Uutishuone

Ajankohtaisimmat uutiset, lausunnot ja tapahtumat sekä SKAL Kuljetusbarometrit.

Yhteispeliä-blogi

Merkintöjä liikenteestä, vaikuttamisesta, yrittämisestä ja vähän muustakin. Kirjoittajina SKAL:in oma väki ja kutsutut vierailijat.

Lue eKuljetusyrittäjää

Lue eKuljetusyrittäjää

Kuljetusyrittäjä-lehteä voi nyt lukea myös verkossa. Tutustu uuteen eKuljetusyrittäjään, joka käsittelee yrittäjille ajankohtaisia ilmiöitä maanteiden tavaraliikenteessä yrittäjä- ja asiantuntijahaastattelujen sekä teema-artikkeleiden avulla.

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL tekee kolme kertaa vuodessa kuljetusbarometrin, jolla mitataan jäsenyritysten ajatuksia ja tuntoja kuljetusmarkkinoiden nykyhetkestä, menneistä kuukausista ja lähitulevaisuuden näkymistä.

Kuvapankki

Kuvapankki

Kuvapankista löydät kuvia SKAL:n tapahtumista ja asiantuntijoistamme sekä SKAL:n logot kieliversioineen.

Tulevat tapahtumat

3.5.2019 - 6.5.2019
Gardajärvi, Italia
7.6.2019 - 8.6.2019
Lahti, Sibeliustalo
14.12.2018 10:30 SKAL
Ilmastopoliittisen työryhmän toimenpideohjelman sisältämät keinot liikenteen päästöjen poistamiseksi eivät ole realistisia, arvioi SKAL. Kuljetusyritysten edunvalvoja vaatii, että tavaraliikenteen kaluston erityispiirteet ja niiden soveltuvuus vaihtoehtoisille käyttövoimille otetaan huomioon keskustelussa. Kuljetusala haluaa ehdottomasti olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta. Nyt tarvitaan todellisuuspohjaa laskelmiin ja rakentavaa keskustelua, sanoo toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.
4.12.2018 14:22 SKAL
Maanteiden tavaraliikenne on merkittävä toimiala ja monipuolinen työllistäjä Suomessa. Työtilanne kuljetusalalla on hyvä; päteviä kuljettajia haetaan koko ajan.
6.11.2018 10:19 SKAL ry
SKAL:illa on runsaat 5 000 jäsentä, joista yli 10 prosenttia vastasi Kuljetusbarometrikyselyyn syksyllä 2016 koskien valmiuksia hyödyntää sähköisiä ratkaisuja. Kyselyn perusteella on tavallista, että maanteiden tavaraliikenteen yritys huolehtii kuljetuksistaan, kalustostaan ja henkilöstönsä osaamisesta henkilöiden muistin ja ruutupaperin varassa. SKAL tarttui haasteeseen ja tarjoaa nyt digiratkaisua kuljetusyrityksille.
3.10.2018 10:00 SKAL
Laki liikenteen palveluista 1.7.2018 toi muutoksia nopeilla traktoreilla suoritettavien tavarankuljetusten luvanvaraisuuteen. Suomi luopui liikennelupavaatimuksesta nopeudeltaan yli 40 km/h ja alle 60 km/h traktoreiden osalta. Ratkaisu on ristiriidassa voimassaolevien EU-säädösten kanssa, ja nyt Suomen ”kevennetyt” traktorisäädökset on annettu Euroopan komission käsiteltäväksi.
10.9.2018 13:30 SKAL
Kuljetusyrittäjien arviot tieverkon kunnosta olivat musertavia: yli 90 prosenttia arvioi tiestön kunnon heikenneen. Tiestön ongelmat näkyvät jo aikatauluissa ja kannattavuudessa sekä ammattilaisten kuormittumisena. Kuljettajapula vaivaa edelleen, myönteinen talouskehitys on tasaantumassa.
31.8.2018 17:59 SKAL
FinnMetkossa perjantaina 31.8. käydyn Puunkuormauksen Suomen mestaruuskilpailun miesten sarjan voitti Pekka Villman Viitasaarelta ajalla 6:51. Naisten mestaruuden vei Jonna Matikainen Mäntyharjulta ajalla 8:53.
23.11.2018 14:47 SKAL
Lakeuden EKO -lautakunnan jätehuoltomääräykset koskevat Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kuntia. SKAL ry esittää lausunnossaan Lakeuden EKO -lautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia.
9.11.2018 09:42 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
9.11.2018 09:32 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta HE 186/2018 vp. SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
9.11.2018 09:25 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
7.11.2018 11:22 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi. SKAL ry esittää lausuntonaan seuraavaa.
7.11.2018 11:17 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseksi. SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
13.12.2018 15:39 Liikenne- ja viestintäministeriö
Parlamentaarinen työryhmä on antanut ehdotuksensa siitä, miten 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan. Suunnitteluprosessi on rullaava ja jatkuva, millä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa saadaan laadittua pitkäjänteisesti yli hallituskausien.
13.12.2018 15:33 Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö sai 12.12.2018 Viestintävirastolta pyytämänsä ensimmäisen alustavan asiantuntija-arvion Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta sekä Trafin pääjohtajalta arvion siitä, ovatko muut asiointipalvelut kuin kuljettajatietopalvelut käyttöönotettavissa laillisesti ja turvallisesti.
12.12.2018 15:47 Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä on koonnut ehdotuksen toimenpideohjelmaksi, jolla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan poistaa vuoteen 2045 mennessä.
11.12.2018 12:33 Liikennevirasto
Liikennehallinto uudistuu 1.1.2019 ja tuolloin Liikennevirasto muuttuu Väylävirastoksi. Virastosta ensisijaisesti käytettävä nimi tulee olemaan Väylä.
11.12.2018 09:45 Hiab
Puunkuormaajamestari 2019 -kiertue käynnistyy Mansen Mörinöiltä Tampereen osakilpailulla 5.- 6.4.2019.
10.12.2018 16:28 Liikennevirasto
Liikenneväylien korjausvelkaohjelmassa 2016–2018 valtioneuvosto myönsi Liikennevirastolle yhteensä 595 miljoonan euron lisärahoituksen. Sen avulla saatiin väylien kunnon huonontuminen ja korjausvelan kasvu hetkeksi pysähtymään. Lisäksi toteutettiin muutama kalliimpi väylänpidon kunnostushanke.
18.12.2018

Ylen A-studiossa keskustellaan tänään kabotaasista ja Euroopan kuljetusmarkkinoista. Kuljetusyrittäjien näkökulman aiheeseen tuo SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.
➡️Yle TV1 klo 21.05.

17.12.2018

SKAL Iltasanomissa: Tavaraliikenteen kaluston erityispiirteet ja soveltuvuus vaihtoehtoisille käyttövoimille on otettava huomioon ilmastokeskustelussa. Ilmo-työryhmän toimenpideohjelman keinot liikenteen päästöjen poistamiseksi eivät ole realistisia, sanoo Iiro Lehtonen.

17.12.2018

Mikrot menestykseen -työhyvinvointihanke vahvistaa sen, miten tärkeää yrittäjän hyvinvoinnissa on kokonaisuuden tasapaino: yrityksen toimintaympäristön seuraaminen, talouden hallinta, työympäristöstä ja hyvinvoinnista huolehtiminen sekä työnantajille työyhteisön toiminnan sujuvuus.

14.12.2018

Mitä tarvitaan hyvään työelamään? Sitä pohtii päätoimittaja Heini Polamo hyvinvointi-teemaisen Kuljetusyrittäjän pääkirjoituksessa.

14.12.2018

"Nyt tarvitaan todellisuuspohjaa laskelmiin ja rakentavaa keskustelua", toteaa toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

14.12.2018

”Polttoaineveron nosto ei ole Suomen kannalta fiksu tapa vaikuttaa. Se on suoraan omaan nilkkaan ampumista.”

13.12.2018

Työ tien päällä vaatii fyysistä kuntoa ja vireyttä koko työpäivän ajan. Riittävä lepo kuljetustehtävien välillä, taukoliikunta ja mielekäs vapaa-aika työn vastapainona auttavat ylläpitämään kuljettajan työhyvinvointia, vinkkaa Ilmarisen työkykyyn perehtynyt tutkimusjohtaja Tomi Hussi.

13.12.2018

"Miten tavaraliikennettä voisi tehostaa tekemällä siitä kalliimpaa", ihmettelee SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen eilen julkaistua esitystä liikenteen päästöttömyystavoitteista.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: