Keitä ovat kummiyrittäjät?

SKAL:n kummiyrittäjien tärkein tehtävä on välittää kansanedustajalle omakohtaista tietoa taustoittamaan kuljetusalan tavoitteita. Kansanedustaja voi vastaavasti välittää kummiyrittäjälle tietoa päätöksenteon etenemisestä ja perusteista. Parhaimmillaan syntyy pitkäkestoinen, molempia osapuolia hyödyttävä vuoropuhelu. Jatkamme perinnettä vaalikaudella 2019–2022.
Kansanedustaja Katja Taimela kummiyrittäjänsä Ralf Hellsbergin kanssa 2015.

Miten pääsee kummiyrittäjäksi?

Kummiyrittäjät ovat maanteiden tavaraliikenteen yrittäjiä ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäseniä. Pääsääntöisesti SKAL:n alueyhdistykset ja paikallisyhdistykset pyytävät jäsenyrittäjiä mukaan toimintaan, ja kummit ottavat yhteyttä kansanedustajiinsa. Monet yrittäjät ovat myös aktiivisesti tarjoutuneet kummiksi. Paras mahdollinen kummi on yrittäjä, jota kiinnostaa suora vaikuttaminen ja yhteydenpito päättäjiin.

Miten kontakti syntyy?

Kontakti kummien ja kansanedustajien välillä syntyy luontevasti esimerkiksi uuden eduskunnan syysistuntokauden avajaispäivänä, kun SKAL tarjoaa kansanedustajille kuljetuksen näiden työpaikalle. Kuljetuksista sopivat joko kummiyrittäjät itse tai alueyhdistysten toiminnanjohtajat. Seuraavat kuljetukset järjestetään 4.9.2019.

Kun kuljetukset järjestettiin edellisen kerran, syyskuussa 2015, noin 50:sta kuljetukseen osallistuneesta kansanedustajasta osa kulki kuorma-autokyydillä satojen kilometrien matkan, ja toiset saivat kuljetuksen kotoaan esimerkiksi lentokentälle tai rautatieasemalle.

Yhteydenpito vaalikauden aikana

Kummiyrittäjä voi pitää yhteyttä kansanedustajaan monin eri tavoin. Suosittu tapa on ollut tuoda yrittäjäryhmä vierailulle eduskuntaan oman kansanedustajan kutsumana. Kummit lähettävät myös aineistoa kuten SKAL:n tiedotteita kansanedustajille. Myös epämuodolliset tapaamiset ovat käytössä.

Yhteydenpidon merkitys

Yhteydenpidon tiiviys on vaihdellut suuresti kummista ja kansanedustajasta riippuen. Joidenkin kummi-kansanedustaja -parien kohdalla yhteydenpito on ollut ajoittain hyvinkin tiivistä. Kansanedustaja on saattanut olla välittömästi yhteydessä, kun alaan liittyviä asioita on käsittelyssä, ja saanut tietoa käytännön vaikutuksista yrittäjille.

Kansanedustajat saavat palautetta ja toiveita lukuisilta kansalaisryhmiltä, ja ilman henkilökohtaista kytköstä ja taustoitusta asialistat uhkaavat jäädä kasvottomaksi sanahelinäksi. Ihmiseltä ihmiselle kerrottu viesti on tehokkain.

Lisätietoa SKAL:n kummitoiminnasta

Heini Polamo
Heini Polamo
Viestintäpäällikkö, päätoimittaja
Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi
+358 9 4789 9320
+358 40 506 0131

SuomiAreenassa tavataan

Tapaamme päättäjiä eri yhteyksissä kuten valiokuntakuulemisissa ja eduskuntaryhmien tapaamisissa. Kesän SuomiAreenat ovat SKAL:ille tärkeää vapaamuotoista yhteydenpitoa kansanedustajiin. SKAL järjesti kesällä 2019 Porissa keskustelun tieverkon korjausvelasta yhdessä INFRA:n ja Suomen Tieyhdistyksen kanssa, mukana liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: