SKAL:n hallitus

SKAL:n hallituksen muodostavat puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja ja II varapuheenjohtaja sekä liittokokouksen valitsemat vähintään kymmenen ja enintään kaksikymmentä varsinaista jäsentä.

Tutustu uuteen puheenjohtajaan

SKAL:n puheenjohtajaksi 2020-2021 valittiin Jani Ylälehto.

Linkki puheenjohtajisto-tiedotteeseen

Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan SKAL:n liittokokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi alkaa välittömästi liittokokouksen tekemän valinnan jälkeen.

Puheenjohtajana, I tai II varapuheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään neljä kaksivuotiskautta. Alueyhdistyksillä ja erikoisjärjestöillä, joiden jäsenyritysten automäärä on vähintään 200, on yksi varsinaisen ja yksi varajäsenen paikka. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen on oltava jäsenyrityksessä toimiva henkilö.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet sen jäsenistä.

Hallituksen tehtävät

Hallitus käyttää SKAL:n toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita.

 Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1) kantaa ja vastata liiton puolesta,
2) valita liiton toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat; hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon myös toimitusjohtaja kuuluu, kokoontumaan tarvittaessa,
3) hoitaa liiton asioita liittokokouksen hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan,
4) tehdä esityksiä ja aloitteita valtiovallalle ja muille päättäville elimille,
5) ottaa ja erottaa liiton toimitusjohtaja,
6) laatia liiton vuosikertomus, tilinpäätös ja talousarvio sekä toimintasuunnitelma,
7) kutsua kokoon liittokokous sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat. Hallituksen tehtävänä on lisäksi kutsua kokoon ylimääräinen liittokokous, jos siihen ilmaantuu erityistä aihetta ja
8) hoitaa liiton omaisuutta ja päättää tarvittaessa liiton kiinteän tai irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä.

Lähde: SKAL:n säännöt §9–10

Järjestön suunta linjataan liittokokouksessa. Tässä ollaan Porissa vuonna 2016.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: