Uutishuone

Ajankohtaisimmat uutiset, lausunnot ja tapahtumat sekä SKAL Kuljetusbarometrit.

Tutustu uuteen puheenjohtajaan

SKAL:n puheenjohtajaksi 2020-2021 valittiin Jani Ylälehto.

Linkki puheenjohtajisto-tiedotteeseen

Yhteispeliä-blogi

Merkintöjä liikenteestä, vaikuttamisesta, yrittämisestä ja vähän muustakin. Kirjoittajina SKAL:in oma väki ja kutsutut vierailijat.

Lue eKuljetusyrittäjää

Lue eKuljetusyrittäjää

Kuljetusyrittäjä-lehteä voi nyt lukea myös verkossa. Tutustu uuteen eKuljetusyrittäjään, joka käsittelee yrittäjille ajankohtaisia ilmiöitä maanteiden tavaraliikenteessä yrittäjä- ja asiantuntijahaastattelujen sekä teema-artikkeleiden avulla.

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL tekee kolme kertaa vuodessa kuljetusbarometrin, jolla mitataan jäsenyritysten ajatuksia ja tuntoja kuljetusmarkkinoiden nykyhetkestä, menneistä kuukausista ja lähitulevaisuuden näkymistä.

Kuvapankki

Kuvapankki

Kuvapankista löydät kuvia SKAL:n tapahtumista ja asiantuntijoistamme sekä SKAL:n logot kieliversioineen.

Tulevat tapahtumat

13.8.2021 - 14.8.2021
PowerPark, Alahärmä
24.9.2021
Virkistyshotelli Yyteri
4.11.2021
Sokos Hotel Tripla, Helsinki
26.11.2021 - 27.11.2021
Scandic Laajavuori, Jyväskylä
20.4.2022 - 23.4.2022
Rotterdam, Hollanti
19.5.2022 - 21.5.2022
Paviljonki, Jyväskylä
15.7.2021 13:06 SKAL ry
Komission päästövähennyskeinoihin sisältyvä liikenteen päästökauppa lisäisi myös maanteiden tavaraliikenteen kustannuksia korottaen isojen, tehokkaiden kuljetusyksikköjemme polttoaineen hintaa. Liikenteen päästöt on mahdollista puolittaa ilman päästökauppaa, joten Suomen on puolustettava koko kuljetusketjumme ja elinkeinoelämämme kilpailukykyä.
12.6.2021 10:00 SKAL ry
Tänä vuonna etsittiin yritystä, jolla on kykyä luoda kasvua strategisten kumppanuuk­sien avulla ja vastuullisesti. Jylhän panostus laajan ja monimuotoisen asiakaskun­tansa korkealaatuiseen palvelemiseen ja työntekijöiden sitouttamiseen teki lautakun­taan suuren vaikutuksen.
12.6.2021 09:57 SKAL ry
Päättäjiltä vaaditaan nyt rohkeutta uudistaa liikenteen verotus kasaamatta kohtuuttomia kustannuksia kuljetusyrityksille.
10.6.2021 11:00 SKAL ry
Kuljetusyritysten näkymät ovat pitkästä aikaa myönteiset, mutta kustannusten nousu aiheuttaa haasteita. Polttoaineveroa on korotettu tasaisesti 2010-luvulla, mikä tuntuu yrittäjien kukkarossa. Vuoden 2020 elokuun suuri polttoaineveronkorotus tuli yritysten kannalta erityisen huonoon aikaan. Osa kuljetusyrityksistä kokee myös olevansa heikossa neuvotteluasemassa asiakkaisiin nähden. Kuljetusyritykset rakentavat tulevaisuuttaan korkealaatuisten palveluiden ja henkilöstön varaan. Läheisten tuki on tärkeä voimavara yrityskoosta riippumatta.
9.6.2021 11:25 SKAL ry
SKAL julkaisee vuoden toisen Kuljetusbarometrin torstaina 10.6. klo 11.
18.5.2021 14:48 SKAL ry
Valtiovarainministeriön työryhmän raportissa hahmotellaan dieselpolttoaineeseen massiivista veronkorotusta. Dieselöljyn verotasoa korotettaisiin asteittain 37 senttiä litralta ja polttoaineverot sidottaisiin indeksiin. Yhteisvaikutuksena toimet nostaisivat maanteiden tavaraliikenteen kustannuksia noin 510 miljoonalla eurolla vuodessa. Elinkeinoelämän ja logistiikan näkökulmasta esitys on kestämätön.
13.7.2021 15:26 SKAL ry
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa tuontipolttoaineiden velvoitevarastointia koskevasta HE- ja VNA-luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnoksiin ja toteaa, että sillä ei ole kommentoitavaa luonnosten suhteen.
13.7.2021 15:13 SKAL ry
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki. Samalla voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki kumottaisiin ja 21 esitettävään lakiin liittyvää lakia muutettaisiin.
23.6.2021 11:06 SKAL ry
Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin mukanaan tuomat sosiaali- ja markkinalainsäädännön muutokset. Liikkuvuuspaketin säädösten täytäntöönpanon lisäksi esityksen tarkoituksena on toteuttaa hallitusohjelman harmaan talouden torjunnan toimenpidekirjaukset kuljetuksen tilaajan vastuiden laajentamisella ylikuormilla ajamiseen sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomiseen.
12.6.2021 13:40 SKAL ry
Luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta. Lailla kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki (21/2014).
10.6.2021 14:01 SKAL ry
SKAL on esittänyt liikenne- ja viestintäministerille säädösmuutosta ajoneuvolakiin määräaikaiskatsastuksen ns. aikaikkunan pidentämiseksi.
3.6.2021 13:40 SKAL ry
Muutosehdotuksessa keskeistä on, että jäsenvaltiot saisivat rajoittaa ilman kuljettajaa ulkomailta vuokratun ajoneuvon käyttöä jäsenvaltioiden välisessä tavaraliikenteessä omien liikenteenharjoittajien osalta niin, että kyseisen ajoneuvon käyttö tulee kuitenkin sallia vähintään 30 peräkkäisen päivän ajan kalenterivuodessa.
27.7.2021 16:32 DB Schenker
Kaupalla DB Schenkerin verkosto laajenee koko Suomeen.
23.7.2021 09:00 Liikenne- ja viestintäministeriö
Keskustelutilaisuus 30.8.2021: Jakeluinfra vähäpäästöisen liikenteen edellytys – miten EU rahoittaa hankkeita?
19.7.2021 15:00 Fintraffic Tie
Väliaikaisen ohjausjärjestelmän poistuttua tavaraliikennettä ohjataan parkkialueelta tullauspisteelle liikennevaloilla.
19.7.2021 10:00 Liikenne- ja viestintäministeriö
Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen pyynnön pidentää tieliikenteen pätevyyksien ja merenkulun turvatoimien korona-ajan väliaikaisia poikkeuksia.
14.7.2021 16:53 Autoalan Tiedotuskeskus
EU on vuodesta 2008 säännellyt uusien autojen hiilidioksidipäästöjä valmistajille asetettujen raja-arvojen avulla. Ne koskevat uusien ensirekisteröitävien autojen keskipäästöjä. Tavoitetaso on komission ilmastopaketissa nostettu 55 prosenttiin. Komissio haluaa nopeuttaa uusien autojen valikoiman sähköistymistä.
14.7.2021 16:51 Suomen Yrittäjät
Euroopan komissio julkaisi tänään ehdotuksen laajasta lainsäädäntöpaketista, jolla tavoitellaan Euroopan unionin vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista. - On tärkeää, että ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään EU:n laajuisesti. Päätöksenteossa on kuitenkin huomioitava Suomen erityispiirteet, kuten pitkät etäisyydet ja metsäinen maa, Mika Kuismanen sanoo.
19.07.2021
Heinäkuun ajan myös kaikki liikenteen ja kuljetuksen kirjat ja lakikokoelmat –20 %! Kaikki sekä painettuna että dig… https://t.co/xWDovERNJw

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: