Uutishuone

Ajankohtaisimmat uutiset, lausunnot ja tapahtumat sekä SKAL Kuljetusbarometrit.

Tutustu uuteen puheenjohtajaan

SKAL:n puheenjohtajaksi 2020-2021 valittiin Jani Ylälehto.

Linkki puheenjohtajisto-tiedotteeseen

Yhteispeliä-blogi

Merkintöjä liikenteestä, vaikuttamisesta, yrittämisestä ja vähän muustakin. Kirjoittajina SKAL:in oma väki ja kutsutut vierailijat.

Lue eKuljetusyrittäjää

Lue eKuljetusyrittäjää

Kuljetusyrittäjä-lehteä voi nyt lukea myös verkossa. Tutustu uuteen eKuljetusyrittäjään, joka käsittelee yrittäjille ajankohtaisia ilmiöitä maanteiden tavaraliikenteessä yrittäjä- ja asiantuntijahaastattelujen sekä teema-artikkeleiden avulla.

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL tekee kolme kertaa vuodessa kuljetusbarometrin, jolla mitataan jäsenyritysten ajatuksia ja tuntoja kuljetusmarkkinoiden nykyhetkestä, menneistä kuukausista ja lähitulevaisuuden näkymistä.

Kuvapankki

Kuvapankki

Kuvapankista löydät kuvia SKAL:n tapahtumista ja asiantuntijoistamme sekä SKAL:n logot kieliversioineen.

Tulevat tapahtumat

21.4.2021 - 24.4.2021
Rotterdam, Hollanti
12.6.2021
Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
15.1.2021 15:00 SKAL ry
Liikenteen päästövähennystavoitteet pyritään saavuttamaan vaarantamatta kansallista kilpailukykyä. LVM:n tänään lausuntokierrokselle lähettämästä fossiilittoman liikenteen tiekartasta näkyy, että sen poliittisessa valmistelussa on kuultu kuljetusalaa. Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen ei rakennu polttoaineen hinnan korottamisen varaan, vaan keinovalikoimaa on laajennettu. Kilpailukyky ja tiestön kunto on huomioitu tiekartassa.
14.1.2021 11:56 SKAL ry
Kyky investoida ympäristöystävällisiin ratkaisuihin kuljetusyrityksissä on keskeinen edellytys päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle. Polttoaineveron korottaminen iskisi merkittävimmin juuri tähän ollen ristiriidassa päästötavoitteiden kanssa. Kuljetusala näkee kilometriveron selvittämisen arvoisena edellyttäen, että muuta verotusta kevennetään.
17.12.2020 15:50 SKAL ry, Autoalan Tiedotuskeskus
Kutsu 15.1.2021 ajankohtaiswebinaarin, jonka teemana ovat tieliikenteen päästövähennyskeinot.
20.11.2020 15:42 SKAL ry
SKAL jäsenineen käynnisti marraskuussa 2020 kampanjan, jossa kuljetusyrittäjät esiintyvät omilla kasvoillaan luontoarvojen puolesta. Kampanjassa SKAL-jäsenet kertovat, mitä konkreettista kuljetusyrityksissä tehdään päästöjen alentamiseksi ja kuvaavat omaa luontosuhdettaan. Tavoitteena lisätä tietoisuutta kuljetusalan päästövähennystoimista.
16.11.2020 14:15 SKAL ry ja Koneyrittäjät ry
Kunnat pystyvät näyttämään esimerkkiä laadukkaana hankkijana. Kunnilla on halua kehittää hankintojaan, mutta niiden hankintastrategioissa ja -osaamisessa on puutteita.
13.10.2020 14:00 SKAL ry
Liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä on yhteinen tavoite, johon myös kuljetusala sitoutuu. SKAL ei kuitenkaan voi hyväksyä raporttia, jossa pääasiallisina päästövähennyskeinoina nähdään polttoaineveron korotusten tai liikenteen kansallisen päästökaupan kaltaiset toimet, joilla lisättäisiin merkittävästi elinkeinoelämän kustannuksia. Päästöjen ja vähentämisen ja Suomen kilpailukyvyn ei tarvitse olla ristiriidassa!
15.1.2021 15:00 SKAL ry
SKAL:n käsityksen mukaan tavaraliikenteessä automaatio on vielä pitkään pää-sääntöisesti kuljettajan työtä avustavaa, mutta ei sitä korvaavaa.
12.1.2021 15:00 SKAL ry
SKAL tukee Suomen tavoitetta kotimaan liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. SKAL ei pidä mahdollisena asetetun päästötavoitteen saavuttamista polttoaineen hintaa korottamalla. Kuten selonteossakin on mainittu, kotimaan liikenteen päästövähennystavoitteeseen 2030 pääsemiseksi tarvitaan laajaa toimenpidejoukkoa.
16.12.2020 15:00 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja toteaa että sillä ei ole lausuttavaa määräysluonnokseen.
16.12.2020 15:00 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja toteaa että sillä ei ole lausuttavaa määräysluonnokseen.
3.12.2020 12:33 SKAL ry
SKAL esittää, että traktoreiden ajo-oikeudet ja ajokorttivaatimukset olisi saatava selkeästi ajokorttidirektiivin soveltamisalan piiriin. Lisäksi SKAL katsoo, että kuorma-auton ja kuorma-autovetoisen yhdistelmän ikärajoja tulisi selkiyttää.
27.11.2020 12:25 SKAL ry
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta määräykseksi taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta.
15.1.2021 14:39 Autoalan Tiedotuskeskus
Liikenne-, kuljetus- ja autoalan elinkeinojärjestöjen yhteisessä liikenteen päästövähennyskeinoja ja liikenteen verotusta käsittelevän webinaarin poliitikkopaneelissa puitiin myös uunituoretta hallituksen Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa.
15.1.2021 12:43 Liikenne- ja viestintäministeriö
Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Kolmivaiheisen tiekartan toimet koskevat etenkin tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä.
7.1.2021 11:17 Posti
Postin uusi rahdin hinnoittelun laskentamalli perustuu pelkästään mitattaviin asioihin.
5.1.2021 09:23 Aluehallintovirasto
Työnantajan on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein niiltä viikoilta, joilla kuljettaja on työssä.
4.1.2021 11:30 Fintraffic
Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden nimet ovat muuttuneet 1.1.2021 alkaen. Jatkossa konserni tunnetaan nimellä Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic.
4.1.2021 10:15 Väylävirasto
Karsikon eritasoliittymän rakentamiseen kuuluvien siltojen rakentaminen alkaa ja liikenne siirtyy kiertotielle.
18.01.2021
Tieliikennelaki 18 § Tien eri osien käyttö viidennessä momentista löytyy vastaus kumpaankin kysymykseen… https://t.co/rOEV8R0j8L
18.01.2021
Tässä mitataan uuden tieliikennelain kirjainta ja henkeä, samalla luodaan uutta soveltamiskäytäntöä / laintulkintaa… https://t.co/tEJcaGkQJK

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: