Uutiset ja lausunnot

1016 uutista ja tiedotetta
15.1.2021 15:00 SKAL ry
Liikenteen päästövähennystavoitteet pyritään saavuttamaan vaarantamatta kansallista kilpailukykyä. LVM:n tänään lausuntokierrokselle lähettämästä fossiilittoman liikenteen tiekartasta näkyy, että sen poliittisessa valmistelussa on kuultu kuljetusalaa. Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen ei rakennu polttoaineen hinnan korottamisen varaan, vaan keinovalikoimaa on laajennettu. Kilpailukyky ja tiestön kunto on huomioitu tiekartassa.
15.1.2021 15:00 SKAL ry
SKAL:n käsityksen mukaan tavaraliikenteessä automaatio on vielä pitkään pää-sääntöisesti kuljettajan työtä avustavaa, mutta ei sitä korvaavaa.
15.1.2021 15:00 SKAL ry
Puheenjohtajuus siirtyy Portugalille | Brexit – juuri niin huono ratkaisu kuin odottaa saattoi | EU:n ja Kiinan investointisopimus lisää investointivakautta Kiinan markkinoille | PK-yritysrahastosta apua IP-rahoitukseen | Mistä tietoa yrittämisestä EU:ssa? | Brysselin koronatilanteesta
15.1.2021 14:39 Autoalan Tiedotuskeskus
Liikenne-, kuljetus- ja autoalan elinkeinojärjestöjen yhteisessä liikenteen päästövähennyskeinoja ja liikenteen verotusta käsittelevän webinaarin poliitikkopaneelissa puitiin myös uunituoretta hallituksen Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa.
15.1.2021 12:43 Liikenne- ja viestintäministeriö
Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Kolmivaiheisen tiekartan toimet koskevat etenkin tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä.
14.1.2021 11:56 SKAL ry
Kyky investoida ympäristöystävällisiin ratkaisuihin kuljetusyrityksissä on keskeinen edellytys päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle. Polttoaineveron korottaminen iskisi merkittävimmin juuri tähän ollen ristiriidassa päästötavoitteiden kanssa. Kuljetusala näkee kilometriveron selvittämisen arvoisena edellyttäen, että muuta verotusta kevennetään.
12.1.2021 15:00 SKAL ry
SKAL tukee Suomen tavoitetta kotimaan liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. SKAL ei pidä mahdollisena asetetun päästötavoitteen saavuttamista polttoaineen hintaa korottamalla. Kuten selonteossakin on mainittu, kotimaan liikenteen päästövähennystavoitteeseen 2030 pääsemiseksi tarvitaan laajaa toimenpidejoukkoa.
7.1.2021 11:17 Posti
Postin uusi rahdin hinnoittelun laskentamalli perustuu pelkästään mitattaviin asioihin.
5.1.2021 09:23 Aluehallintovirasto
Työnantajan on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein niiltä viikoilta, joilla kuljettaja on työssä.
4.1.2021 11:30 Fintraffic
Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden nimet ovat muuttuneet 1.1.2021 alkaen. Jatkossa konserni tunnetaan nimellä Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic.

Seuraa meitä somessa:

18.01.2021
Tieliikennelaki 18 § Tien eri osien käyttö viidennessä momentista löytyy vastaus kumpaankin kysymykseen… https://t.co/rOEV8R0j8L
18.01.2021
Tässä mitataan uuden tieliikennelain kirjainta ja henkeä, samalla luodaan uutta soveltamiskäytäntöä / laintulkintaa… https://t.co/tEJcaGkQJK

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: