#Vinjetti

Aikaperusteisen tiemaksu eli vinjetti peritään raskaalta liikenteeltä 12 EU-jäsenvaltiossa. Vinjetistä säädetään direktiivissä 1999/62/EC. Vinjetti on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan.

VINJETTI ON PARAS TIEMAKSUMALLI SUOMELLE

Raskaan liikenteen tiemaksupäätöksellä ja ammattidiesel-ratkaisulla on jo kiire. Suomen ei tule odottaa EU:n ratkaisuja vaan ottaa käyttöön Suomen olosuhteisiin sopivin tiemaksumalli hallitusohjelman mukaisesti. Tiemaksun rinnalla, elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilyttämiseksi, Suomelle paras ratkaisu on raskaan liikenteen ammattidiesel.

Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL

Vinjetti ja ulkomaiset kuorma-autot Suomessa

Suomen päätieverkolla ajoneuvoyhdistelmistä noin 10 % on ulkomaalaisia. Suomen tieverkolla liikkuu siten noin 2 700 ulkomaista kuorma-autoa päivittäin (SKAL liikennelaskenta 2017). Jos näistä ulkomaisista kuorma-autoista jokainen maksaisi 11 euroa päivässä 250 arkipäivänä, muodostuu ulkomaisilta saaduksi maksutuloksi vuodessa noin 7,4 miljoonaa euroa.

Kotimaan edunvalvonta

Iiro Lehtonen, edunvalvonnan johto, 09 478 999
Petri Murto, kotimaan edunvalvonta, 040 762 2140
Ari Herrala, kotimaan edunvalvonta,050 368 4248

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: