EU-edunvalvonta

Koska valtaosa liikennettä, maantielogistiikkaa ja kuljetuselinkeinoa koskevasta lainsäädännöstä syntyy EU-tasolla, SKAL vaikuttaa aktiivisesti alaan liittyvän EU-lainsäädännön valmisteluun ja päätöksentekoon.

SKAL edustaa Brysselissä myös Autoliikenteen Työnantajaliittoa ALT:ia, Suomen Yrittäjiä, Linja-autoliittoa, Taksiliittoa, Suomen Tieyhdistystä, Autoalan Keskusliittoa, Suomen Autokoululiittoa ja Infra ry:tä.

Suomen Yrittäjien kanssa yhteinen toimisto sijaitsee Elinkeinoelämän keskusliiton Brysselin toimipisteen yhteydessä.

Edunvalvontamme kohdistuu unionin keskeisiin aloite- ja päätöksentekoelimiin: EU-komissioon, neuvostoon ja EU-parlamenttiin. Osa lainsäädännöstä valmistellaan nykyisin niin kutsuttuna delegoituna lainsäädäntönä komission sisäisissä työryhmissä, mikä edellyttää meiltä tehokasta säädösvalmistelun seurantaa ja varhaisempaa vaikuttamista.

Verkostoidumme ja vahvistamme edelleen asemaamme suomalaisena kuljetus- ja logistiikka-alan asiantuntijana ja edunvalvojana EU-komission sidosryhmätoiminnoissa.

Yhteistyökumppanit ja toimielimet

Teemme EU-asioissa laajaa edunvalvontayhteistyötä Brysseliin sijoittuneiden kuljetusalan järjestöjen pysyvien edustajien kanssa. Keskeisiä kumppaneita ovat myös Suomen pysyvä EU-edustusto, eri jäsenmaiden viranomaiset, IRU sekä elinkeinoelämän kansalliset ja kansainväliset järjestöt.

Lisäksi osallistumme suomalaisena työnantajaosapuolena EU-komission johdolla käytävään maantiekuljetusalojen sosiaaliseen vuoropuheluun ja IRU:n sosiaaliasiain komitean toimintaan. Edustajat osallistuvat myös IRU:n Brysselissä kokoontuvan EU-jäsenmaiden järjestöjä edustavan Liaison Committee -yhteistyöelimen toimintaan.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: