Uutiset ja lausunnot

401 uutista ja tiedotetta
9.11.2018 12:13 Liikennevirasto
Kaakkurin siltatyöt käyntiin Oulussa vt 4:llä.
9.11.2018 09:42 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
9.11.2018 09:32 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta HE 186/2018 vp. SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
9.11.2018 09:25 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
9.11.2018 08:47 Ely erikoiskuljetukset
Lahdessa Vt 4:lla on astunut voimaan 4,4 metrin korkeusrajoitus.
7.11.2018 11:22 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi. SKAL ry esittää lausuntonaan seuraavaa.
7.11.2018 11:17 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseksi. SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
7.11.2018 11:11 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä. SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
6.11.2018 10:27 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää näkemyksensä hallituksen esitysluonnokseen laiksi tienkäyttöverosta.
6.11.2018 10:19 SKAL ry
SKAL:illa on runsaat 5 000 jäsentä, joista yli 10 prosenttia vastasi Kuljetusbarometrikyselyyn syksyllä 2016 koskien valmiuksia hyödyntää sähköisiä ratkaisuja. Kyselyn perusteella on tavallista, että maanteiden tavaraliikenteen yritys huolehtii kuljetuksistaan, kalustostaan ja henkilöstönsä osaamisesta henkilöiden muistin ja ruutupaperin varassa. SKAL tarttui haasteeseen ja tarjoaa nyt digiratkaisua kuljetusyrityksille.

Seuraa meitä somessa:

14.11.2018

Kansalaisaloite dieselautojen käyttövoimaveron poistamiseksi puhuttaa. Asiasta keskusteltiin tänään Yle aamu-tvssä. Ammattiliikenteen näkökulman aiheeseen toi SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Katso koko haastattelu linkistä.

14.11.2018

Poliisi muistuttaa signaalivaloistaan. Muistutetaan mieliin nämä ja annetaan turvallisesti tietä!

13.11.2018
#tieliikennelaki kokonaisuudistus herättää runsaasti keskustelua, mm. vaihtokuormakori katsotaan ajoneuvon kuormaks… https://t.co/UIWc4cYXTa
13.11.2018

SKAL kannattaa raskaan liikenteen tienkäyttömaksujen käyttöönottoa: Suomi tarvitsee vinjetin, jotta myös ulkomaiset kuorma-autot saadaan maksamaan tieverkkomme käytöstä. Lue toimitusjohtaja Iiro Lehtosen kirjoitus aiheesta.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: