Uutiset ja lausunnot

308 uutista ja tiedotetta
21.6.2022 09:24 SKAL ry
Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Suomen ennakkovaikuttamiseen mitta- ja massadirektiivin uudelleentarkastelemiseen
13.6.2022 10:53 SKAL ry
Pyydettynä lausuntona Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry antaa lausunnon hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta.
7.6.2022 12:00 SKAL ry
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa arviomuistiosta ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen käytöstä annetun muutosdirektiivin kansallisesta toteutuksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut muistioon ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
1.6.2022 14:00 SKAL ry
Liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2022 vp). Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
20.5.2022 12:31 SKAL ry
Pyydettynä lausuntona SKAL ry antaa lausunnon hallituksen esitysluonnokseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta.
18.5.2022 09:43 SKAL ry
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
13.5.2022 14:00 SKAL ry
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta. Lausunto on pyydetty ryhmittelemään seuraavien kolmen kysymyksen kautta, jonka mukaisesti SKAL ry lausuu seuraavaa.
11.5.2022 13:00 SKAL ry
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta (HE 63/2022 vp). pyytänyt kirjallista lausuntoa hallituksen esityksestä valmiuslain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
10.5.2022 13:00 SKAL ry
Liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin, markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen) (U 60/2021 vp). Teemana on U-jatkokirjelmä UJ 7/2022 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
9.5.2022 15:48
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt kirjallista lausuntoa valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausuntonaan seuraavaa.

Seuraa meitä somessa:

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: