16.2.2022 14:03
SKAL ry
auto- ja tiealojen sekä kaupan järjestöt

Vahva tuki ammattidieselille auto- ja tiealan sekä kaupan järjestöiltä

Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja taloutemme rakentuu viennin varaan. Kohonneet polttoainekustannukset osuvat meihin kipeämmin kuin kilpailijamaihin. Heikentynyt kilpailukyky vaikeuttaa kaikkia investointeja ja uhkaa johtaa kuluttajahintojen nousuun. Siksi enemmistö Auto- ja tieforumin (ATF) jäsenjärjestöistä asettuu tukemaan ammattidieselin käyttöönottoa.

Dieselin hinnannousun taustalla on öljyn ja erityisesti uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinnan nousun, kotimaisten veropäätösten ja uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen noston yhteisvaikutus. Jopa kahden euron tuntumaan kivunnut dieselin litrahinta vaikeuttaa sekä tavara- että henkilöliikenteen toimintaa, heikentäen kannattavuutta ja investointikykyä. Kustannusnousu heikentää myös teollisuuden ja kaupan kilpailukykyä, ja voi pahimmillaan vaikuttaa teollisuuden sijoittautumispäätöksiin. Tämä kehitys tulee torjua.

– Suomesta ponnistetaan maailmalle pitkien kuljetusetäisyyksien ja korkean polttoainehinnan muodostamalta takamatkalta. Globaaleilla markkinoilla lisäkustannusta ei pääsääntöisesti voida viedä vientituotteiden hintoihin, ammattidieselillä vahvistettaisiin kotimaan kuljetusten lisäksi vientiteollisuuden kilpailukykyä, sanoo Alina Koskela Metsäteollisuus ry:stä. 

Allekirjoittajajärjestöt muistuttavat, että kaksi kolmasosaa tavaraliikenteen tarvitsemasta energiasta kuluu painavissa ja pitkissä ajoneuvoyhdistelmissä. Raskaat kuljetukset ovat ympäristöystävällinen ratkaisu, sillä päästöt tavaratonnia kohden ja tiestön kuormitus ovat niissä pienemmät kuin useammissa pienemmissä kuljetusyksiköissä kuljettaen. Näissä kuljetuksissa diesel on tällä hetkellä ainoa vaihtoehto. Siksi polttoaineen hinnan nousu nostaa kuljetuskustannuksia vailla ohjausvaikutusta vihreämpiin vaihtoehtoihin.

Ammattidiesel tarkoittaa kuorma- ja linja-autoille tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta, mikä alentaisi yritysten kustannuksia ja mahdollistaisi kotimaisen kuljetus- ja logistiikkatoimialan kilpailukyvyn säilymisen. EU:n hyväksymä ammattidieseljärjestelmä on nyt käytössä kahdeksassa EU-maassa. Veronpalautuksen taso on EU-maista korkein Belgiassa.

– Tulevaisuudessa logistiikan kustannuksia lisäävät myös EU-tasolla tehtävät ratkaisut. Samaan aikaan kuljetusyrittäjien pitäisi pystyä investoimaan puhtaampaan kalustoon liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Siksi Keskuskauppakamari kannattaa ammattidieselin käyttöönottoa, sanoo johtava asiantuntija Päivi Wood.

Ammattidieseliä kannattavat Auto- ja tieforumin jäsenjärjestöt pitävät tärkeänä, että kuljetustoimialan toimintaedellytykset turvataan. Mukana on myös tahoja, joiden jäsenet eivät hyötyisi siitä suoraan. Järjestöt muistuttavatkin, että ammattidiesel ei ratkaisisi kaikkea yritystoiminnassa käytettävän dieselin merkittävää hinnannousua, sillä se kohdistuisi vain raskaaseen kuorma-autoliikenteeseen. Ammattidieselin ulkopuolelle jäisivät muun muassa koko taksiliikenne ja pakettiautolla tehtävä tavaraliikenne sekä myös osin koneurakointi, joissa hyödynnetään dieseliä.

– Ammattidieselille tullut tuki kertoo siitä, että logistiikkatoimialan kustannustaakka ja sen kerrannaisvaikutukset koko yhteiskuntaan nähdään laajalti. Moni elinkeino on riippuvainen kumipyöräliikenteestä, toteaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Järjestöjen ohella useampi eduskuntapuolue on ilmaissut tukensa ammattidieselille.

Aineistoa

Auto- ja tieforumin jäsenjärjestö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tehnyt ammattidieselin käyttöönotosta esityksen valtiovarainministeriölle ja julkaissut siitä raportin.

Suomen tieyhdistys | Auto- ja tieforum (ATF)

Ammattidieseliä kannattavat ATF:n jäsenjärjestöt:

Autoalan Keskusliitto, AKL
Autotuojat ja -teollisuus
Infra
Kaupan Liitto
Keskuskauppakamari
Koneyrittäjät
Logistiikkayritysten Liitto
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, MTK
Metsäteollisuus
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
SF-Caravan
Suomen Kuljetus ja Logistiikka, SKAL
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY
Suomen Taksiliitto
Suomen Tieyhdistys
Teknisen Kaupan liitto

 

Lisätietoja:

Lausunnot tiedotteessa:
Alina Koskela, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus, 046 921 9460, alina.koskela@forestindustries.fi
Päivi Wood, johtava asiantuntija, liikenne- ja elinkeinopolitiikka, Keskuskauppakamari, puhelin 050 478 3990, paivi.wood@chamber.fi
Anssi Kujala, toimitusjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, puhelin 0400 567 925, anssi.kujala@skal.fi

Kaikki yhteyshenkilöt
Autoalan Keskusliitto, AKL, Pekka Rissa
Autotuojat ja -teollisuus, Tero Kallio
INFRA, Paavo Syrjö
Kaupan Liitto, Simo Hiilamo
Keskuskauppakamari, Päivi Wood
Koneyrittäjien Liitto, Matti Peltola
Logistiikkayritysten Liitto, Pekka Aaltonen
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, MTK, Markus Lassheikki
Metsäteollisuus, Alina Koskela
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Marko Hovinmäki
SF-Caravan, Timo Piilonen
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Anssi Kujala
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY, Markku Henttinen
Suomen Taksiliitto, Timo Koskinen
Suomen Tieyhdistys, Nina Raitanen
Teknisen Kaupan liitto, Markku Uitto

 

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: