Uutishuone

Ajankohtaisimmat uutiset, lausunnot ja tapahtumat sekä SKAL Kuljetusbarometrit.

Tutustu uuteen puheenjohtajaan

SKAL:n puheenjohtajaksi 2020-2021 valittiin Jani Ylälehto.

Linkki puheenjohtajisto-tiedotteeseen

Yhteispeliä-blogi

Merkintöjä liikenteestä, vaikuttamisesta, yrittämisestä ja vähän muustakin. Kirjoittajina SKAL:in oma väki ja kutsutut vierailijat.

Lue eKuljetusyrittäjää

Lue eKuljetusyrittäjää

Kuljetusyrittäjä-lehteä voi nyt lukea myös verkossa. Tutustu uuteen eKuljetusyrittäjään, joka käsittelee yrittäjille ajankohtaisia ilmiöitä maanteiden tavaraliikenteessä yrittäjä- ja asiantuntijahaastattelujen sekä teema-artikkeleiden avulla.

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL tekee kolme kertaa vuodessa kuljetusbarometrin, jolla mitataan jäsenyritysten ajatuksia ja tuntoja kuljetusmarkkinoiden nykyhetkestä, menneistä kuukausista ja lähitulevaisuuden näkymistä.

Kuvapankki

Kuvapankki

Kuvapankista löydät kuvia SKAL:n tapahtumista ja asiantuntijoistamme sekä SKAL:n logot kieliversioineen.

Tulevat tapahtumat

4.11.2021
Sokos Hotel Tripla, Helsinki
17.11.2021
Kuutio Auditorio, Helsinki
26.11.2021 - 27.11.2021
Scandic Laajavuori, Jyväskylä
20.4.2022 - 23.4.2022
Rotterdam, Hollanti
19.5.2022 - 21.5.2022
Paviljonki, Jyväskylä
23.9.2021 15:00 SKAL ry
Ulkomaisten kuorma-autojen osuus Suomen tieverkolla on kasvanut yli 40 prosenttia vuodesta 2017 ja on nyt 12,8 prosenttia raskaasta liikenteestä. On aika ottaa käyttöön raskaan liikenteen tiemaksu, jolla kasvava ulkomainen liikenne alkaa maksaa tieverkon käytöstä.
21.9.2021 08:00 SKAL ry
SKAL kerää liikenteenlaskennalla tietoa ulkomaisen raskaan liikenteen osuudesta Suomen teillä. Vuorokauden kestävä laskenta suoritetaan 22.9. – 23.9. kymmenessä eri mittauspisteessä.
9.9.2021 11:00 SKAL ry
Viennin virkistyminen heijastui tavaraliikenteen kuljetusten kysyntään kesän aikana. Koronakuopasta on nyt noustu. Kuljetusyritysten näkymät jatkuvat suotuisina myös syksylle. Kuljetusalalla olisi tarjota työtä isommallekin tekijämäärälle. Osalla kuljetusyrityksistä pula osaavasta työvoimasta nousee kasvun esteeksi. Kuljetusyritysten kannattavuus kärsii voimakkaasta kustannusten noususta.
6.9.2021 15:18 SKAL ry
Syksyn SKAL Kuljetusbarometri julkaistaan torstaina 9.9.2021.
2.9.2021 09:30 SKAL ry
Tieverkon hyvä kunto ja liikenteen sujuvuus ovat keskeisiä Suomen logistiikalle ja liikenteen päästöjen puolittamiselle. Tieverkon tärkeyden tulisi näkyä valtionbudjetissa. Ruotsi ohjaa puolet liikenteeltä keräämistään veroista perusväylänpitoon ja liikenneinfrainvestointeihin*, Suomi vain 16 prosenttia. SKAL haluaa kiinnittää hallituksen huomion myös harmaan talouden torjuntaan - poliisin määrärahoista ei tule tinkiä!
15.10.2021 14:30 SKAL ry
SKAL toteaa, että lausuntokierroksella on jo ollut luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta. Luonnoksessa esitetään jatkoa nyt käsiteltävänä olevassa laissa oleville hankintatuille ja samalla esitetään myös uusia hankintatukia, sekä tätä lakia kumottavaksi.
15.10.2021 09:45 SKAL ry
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähköisen raskaan liikenteen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta, jota voidaan kohdentaa myös sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin koordinointiin ja toimintaan. Valtionavustus rajattaisiin koskemaan sähköisiä kuorma-autoja palvelevien ratkaisujen ja tukitoimintojen kehittämistä. Valtionavustus myönnettäisiin yrityksille tai tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioille.
14.10.2021 16:00 SKAL ry
SKAL pitää hanke-ehdotuksia kokonaisuudessaan tarpeellisina ja perusteltuina. SKAL katsoo, että liikenteen ja kuljetusten tehostaminen ja päästöjen vähentäminen ovat tärkeitä ja erittäin ajankohtaisia aiheita. SKAL pitää erityisesti teiden kunnon vaikutusta merkittävänä tekijänä päästöjen vähentämisessä ja kannattaa sitä, että tiestön kunnon vaikutuksia päästöihin selvitetään.
14.10.2021 14:30 SKAL ry
SKAL korostaa, että ajokortti- ja ammattipätevyyskoulutuksen opetusmääriä ei ole mahdollista leikata, koska ne ovat lakisääteisiä. Säästökohteiksi jäävät ryhmäkokojen kasvattaminen, kontaktiopetuksen määrän väheneminen tai investointien leikkaaminen. Tältä osin SKAL haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kuljetusalalla vaaditaan paljon pienryhmä- ja kontaktiopetusta käytännön toiminnan harjoitteluun, kuten esim. kuorman varmistaminen, ajoneuvon käsittely yms. Erityisesti ajo-opetus on toteutettava yksilöopetuksena, mikä ei mahdollista säästötoimia.
14.10.2021 13:20 SKAL ry
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmastolaki. Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa lain ohjausvaikutusta ja varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035. SKAL kiinnittää huomiota myös EU:n asettamiin tavoitteisiin ja EU-komission heinäkuussa julkaisemaan Fit For 55 -ilmastopakettiin ja esittää, että ilmastolaissa ei aseteta EU-vaatimuksia tiukempia kansallisia tavoitteita.
14.10.2021 13:16 SKAL ry
SKAL pitää tarpeellisena, että uusien vaatimusten osalta tarvitaan 2 vuoden siirtymäaika, koska mm. Covid 19 -pandemian vuoksi autojen, perävaunujen ja niiden päällirakenteiden toimitusajat ovat pidentyneet.
13.10.2021 08:11 Suomen Tieyhdistys ry
Suomen Tieyhdistys luovuttaa vetoomuksen vähäliikenteisten teiden puolesta eduskunnalle 13.10.2021 Vähäliikenteisten teiden poliittisessa aamupäivässä Turun Messukeskuksessa klo 9-11.
13.10.2021 07:47 Liikenne- ja viestintäministeriö
Ensimmäinen yhteenvetoraportti julkaistiin 12.10.2021.
11.10.2021 13:13 Väylävirasto
Rampin ollessa suljettuna liikenne ohjataan kulkemaan Palokan eritasoliittymän ja Saarijärventien kautta.
7.10.2021 15:26 Liikenne- ja viestintäministeriö
Hallitus antoi eduskunnalle 7.10.2021 lakiesityksen, jolla sähköautojen hankintatukea ja henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tukea jatkettaisiin kuukaudella eli 31.12.2021 asti.
7.10.2021 15:04 Liikenne- ja viestintäministeriö
Valtioneuvosto on linjannut kantojansa Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksiin, joiden tarkoituksena on vähentää tie-, meri- ja lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä
6.10.2021 16:28 Liikenne- ja viestintäministeriö
Lausuntojen määräaika on 17. marraskuuta 2021.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: