Koronan vaikutus tutkintoihin ja viranomaispalveluihin

Yhteenveto koronatilanteen vaikutuksista kuljetustoimintaan liittyvistä viranomaispalveluista

Viranomaistoiminto Tilanne/poikkeussäännöt Vaihtoehtoinen toimintatapa
Tavaraliikenteen yrittäjätutkinnot

Keskeytetty toistaiseksi

Liikenneyrittäjätutkintoon valmentavia koulutuksia järjestetään etäopetuksena:
katso kurssiajankohdat:

 

Ulkopuolisen liikenteestä vastaavan henkilön hankkiminen yritykseen.
ADR-ajolupatutkintojen vastaanotto

Ajolupakokeita voi edelleen suorittaa normaalisti Ajovarmassa. Huomio! ADR ajolupakoulutuksen järjestäminen lähiopetuksena ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa kuljettajalla on oltava voimassa oleva ADR-ajolupa poikkeusoloissakin.

Poikkeussäännös: Suomessa myönnetyt ADR-ajoluvat, joiden voimassaolo päättyy aikavälillä 1.3.2020–1.11.2020, ovat poikkeuksellisesti voimassa 30.11.2020 asti. Näiden ADR-ajolupien uudistaminen on kuitenkin tehtävä 1.12.2020 mennessä Ajovarman palvelupisteessä.

Yllä mainittu poikkeus on voimassa kansainvälisessä liikenteessä seuraavissa valtioissa 3.4. tilanteessa:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

 
Digipiirturikorttien hakeminen / uusinta Toimii toistaiseksi normaalisti Ajovarmassa.  
Erikoiskuljetusluvat 

Hakemustilanne 3.4.2020

Hakemusjonoa on tällä hetkellä 67 hakemuksen verran. Hakemusten käsittelyyn ottoaika on neljästä viiteen työpäivästä eteenpäin. Mikäli haetaan kerralla useampia reittejä, voi käsittely kestää pidempään. Erittäin raskaiden kuljetusten luvat pyritään käsittelemään noin kahdessa viikossa, mutta siltojen kantavuuslaskentaa vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi. Myös puutteellisen hakemuksen käsittely voi kestää pidempään puuttuvien tietojen selvittämisen vuoksi.

 
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeus (EKL)

Suomessa myönnetyt EKL-oikeudet, joiden voimassaolo päättyy aikavälillä 13.3.2020-31.5.2020, ovat poikkeuksellisesti voimassa kotimaan tieliikennekuljetuksissa 4 kk:n ajan oikeuden voimassaolon päättymispäivästä.

13.3.2020-31.5.2020 välisenä aikana vanhentuneen EKL-oikeuden voi uudistaa 4 kk:n kuluessa voimassaolon päättymispäivästä, samalla tavalla kuin vielä voimassaolevan EKL-oikeuden.

 
Kuljettajan ammattipätevyys Ei muutoksia normaalitilanteeseen verrattuna. Mahdollisten poikkeusten säätäminen on Traficomissa työn alla 19.3.2020. Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivät voi suorittaa verkkokoulutuksena. Katso verkkokoulutukset.
Määräaikaiskatsastukset

Ajoneuvokatsastus on määritelty kriittiseksi toimialaksi.
Katsastusasemat ovat auki normaalisti. Tilanne 3.4.2020

Katsastusvelvollisuuteen poikkeuksen tuova muutosesitys on ollut lausunnolla 3.4.2020. Poikkeuksen arvioitu voimaantulo on 17.4.2020.

Poikkeuksen sisältö:

Määräaikaiskatsastuksiin esitetään muutosta, jolla katsastamatonta tai katsastuksessa hylättyä ajoneuvoa sallittaisiin käyttää liikenteessä, jos ajoneuvon viimeinen määräaikaiskatsastuksen tai jälkitarkastuksen päivämäärä olisi ajalla 16.3.2020–15.6.2020. Tällainen ajoneuvo olisi esitettävä katsastukseen viimeistään 31.8.2020.

Muutosesitys on ollut lausuttavana ja se on tarkoitettu tulemaan voimaan 17.4.2020.

Muutoksen seurauksena saatetaan katsastusasemia sulkea kesäkuun puoliväliin saakka. Tästä tulisi aiheutumaan ongelmia rekisteröinti- ja muutoskatsastuksiin. Jos yrityksissä on tarvetta tai on tulossa tällaisia katsastuksia, on syytä pikaisesti käydä suorittamassa k.o. katsastukset ennen asetusmuutosten voimaantuloa eli ennen 17.4.2020.

 
Liikennelupien uusinta Traficomin prioriteettina hoitaa uusintahakemukset ja uudet hakemukset normaalissa käsittelyajassa. Käsittelijät tekevät ympäri Suomen etänä lupapäätökset ja käyvät postittamassa ne toimistolta kerran pari viikossa. Näin ei pitäisi tulla mitään viivästyksiä. Hakemustilanne on tällä hetkellä hallussa; vanhin hakemus on tullut 17.3.2020.
Tilanne 19.3.2020.
 
Työturvakorttikoulutus

SKAL:lla on lupa järjestää työturvakorttikoulutus etäkoulutuksena.

Koe järjestetään sähköisenä koulutuksen jälkeen.

 
Turvallisuusneuvonantajapätevyys

Poikkeussäännös:

Suomessa myönnetyt turvallisuusneuvonantajapätevyydet, joiden voimassaolo päättyy aikavälillä 1.3.2020 – 1.11.2020, ovat poikkeuksellisesti voimassa 30.11.2020 asti. Näiden pätevyyksien uudistaminen on kuitenkin tehtävä 1.12.2020 mennessä.

Yllä mainittu poikkeus on voimassa kansainvälisessä liikenteessä seuraavissa valtioissa (tilanne 3.4.2020):

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

 
ADR- säiliöiden määräaikais- ja välitarkastukset

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjen säiliöiden määräaikaistarkastukset tai välitarkastukset, joiden voimassaolo päättyy 1.3.2020-1.8.2020 pysyvät voimassa 30.8.2020 asti. Tarkastukset sopimuksen kohtien edellyttämällä tavalla tehtävä ennen 1.9.2020

Yllä mainittu poikkeus on voimassa kansainvälisessä liikenteessä seuraavissa valtioissa (tilanne 3.4.2020):

Austria, Belgium, Czechia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland

 
ADR- ajoneuvojen hyväksyntä

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjen ajoneuvojen hyväksymistodistukset joiden voimassaolo päättyy 1.3.2020-1.8.2020 pysyvät voimassa 30.8.2020 asti, tekninen tarkastus (VAK-katsastus) suoritettava ennen 1.9.2020 hyväksynnän jatkamista varten.

Yllä mainittu poikkeus on voimassa kansainvälisessä Vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjen ajoneuvojen hyväksymistodistukset joiden voimassaolo päättyy 1.3.2020-1.8.2020 pysyvät voimassa 30.8.2020 asti, tekninen tarkastus (VAK-katsastus) suoritettava ennen 1.9.2020 hyväksynnän jatkamista varten.

Yllä mainittu poikkeus on voimassa kansainvälisessä liikenteessä seuraavissa valtioissa (tilanne 3.4.2020):

Austria, Belgium, Czechia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy,
Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland

 

 

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: