Edunvalvonta

SKAL tekee edunvalvontaa, koska se on välttämätöntä. Annamme kuljetusalan lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat.

#vinjetti

Aikaperusteisen tiemaksu eli vinjetti peritään raskaalta liikenteeltä 12 EU-jäsenvaltiossa. Vinjetistä säädetään direktiivissä 1999/62/EC. Vinjetti on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan.

Lausunnot

9.8.2022 11:00 SKAL ry
Huoltovarmuusselonteko ja huoltovarmuuteen aiempaa vahvemman huomion kiinnittäminen tukee kuljetus- ja logistiikka-alan toimintaedellytyksiä erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Keskeistä on tiedostaa kuljetus- ja logistiikka-alan toiminnan kriittinen rooli monen muun toimialan ja yhteiskunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Huoltovarmuuden näkökulmasta on erityisen tärkeää, että jo normaalioloissa Suomessa on kotimainen, kannattava ja toimintakykyinen kuljetus- ja logistiikka-ala.
9.8.2022 09:25
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: