Edunvalvonta

SKAL tekee edunvalvontaa, koska se on välttämätöntä. Annamme kuljetusalan lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat.

#vinjetti

Aikaperusteisen tiemaksu eli vinjetti peritään raskaalta liikenteeltä 12 EU-jäsenvaltiossa. Vinjetistä säädetään direktiivissä 1999/62/EC. Vinjetti on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan.

Lausunnot

15.10.2021 14:30 SKAL ry
SKAL toteaa, että lausuntokierroksella on jo ollut luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta. Luonnoksessa esitetään jatkoa nyt käsiteltävänä olevassa laissa oleville hankintatuille ja samalla esitetään myös uusia hankintatukia, sekä tätä lakia kumottavaksi.
15.10.2021 09:45 SKAL ry
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähköisen raskaan liikenteen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta, jota voidaan kohdentaa myös sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin koordinointiin ja toimintaan. Valtionavustus rajattaisiin koskemaan sähköisiä kuorma-autoja palvelevien ratkaisujen ja tukitoimintojen kehittämistä. Valtionavustus myönnettäisiin yrityksille tai tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioille.
14.10.2021 16:00 SKAL ry
SKAL pitää hanke-ehdotuksia kokonaisuudessaan tarpeellisina ja perusteltuina. SKAL katsoo, että liikenteen ja kuljetusten tehostaminen ja päästöjen vähentäminen ovat tärkeitä ja erittäin ajankohtaisia aiheita. SKAL pitää erityisesti teiden kunnon vaikutusta merkittävänä tekijänä päästöjen vähentämisessä ja kannattaa sitä, että tiestön kunnon vaikutuksia päästöihin selvitetään.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: