Uutiset ja lausunnot

356 uutista ja tiedotetta
14.9.2018 13:21 Liikennevirasto
Vt 4 Oulu-Kemi -parannushanke etenee aikataulussaan. Maanrakennus- ja levennystöiden alkaessa alennetaan myös nopeusrajoituksia.
13.9.2018 15:06 Liikenne- ja viestintäministeriö
Valtioneuvosto antoi päätöksellään 13.9.2018 liikenne- ja viestintäministeriölle valtuudet perustaa uusi valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, allekirjoittaa yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat sekä merkitä valtion puolesta kaikki yhtiön osakkeet.
13.9.2018 11:34 Porin kaupunki
Porin kaupunkssa raskaan kaluston reittikokeilu viikolla 38, ma 17.9. klo 06:00 – la 22.09. klo 22:00 välisenä aikana.
11.9.2018 09:47 Suomen Yrittäjät
Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat pysyneet hyvinä, vaikka odotukset ovat kokonaisuudessaan hieman maltillistuneet edelliseen barometriin verrattuna: 37 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 10 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista.
10.9.2018 15:46 Liikenneturva
Valtakunnallinen koulujen liikenneturvallisuusviikko käynnistyy tänään maanantaina 10.9. Liikenneturvan kyselyn mukaan suuri osa koulumatkoista tehdään jalan tai pyörällä. Tänä vuonna viikon teemana onkin turvallinen kävely ja pyöräily.
10.9.2018 14:24 Helsingin Satama
Destia toteuttaa syksyn 2018 aikana ELY-keskuksen tilaaman urakan, jossa Vuosaaren tietunnelien kuivatusta parannetaan. Työn aikana joudutaan tunneleista sulkemaan yksittäisiä kaistoja arkiöinä klo 18–06.
10.9.2018 13:30 SKAL
Kuljetusyrittäjien arviot tieverkon kunnosta olivat musertavia: yli 90 prosenttia arvioi tiestön kunnon heikenneen. Tiestön ongelmat näkyvät jo aikatauluissa ja kannattavuudessa sekä ammattilaisten kuormittumisena. Kuljettajapula vaivaa edelleen, myönteinen talouskehitys on tasaantumassa.
10.9.2018 11:02 Gasum
Kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille raskaassa liikenteessä on merkittävässä kasvussa, ja tähän tarpeeseen vastaaminen on jatkossa entistä vahvemmin energiayhtiö Gasumin liiketoiminnan ytimessä. Yhtiö investoi noin 50 raskaan liikenteen kaasutankkausaseman rakentamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 2020-luvun alkuun mennessä.
4.9.2018 11:55 Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen ajokorttilain muuttamisesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että sähköinen ajokorttisovellus otettaisiin käyttöön ajo-oikeuden osoittamisessa perinteisen ajokortin rinnalle.
3.9.2018 10:35 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen (EUCARIS) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. SKAL pitää EUCARIS-sopimukseen liittymistä hyvänä asiana ja kannattaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen säätämistä.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: