SKAL:n kuntavaalikysely 2021: Vasemmistoliitto

Vasemmisto logo

 

Reilun kuljetuksen kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kuntien hankintaportaan osaaminen on korkeatasoista.   X      
Kuntien kannattaa suosia lyhytaikaisia hankintasopimuksia.       X  
Kuntatalouden tasapainottamiseksi kuntahankinnoissa on kilpailutuksissa valittava ennen muuta edullisin hinta.         X
Harmaa talous on ongelma, jonka torjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntahankinnoissa. X        
Myös kunnanvaltuustojen ja kunnanhallituksen jäsenillä tulee olla näkemystä hankinnoista.   X      
Kunnan ostaja ei tarvitse käyttää aikaansa kuljetusalihankkijoiden taustojen tarkisteluun.         X
Kiinteistönhaltijoilla tulee olla oikeus päättää omien jätteidensä kuljetuksesta.       X  

Vapaa kommentti:

Kuntien hankintojen valtava kokonaissumma asettaa hankintojen ehdoille erityistä painoarvoa. Hankintoja toteuttavien vastuulla on, että suuret, yhteistä omaisuutta olevat omaisuusmassat eivät valu veroja kiertäville tai muuten epäeettisille toimijoille. Hankintalaki antaa jo nyt mahdollisuuden monipuolisempaan priorisointiin kuin pelkän hinnan tarkasteluun. Hankintoja suunniteltaessa vähintään yhtä suuri painoarvo on annettava hankintojen ympäristökestävyydelle, yhteiskuntavastuulle ja vähintään omaan palvelutuotantoon verrattavien työehtojen toteutumiselle.

Reilun kuljetuksen kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan tulee kaavoittaa raskaan liikenteen levähdysalueita.     X    
Kunnan tehtävänä on turvata keskustan liikkeiden tavaratoimitukset. X        
Kuorma-autot ja perävaunut on voitava pysäköidä taajamassakin lähelle kuljetusammattilaisen kotia.     X    
Kuntien on katu- ja tieverkon ylläpidossa varauduttava poikkeuksellisiin ja nopeisiin kelivaihteluihin kuten lumimyräköihin. X        
Kuntien tulee edellyttää kuljetuksissaan uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä X        
Kannatan ruuhkamaksujen käyttöönottoa kaupungeissa. X        
Kunnan keskusta-alue tulee hiljentää moottoriliikenteeltä.   X      

Vapaa kommentti:

Kaupunkipolitiikassa haluamme panostaa sujuvaan arkeen, jossa yhä suurempi osa ihmisten liikkumisesta siirtyy yksityisautoilusta joukkoliikenteen käyttöön sekä pyöräilyyn ja kävelyyn. Vähenevä yksityisautoilu vapauttaa tilaa muulle liikenteelle. Vasemmistoliitto haluaa siirtää myös kuljetusliikenteen pois fossiilisista polttoaineista tukemalla paikallisen biokaasutuotannon ja jakelun rakentamista sekä vaatimalla hankinnoissa kuljetusyhtiöitä käyttämään ei-fossiilisia polttoaineita. Puolue kannattaa myös ruuhkamaksujen käyttöönottoa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Vapautus tietulleista tulee myöntää päästörajat alittavalle ammattiliikenteelle sekä sähköautoille ja kimppakyydeille.

 

Reilun kuljetuksen kunnassa yrittäjyys kukoistaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan kannattaa pitää yllä tiivistä vuoropuhelua kuljetusyritysten kanssa logistiikan kehittämiseksi X        
Kunnan on varattava kuorma- ja pakettiautoille riittävästi lastaus- ja purkupaikkoja, jotta liikkeiden tavaratoimitukset sujuvat.   X      
Kunnan tulee houkutella kuljetusyrityksiä kuljetustoimintaan soveltuvalla kaavoituksella.   X      
Kunnan tai kuntayhtymän kannattaa omistaa tarvitsemansa kuljetuskalusto.   X      
Digitalisaatio vähentää kuljetuspalveluiden tarvetta tulevaisuudessa   X      
Kunnan tarjoamista yrityspalveluista voidaan hyvin säästää.       X  
Kuntahankinnoilla kannattaa edistää oman kunnan yrittäjyyttä ja elinvoimaisuutta. X        

Vapaa kommentti:

Hyvä kunta panostaa paikallisen yrityselämän tukemiseen ja käy jatkuvaa vuoropuhelua alueen yritysten kanssa. Kaupunkirakenteessa on syytä huomioida ja yhteensovittaa niin riittävät purku- ja lastauspaikat, kuin muu kaupunkitilan käyttö. Vasemmistoliitto näkee, että hankinnoilla on tärkeää tukea paikallista aluetaloutta.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: