Edunvalvonta

SKAL tekee edunvalvontaa, koska se on välttämätöntä. Annamme kuljetusalan lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat.

#vinjetti

Aikaperusteisen tiemaksu eli vinjetti peritään raskaalta liikenteeltä 12 EU-jäsenvaltiossa. Vinjetistä säädetään direktiivissä 1999/62/EC. Vinjetti on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan.

Lausunnot

16.4.2021 09:49 SKAL ry
SKAL toteaa, että jätehuoltomääräykset on laadittu poikkeuksellisen hyvin ja tämän johdosta niissä oli erittäin vähän huomautettavaa ja muutostarpeita.
16.4.2021 09:27 SKAL ry
SKAL esittää arviointineuvoston lausuntoon vedoten, että ympäristövaliokunta antaa lausuntopalautteelle arvon ja säilyttää nykyisen, hyvin toimivan ja tehokkaan, kunnalliseen demokratiaan perustuvan asukasjätteiden kuljetusjärjestelmän.
15.4.2021 15:00 SKAL ry.
SKAL pitää hyvänä, että valvontaa koskeva sääntely on keskitetty lain 100 §:ään. On tärkeää, että virastojen tehtäväjaot ovat selkeät ja Liikenne- ja viestintäviraston rooli tienpidon valvontaviranomaisena toimii aidosti suhteessa Väylävirastoon ja ELY-keskuksiin.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: