19.2.2016 16:58

SKAL:n täydentävä lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ylijohtaja Minna Kivimäki

Neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm

kirjaamo@lvm.fi

tomi.lindholm@lvm.fi

Täydentävä lausuntopyyntö 11.2.2016, LVM/1042/03/2015

Asia: Täydentävä lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää täydentävää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi poistilain muuttamisesta. Täydentävä lausuntokierros keskittyy lausuntokierroksen aikana saatujen kommenttien perusteella laadittuihin 41 aja 43 a §:iin.

Ehdotetussa 41 a §:ssä säädettäisiin postilähetysten merkitsemisestä. Ehdotuksen mukaan postiyrityksen on merkittävä lähetyksensä siten, että ne ovat tunnistettavissa ja erotettavissa muiden postiyrityksen vastaavista lähetyksistä. Edotetussa 43 a §:ssä säädettäisiin virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamisesta. Ehdotuksen mukaan postiyrityksen tulee järjestää palvelu virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamista varten kussakin Viestintävirastolle ilmoittamassaan toimialueen kunnassa.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) esittää luonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

SKAL:lla ei ole lausuttavaa em. säännöksiin liittyen. Haluamme kuitenkin korostaa kilpailuneutraliteetin toteutumisen tärkeyttä eri toimijoiden välillä. Kaikille samankaltaisia palveluja tarjoaville yrityksille on taattava yhtäläiset kilpailuolosuhteet.

Kunnioittaen,

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen      Kaisa Huupponen

Toimitusjohtaja     Neuvontalakimies

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: