Uutiset ja lausunnot

307 uutista ja tiedotetta
6.7.2018 15:42 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen täydentämisestä. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
6.7.2018 15:37 SKAL
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa Liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden merkinnöistä annettavan määräyksen luonnoksesta. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
6.7.2018 15:31 SKAL
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti 15-17-vuotiaille nuorille ja parantaa nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
5.7.2018 10:47 SKAL
Lakiuudistukset toisivat kaivattua joustoa suomalaisille alan toimijoille.
29.6.2018 10:42 Trafi
1.7. astuu voimaan merkittäviä lakiuudistuksia liikennepalveluissa ja ajokortin hankkimisessa. Liikennepalvelulaki vapauttaa taksialan hinnoittelua, kiintiöidyistä toimiluvista luovutaan ja liikenteen ammattilaisia koskeviin säädöksiin tulee muutoksia. Ajokorttiuudistuksen myötä pakollisen ajo-opetuksen määrä vähenee ja ajokortin suorittaminen muuttuu yksivaiheiseksi.
29.6.2018 08:44 Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriön asetusehdotus nykyistä pidempien ajoneuvoyhdistelmien käytöstä tieliikenteessä oli lausuntokierroksella 12.3 - 17.4.2018. Valtaosa lausunnonantajista kannatti ajoneuvojen pituuden kasvattamista sekä uudentyyppisten ajoneuvoyhdistelmien sallimista tiellä käytettäväksi.
28.6.2018 10:43 Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikennepalvelulain tullessa voimaan 1.7.2018 ajopiirtureiden käyttöä ja ajopiirturikorttien myöntämistä koskevat asetukset kumoutuvat. Asetukset ovat kuitenkin pääosin vielä tarpeellisia, joten ne annetaan uudelleen, mutta ajantasaistettuina.
27.6.2018 15:20 Liikenne- ja viestintäministeriö
Euroopan komissio ehdottaa hiilidioksidin päästörajojen asettamista uusille raskaan kaluston hyötyajoneuvoille. Raskaalle kalustolle ei ole aikaisemmin asetettu raja-arvoja EU-tasolla
27.6.2018 15:04 Liikenne- ja viestintäministeriö
Komissio julkaisi vuonna 2017 ensimmäisen ja toisen osan maantieliikennettä koskevasta liikkuvuuspaketista. Ne pitivät sisällään mm. maantieliikenteen markkinoillepääsyä ja sosiaalisia kysymyksiä, liikenteen hinnoittelua sekä raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurantaa ja raportointia koskevat säädösehdotukset.
27.6.2018 14:32 Liikenne- ja viestintäministeriö
Euroopan komissio ehdottaa asetusta sähköisistä kuljetustiedoista. Asetus velvoittaisi viranomaiset kaikissa EU-maissa hyväksymään kaikkien liikennemuotojen osalta sähköiset kuljetusdokumentit rajat ylittävässä liikenteessä. Yrityksiä ei kuitenkaan velvoitettaisi toimittamaan tietoja sähköisessä muodossa.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: