Edunvalvonta

SKAL tekee edunvalvontaa, koska se on välttämätöntä. Annamme kuljetusalan lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat.

#vinjetti

Aikaperusteisen tiemaksu eli vinjetti peritään raskaalta liikenteeltä 12 EU-jäsenvaltiossa. Vinjetistä säädetään direktiivissä 1999/62/EC. Vinjetti on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan.

Lausunnot

6.8.2020 15:00 SKAL ry
SKAL ei pidä esityksessä ehdotettua muutosta perusteltuna. Veronkorotus on haitallinen useastakin syystä.
31.7.2020 15:13 SKAL ry
SKAL katsoo, että liikenne- ja viestintäviraston tulee antaa tarkempi määräys direk-tiivin mukaisista menettelyistä.
10.7.2020 13:01 SKAL ry
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa ehdotettuun määräykseen.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: