SKAL Kuljetusyritys

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry valitsee vuosittain jäsenyritystensä joukosta SKAL Kuljetusyrityksen. Ensimmäisen kerran valinta tehtiin vuonna 1989.

Vuoden 2018 SKAL Kuljetusyritys on Pohjaset Oy

Ehdokkaiden nimeäminen

Ehdokkaita voivat nimetä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n alueyhdistykset ja erikoisjärjestöt.  Ehdokkaiden tulee olla SKAL-organisaation varsinaisia jäseniä ja toimia luvanvaraisessa kuorma- tai pakettiautoliikenteessä.

Valintaperusteet

Valinnan perusteina ovat tavaraliikenteessä toteutettu esimerkillinen kehitystyö, yritystoiminta tai vastaava, tai ansioitunut toiminta tavaraliikennealan yrittäjien ja yritysten arvostuksen lisäämiseksi tai ulkoisen kuvan parantamiseksi.

Vuonna 2018 etsimme älykästä logistiikkaa -teeman mukaisesti yritystä, joka hyödyntää monipuolisesti ja älykkäästi erilaisia ratkaisuja, apuvälineitä tai verkostoja määrittelemiensä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valinnan perusteina käytetään peruskriteereitä:

  • Esimerkillinen yritystoiminta
  • Esimerkillinen kehitystyö
  • Työ tavarankuljetusalan ja/tai yritystoiminnan arvostuksen parantamiseksi
  • Asiakaslähtöisyys yritystoiminnassa

Ehdotus tulee tehdä kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti perustellen. Ehdotusta toivotaan täydennettävän ulkopuolisten asiantuntijoiden (esimerkiksi asiakkaiden, rahoittajien, viranomaisten jne.) allekirjoittamilla lausunnoilla.

Ehdotuksesta tulee ilmetä perustelujen lisäksi ehdokasyrityksen täydellinen nimi, postiosoite ja puhelinnumero sekä ehdotuksen tekijän nimi ja osoitetiedot.

Suljetussa kirjekuoressa lähetettävät ehdotukset tulee olla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ssä, osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 HELSINKI, 6.4.2018 mennessä.  

Kuoreen merkintä ”SKAL Kuljetusyritys”.

Valintamenettely

Valinnan tekee asetettujen ehdokkaiden joukosta Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n nimeämä raati, jonka enemmistö on järjestön ulkopuolisia asiantuntijoita. SKAL Kuljetusyritykseksi valitaan kuljetustoimintaa harjoittava, ansioitunut yritys.     

                                                     
Palkitseminen

Palkittava kuljetusyritys saa kunnian ja julkisuuden lisäksi Neste Oyj:n lahjoittaman muistopatsaan ja SKAL Kuljetusyritysten -kiertopalkinnon, SKAL Kuljetusyritys palkitaan SKAL:n liittokokouksessa Jyväskylässä kesäkuussa.

Lisätietoja

Heini Polamo
Heini Polamo
Viestintäpäällikkö, päätoimittaja
Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi
+358 9 4789 9320
+358 40 506 0131

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: