Uutiset ja lausunnot

297 uutista ja tiedotetta
19.6.2018 15:43 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksista hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä hallituksen esitykseksi eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta. SKAL ry ottaa lausunnossaan kantaa maantieliikennettä koskeviin osioihin, erityisesti koskien kuljettajien ammattipätevyyttä, paikantamisvelvoitetta, varautumista ja sähköistä rahtikirjaa.
19.6.2018 12:02 SKAL, Taksiliitto
Laki liikenteen palveluista vaikuttaa henkilö- ja tavaraliikenteeseen merkittävällä tavalla. Tämän kesän SuomiAreenassa 16.–20.7. SKAL ja Taksiliitto kokoontuvat yhteiseen telttaan toteamaan, mitä lain ensimmäisen vaiheen voimaantulo 1.7. tuo tullessaan. Keskiviikon Torivartissa klo 11.40 käymme säädöspeliä porilaisittain leikkimielisesti läpi päättäjien kanssa. Tervetuloa seuraamme!
14.6.2018 13:24 Liikennevirasto
Kelirikon aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen suunnataan kaksi miljoonaa euroa lisärahoitusta, jotta tulevaisuuden haittoja saataisiin torjuttua. Kuluneena keväänä kärsittiin haasteellisimmasta kelirikosta 20 vuoteen, mutta lämpimien säiden myötä kausi jäi lyhyeksi.
13.6.2018 15:10 Liikenne- ja viestintäministeriö
Katsastustoiminnan toimilupasääntelyyn ehdotetaan muutoksia. Katsastusluvat myönnettäisiin jatkossa toimijakohtaisina, eikä toimipaikkakohtaisina kuten nykyisin.
12.6.2018 08:39 SKAL
SKAL:n 62. liittokokous järjestettiin aurinkoisessa Jyväskylän Paviljongissa lauantaina 9.6.2018 aktiivisen keskustelun hengessä. Liittokokous valitsi uuden puheenjohtajiston yksimielisesti: Teppo Mikkola ja Pekka Valtonen jatkavat tehtävissään, ykkösvarapuheenjohtajaksi luopuvan Håkan Staran tilalle nousi Jani Ylälehto.
9.6.2018 17:19 SKAL
SKAL ry:n puheenjohtajaksi kaudelle 2018–2020 valittiin nykyinen puheenjohtaja, talousneuvos, liikenteenharjoittaja Teppo Mikkola. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jani Ylälehto ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pekka Valtonen.
9.6.2018 11:45 SKAL
Suomi aikoo kasvattaa kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien pituuksia sekä puoliperävaunuyhdistelmien kokonaismassoja. Tämä onnistuu vain nostamalla tieverkkomme 2020-luvulle. Tarvitsemme miljardin euron lisäyksen vuotuiseen rahoitukseen, josta koko yhteiskunta hyötyy ja liikenneturvallisuus paranee.
9.6.2018 11:00 SKAL
Teema ”älykäs logistiikka” ohjasi valintalautakunnan päätöstä vuoden 2018 SKAL Kuljetusyritystä valittaessa. Lautakunta vaikuttui keminmaalaisen Pohjaset-yhtiön nykyaikaisesta ja suunnitelmallisesta johtamisesta sekä toiminnan vastuullisuudesta.
7.6.2018 12:00 SKAL
SKAL Kuljetusbarometrin viisarit ovat saavuttaneet 2010-luvun huippunsa ja ennusteet asettuvat vihreälle sektorille kautta linjan. Kuljettajapula on lisääntynyt. Tieverkon ongelmat ja epävarmuus investoinnin hyödyistä vaimentavat kiinnostusta pidempiin ajoneuvoyhdistelmiin, jos ne sallitaan asetusmuutoksella.
6.6.2018 14:51 ELY-keskus
Vuosaaren tietunneleissa yöaikaan käytössä kiertotie Kalvikintien kautta tällä ja ensi viikolla.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: