Edunvalvonta

SKAL tekee edunvalvontaa, koska se on välttämätöntä. Annamme kuljetusalan lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat.

#vinjetti

Aikaperusteisen tiemaksu eli vinjetti peritään raskaalta liikenteeltä 12 EU-jäsenvaltiossa. Vinjetistä säädetään direktiivissä 1999/62/EC. Vinjetti on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan.

Lausunnot

19.4.2018 15:48 SKAL
SKAL ry esittää, että Äänekosken kaupungin alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.
17.4.2018 15:30 SKAL
Esitettyä pituuksien kasvattamista voidaan SKAL:n näkemyksen mukaan pitää hyväksyttävänä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen perusteella. SKAL ei hyväksy painojen korottamista yli 76 tonniin.
6.4.2018 09:09 SKAL
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta taksimatkan hintatietojen ilmoittamisesta ja taksiliikennepalvelun kokonaishinnasta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: