinjetti on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan.

Lausunnot

13.7.2021 15:26 SKAL ry
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa tuontipolttoaineiden velvoitevarastointia koskevasta HE- ja VNA-luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnoksiin ja toteaa, että sillä ei ole kommentoitavaa luonnosten suhteen.
13.7.2021 15:13 SKAL ry
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki. Samalla voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki kumottaisiin ja 21 esitettävään lakiin liittyvää lakia muutettaisiin.
23.6.2021 11:06 SKAL ry
Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin mukanaan tuomat sosiaali- ja markkinalainsäädännön muutokset. Liikkuvuuspaketin säädösten täytäntöönpanon lisäksi esityksen tarkoituksena on toteuttaa hallitusohjelman harmaan talouden torjunnan toimenpidekirjaukset kuljetuksen tilaajan vastuiden laajentamisella ylikuormilla ajamiseen sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomiseen.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: