Uutiset ja lausunnot

424 uutista ja tiedotetta
13.12.2018 15:39 Liikenne- ja viestintäministeriö
Parlamentaarinen työryhmä on antanut ehdotuksensa siitä, miten 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan. Suunnitteluprosessi on rullaava ja jatkuva, millä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa saadaan laadittua pitkäjänteisesti yli hallituskausien.
13.12.2018 15:33 Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö sai 12.12.2018 Viestintävirastolta pyytämänsä ensimmäisen alustavan asiantuntija-arvion Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta sekä Trafin pääjohtajalta arvion siitä, ovatko muut asiointipalvelut kuin kuljettajatietopalvelut käyttöönotettavissa laillisesti ja turvallisesti.
12.12.2018 15:47 Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä on koonnut ehdotuksen toimenpideohjelmaksi, jolla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan poistaa vuoteen 2045 mennessä.
11.12.2018 12:33 Liikennevirasto
Liikennehallinto uudistuu 1.1.2019 ja tuolloin Liikennevirasto muuttuu Väylävirastoksi. Virastosta ensisijaisesti käytettävä nimi tulee olemaan Väylä.
11.12.2018 09:45 Hiab
Puunkuormaajamestari 2019 -kiertue käynnistyy Mansen Mörinöiltä Tampereen osakilpailulla 5.- 6.4.2019.
10.12.2018 16:28 Liikennevirasto
Liikenneväylien korjausvelkaohjelmassa 2016–2018 valtioneuvosto myönsi Liikennevirastolle yhteensä 595 miljoonan euron lisärahoituksen. Sen avulla saatiin väylien kunnon huonontuminen ja korjausvelan kasvu hetkeksi pysähtymään. Lisäksi toteutettiin muutama kalliimpi väylänpidon kunnostushanke.
10.12.2018 14:48 Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Viestintävirastoa tarkastamaan ja antamaan ministeriölle asiantuntija-arvionsa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta ja tietoturvasta.
5.12.2018 12:49 Liikenne- ja viestintäministeriö
Hallitus on antanut eduskunnalle esitykset laeiksi, joilla pannaan täytäntöön maakuntauudistus liikennealalla. Ehdotetuilla laeilla toteutettaisiin maakuntalaissa tarkoitettujen liikennettä koskevien tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirto valtiolta maakunnille sekä eräiden tehtävien ja henkilöstön siirrot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista Väylävirastoon ja Liikenteenohjausyhtiöön.
5.12.2018 12:45 Liikenne- ja viestintäministeriö
Valtioneuvosto valtuutti 5.12.2018 liikenne- ja viestintäministeriön luovuttamaan Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden hallinnassa olevan omaisuuden, immateriaaliset oikeudet sekä liiketoiminnan Traffic Management Finland Oy:lle.
4.12.2018 14:22 SKAL
Maanteiden tavaraliikenne on merkittävä toimiala ja monipuolinen työllistäjä Suomessa. Työtilanne kuljetusalalla on hyvä; päteviä kuljettajia haetaan koko ajan.

Seuraa meitä somessa:

13.12.2018

Työ tien päällä vaatii fyysistä kuntoa ja vireyttä koko työpäivän ajan. Riittävä lepo kuljetustehtävien välillä, taukoliikunta ja mielekäs vapaa-aika työn vastapainona auttavat ylläpitämään kuljettajan työhyvinvointia, vinkkaa Ilmarisen työkykyyn perehtynyt tutkimusjohtaja Tomi Hussi.

13.12.2018

"Miten tavaraliikennettä voisi tehostaa tekemällä siitä kalliimpaa", ihmettelee SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen eilen julkaistua esitystä liikenteen päästöttömyystavoitteista.

12.12.2018

Liikennevirasto kartoitti kuljetusyritysten näkymyksiä kiertoliittymistä. Vastauksia annettiin puolesta ja vastaan: Kiertoliittymät aiheuttavat haittaa kuljetusten sujuvuudelle ja taloudellisuudelle, mutta toisaalta niiden liikenneturvallisuushyödyt tunnustetaan yleisesti.

11.12.2018

"Tapaamiset yrittäjien kanssa haastavat minut ajattelemaan asioita kerta kerralta laajemmin – miten moninaisista tekijöistä koostuu yrittäjän ja yrityksen hyvinvointi."

10.12.2018

Kuljetusliike Jaakko Pohjola Oy on monella tapaa edistyksellinen kuljetusyritys. 51-vuotisen taipaleensa aikana toimitusjohtajuus on siirtynyt äidiltä tyttärelle, kalusto on moninkertaistunut ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin on tartuttu ennakkoluulottomasti.

8.12.2018

"Hyvä työkaveri on luotettava, turvallinen ja huomioonottava. Vähän niin kuin Ivecon Eurocargo."
Kuljetusyrittäjän toimittaja Sakari Kokkonen koeajoi 16 tonnisen IVECOn jakeluauton – arvio nyt verkkolehdessä!

7.12.2018

Vuoden viimeinen Kuljetusyrittäjä-lehti on julkaistu! Kannessa Rattipojat Oy:n Tuomas Tiusanen, joka tukee työhyvinvointiaan mielekkäällä kuntoilulla, harrastuksellaan sopimuspalokuntalaisena sekä huolehtimalla ruokatauoistaan ja palautumisestaan.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: