30.9.2016 14:19
SKAL

SKAL:n lausunto Venäjän liikenneministeriön ehdotuksesta Suomen ja Venäjän välisen maantieliikennesopimuksen muutoksia koskien

Liikenne- ja viestintäministeriö

Yksikön johtaja

Laura Eiro

Venäjä on ehdottanut sopimusmuutoksia maantieliikennesopimuksen 7 artiklan enimmäispainoihin ja -mittoihin seuraavasti:

 

  • Venäjä ehdottaa enimmäispainoksi molemmissa valtioissa 40 tn yleisesti ja 6- akselisille 44 tonnia, riippumatta siitä ovatko ne yhdistettyjen kuljetusten osia vai ei.
  • Venäjä ehdottaa myös, että ilman poikkeuslupia ajoneuvon pituus saisi olla 20 m.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry lausuu kantanaan muutosehdotuksiin seuraavaa:

SKAL ei pidä perusteltuna sallia ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien pituuden nostamista Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä 20 metriin. Muutos sallisi Suomessa kansallisesti sallittua pidemmät puoliperävaunu- ja keskiakseliperävaunuyhdistelmät, mitä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena.

 

Suurimman sallitun painon nostamiseen 44 tonniin liittyy paljon käytännön ongelmia Venäjällä sallittujen teli- ja akselimassojen osalta, jotka käytännössä usein estävät suomalaisen kaluston käyttämisen korkeammilla painoilla. Muutos olisi varsin yksipuolisesti venäläisiä liikenteenharjoittajia suosiva, minkä vuoksi emme pidä yhdistelmien painon korotusta esitetyllä tavalla perusteltuna maiden välisessä liikenteessä.

 

SKAL nostaa esille maiden välisessä liikenteessä seuraavat ongelmat, jotka tulee ottaa esille osana maantieliikennesopimusneuvotteluja:

 

Poikkeuslupien käsittely ylimitta- ja ylimassalupiin liittyen kestää suomalaisten hakijoiden osalta kohtuuttoman pitkään ja on kustannuksiltaan erittäin kallis.

 

Venäläisten autojen Suomeen mukana tuoman polttoaineen määrä tulee sopi- muksessa rajoittaa vastaamaan Suomen tullilakia ja EU:ssa yleisesti sallittua määrää.

 

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

 

Iiro Lehtonen                   Petri Murto

toimitusjohtaja                 johtaja, asiantuntijapalvelut

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: