Edunvalvonta

SKAL tekee edunvalvontaa, koska se on välttämätöntä. Annamme kuljetusalan lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat.

#vinjetti

Aikaperusteisen tiemaksu eli vinjetti peritään raskaalta liikenteeltä 12 EU-jäsenvaltiossa. Vinjetistä säädetään direktiivissä 1999/62/EC. Vinjetti on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan.

Lausunnot

29.10.2020 14:22 SKAL ry
SKAL haluaa olla vahvasti mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta esittää kuitenkin joitakin huomioita ehdotuksen suhteen. SKAL on huolissaan liikenne- ja viestintäministeriön ja valtioneuvoston suunnitelmista kansallisiksi toimenpiteiksi tieliikenteen päästöjen osalta. SKAL pitää tärkeänä, että Suomen kilpailukyvystä huolehditaan samalla kun suunnitellaan päästövähennystoimenpiteitä.
15.10.2020 15:00 SKAL ry
SKAL esittää, että ehdotuksessa esitettyä veronkorotusta ei toteuteta tässä ta-loudellisessa tilanteessa. Jotta polttoaineveron korotuksilla ei heikennetä Suo-men kustannuskilpailukykyä, tulee ensin valmistella hallitusohjelmassa linjatun ammattibiodieselin käyttöönotto.
9.10.2020 14:16 SKAL ry
SKAL katsoo, että vaikka varsinaisia säädösmuutoksia ei esitettäisikään, liikenne- ja viestintäministeriön on syytä jo tässä vaiheessa varautua uudelleen joustojen käyttöönottoon Covid-19-tartuntatautiepidemian toisen aallon ja muiden vakavien normaaliolojen häiriötilanteiden hoitamiseksi myös tieliikenteessä.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: