Ajoneuvo luvanvaraisessa liikenteessä

Ajoneuvossa vaadittavat merkinnät

Liikenneluvan haltija vastaa siitä, että luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa on näkyvällä paikalla selvästi merkittynä liikenneluvan haltijan nimi ja yhteystiedot, ellei liikenneluvan haltijaa tästä velvollisuudesta ole nimenomaisesti vapautettu. Tästä vaatimuksesta voidaan vapauttaa liikenneluvan haltija ainoastaan kuorman turvallisuuteen liittyvistä syistä. Lisäksi luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käytettävän auton rekisterikilvet on kiinnitettävä erilliseen, niitä ympäröivään keltaiseen kohoreunaiseen kehykseen (leveys on 20 mm). Nämä ajoneuvoa koskevat vaatimukset eivät koske perävaunuja.

Ajoneuvon rekisteröintivaatimukset

Kaupallisessa tavaraliikenteessä käytettävän ajoneuvon tulee olla luvanhaltijan yksinomaisessa hallinnassa.

  1. Luvanhaltija tulee olla merkittynä ajoneuvon rekisteröintitodistukseen sen omistajaksi tai ainoaksi haltijaksi.

  2. Ajoneuvon tulee olla rekisteröity Suomeen ja ilmoitettu luvanvaraisessa liikenteessä käytettäväksi.

Vuokrattu ajoneuvo

Vuokratussa ajoneuvossa tulee olla alkuperäinen vuokrasopimus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös. Tilanteessa, jossa vuokraaja eli luvanhaltija ei itse toimi itse kuljettajana, ajoneuvossa on oltava lisäksi kirjallinen selvitys siitä, että kuljettaja on vuokraajan palveluksessa.

Huomio! Vuokralle antaja tai tämän palveluksessa oleva henkilö ei voi toimia vuokraamansa ajoneuvon kuljettajana, sillä siinä tapauksessa vuokralle antajaa pidettäisiin liikenteenharjoittajana – ei vuokralla ottajaa.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: