Kriisi ja kuljetuskustannusten nousu

Kriisi nostaa edelleen polttoaineen hintoja

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt edelleen epävarmuutta energiamarkkinoilla. Tämä on vaikuttanut maailmanmarkkinahintoihin ja tilanne näkyy jo myös ns. pumppuhinnoissa. Helmikuussa dieselpolttoaineen keskihinta oli Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiseurannan mukaan jo 1,87 €/l.

On olemassa riski, että sotatilan jatkuminen ja syveneminen edelleen nostaa energian hintaa. Kuljetusyritysten on tärkeää eri keinoin varmistaa maksuvalmiutensa tässä tilanteessa. SKAL käy tilanteesta keskustelua poliittisten päättäjien kanssa. 

Dieselöljyn hintakehitys 2010-2022

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: