Uutishuone

Ajankohtaisimmat uutiset, lausunnot ja tapahtumat sekä SKAL Kuljetusbarometrit.

Yhteispeliä-blogi

Merkintöjä liikenteestä, vaikuttamisesta, yrittämisestä ja vähän muustakin. Kirjoittajina SKAL:in oma väki ja kutsutut vierailijat.

Lue eKuljetusyrittäjää

Lue eKuljetusyrittäjää

Kuljetusyrittäjä-lehteä voi nyt lukea myös verkossa. Tutustu uuteen eKuljetusyrittäjään, joka käsittelee yrittäjille ajankohtaisia ilmiöitä maanteiden tavaraliikenteessä yrittäjä- ja asiantuntijahaastattelujen sekä teema-artikkeleiden avulla.

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL tekee kolme kertaa vuodessa kuljetusbarometrin, jolla mitataan jäsenyritysten ajatuksia ja tuntoja kuljetusmarkkinoiden nykyhetkestä, menneistä kuukausista ja lähitulevaisuuden näkymistä.

Kuvapankki

Kuvapankki

Kuvapankista löydät kuvia SKAL:n tapahtumista ja asiantuntijoistamme sekä SKAL:n logot kieliversioineen.

Tulevat tapahtumat

5.6.2020
Naantalin Aurinkogolf
24.7.2020 - 25.7.2020
Logomo
26.9.2020 - 28.9.2020
Pietari
28.10.2020 - 31.10.2020
Rotterdam, Hollanti
31.3.2020 16:03 ALT ry
ALT ja AKT ovat sopineet määräaikaisesta muutoksesta lomautusilmoitusaikaan koskien liittojen välisiä työehtosopimuksia. Muutoksen myötä työntekijöiden lomautusilmoitusaika on 1.4.2020 alkaen 5 päivää.
31.3.2020 12:42 SKAL
Kuljetusala vetoaa kuljetusketjun osapuoliin, että tilanteeseen haettaisiin uusia ratkaisuja.
27.3.2020 15:29 SKAL ry
Uudellamaalla käynnistyvät liikkumisen rajoitustoimet ja tarkastukset eivät saa aiheuttaa viiveitä tavaraliikenteelle. Tarkastuspiste tulee voida ohittaa ns. vihreällä kaistalla ilman asiapapereiden tarkastamista.
26.3.2020 14:49 SKAL
Suomessa voimaan poikkeuksia kuljettajan ajo- ja lepoaikasäädöksiin 27.3.2020 alkaen.
20.3.2020 10:00 SKAL ry
Perutut lähiopetukset pyritään joko siirtämään myöhempään ajankohtaan tai järjestämään etäkoulutuksena.
18.3.2020 11:42 SKAL ry
Järjestöt esittävät lievennyksiä enimmäisajoaikoihin, vuorokautiseen ja viikottaiseen lepoaikaan sekä taukojen jaksottamiseen. Esitetty poikkeus vastaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa jo voimaan tulleita ajo- ja lepoaika-asetuksen 14(2) artiklan poikkeuksia.
9.3.2020 12:00 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toteaa lausunnossaan, että tehdyt muutokset jätehuoltomääräyksiin ovat pääsääntöisesti erittäin hyviä ja kannatettavia sekä jätehuoltomääräyksiä selventäviä.
13.2.2020 12:00 SKAL ry
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
6.2.2020 09:35 SKAL ry
SKAL:n lausunnossa lakia muutettaisiin muun muassa siten, että tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä niin sanottuja HCT-ajoneuvoyhdistelmiä (High Capacity Transport) ja raskaita moottorikelkkoja kos-kevat säännökset siirrettäisiin uuteen tieliikennelakiin. Myös erikoiskuljetuksia koskeviin säännöksiin tehtäisiin HCT-ajoneuvoyhdistelmiin liittyviä muutoksia.
6.2.2020 09:17 SKAL ry
SKAL pitää tärkeänä, että liikennejärjestelmäsuunnittelussa ylläpidetään riittävää teiden ylläpidon ja kehittämisen vaatimus- ja rahoitustasoa. Tämä edellyttää merkittävää vuotuista määrärahojen lisäystä tienpitoon ja tieinvestointeihin korjausvelan hoitamiseksi.
29.11.2019 12:20 SKAL ry
SKAL ry:n toiveita seikoista, jotka Suupohjan jätelautakunta voisi huomioida päättäessään jätehuoltomääräyksistä.
31.3.2020 14:13 Työ- ja elinkeinoministeriö
Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa.
31.3.2020 11:41 Suomen Yrittäjät
Suomen Yrittäjät esittää hallitukselle kehysriiheen runsaan viiden miljardin euron rahoitus- ja tukipakettia.
26.3.2020 14:02 Liikenne- ja viestintäministeriö
Valtioneuvosto on 26.3.2020 päättänyt antaa linja-autojen ja tieliikenteen raskaan tavaraliikenteen ajoaikojen pidentämistä ja lepoaikojen lyhentämistä koskevan asetuksen koronavirustilanteesta johtuen.
25.3.2020 15:58 Oulun yliopisto
Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu autoalan liiketoiminnan professuuri.
25.3.2020 13:26 Huoltovarmuuskeskus
Huoltovarmuuskeskus käynnistää pikaisesti taloudelliset tukitoimet turvatakseen erityisesti huoltovarmuuden kannalta tärkeät tavaravirrat Suomesta Ruotsiin sekä Baltiaan ja sitä kautta Keski-Eurooppaan.
24.3.2020 16:00 Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Tavaraliikenteen toimivuus turvattava

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: