Ajo- ja lepoajat, piirturi ja kuorman varmistaminen

Kuljettamisen perussäädökset tiiviissä koulutuskokonaisuudessa. Kuinka suunnittelet tehokkaan päivän ajo- ja lepoaika-asetuksen puitteissa? Miten ajopiirturia käytetään poikkeustilanteissa? Mitä kuljettjan on syytä ottaa huomioon ajoneuvoa kuormatessa?

Koulutus pureutuu ajo- ja lepoaikoihin ja piirturin käyttöön olennaisena osana kuljettajan työtä. Lisäksi päivän keskeisenä aiheena on turvallisuus kuorman lastauksessa, varmistamisessa ja purkamisessa sekä siinä, että kuljettaja tuntee ajoneuvoon ja sen kuormaamiseen liittyvät vastuut ja velvoitteet. Kurssin tärkein tavoite on vähentää sekä liikenteessä että kuorman käsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja ”läheltä piti” -tilanteita.

Lisätiedot ammattipätevyysasioissa

Sähköposti: koulutus@skal.fi
Puhelin: 09 478 99318

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: