Edunvalvonta

SKAL tekee edunvalvontaa, koska se on välttämätöntä. Annamme kuljetusalan lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat.

#vinjetti

Aikaperusteisen tiemaksu eli vinjetti peritään raskaalta liikenteeltä 12 EU-jäsenvaltiossa. Vinjetistä säädetään direktiivissä 1999/62/EC. Vinjetti on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan.

Lausunnot

12.1.2021 15:00 SKAL ry
SKAL tukee Suomen tavoitetta kotimaan liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. SKAL ei pidä mahdollisena asetetun päästötavoitteen saavuttamista polttoaineen hintaa korottamalla. Kuten selonteossakin on mainittu, kotimaan liikenteen päästövähennystavoitteeseen 2030 pääsemiseksi tarvitaan laajaa toimenpidejoukkoa.
16.12.2020 15:00 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja toteaa että sillä ei ole lausuttavaa määräysluonnokseen.
16.12.2020 15:00 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja toteaa että sillä ei ole lausuttavaa määräysluonnokseen.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: