19.12.2016 14:44
SKAL

SKAL:n lausunto Vaasan seudun jätehuoltomääräyksistä

Vaasan seudun jätelautakunta

Vaasan kaupunki

Vaasanpuistikko 10, PL 3,

65101 VAASA

keskuskirjaamo@vaasa.fi

 

 

Lausunnon antaminen jätehuoltomääräyksistä

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Vaasan seudun jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:

 

 

26 § Jäteastioiden tyhjennysvälit

 

Jäteastioiden tyhjennysväli (§ 26, sivu 12) on säädetty tällä hetkellä jätehuoltomääräyksissä taajamissa poltettavassa jätteessä maksimissaan 2 viikon välein tapahtuvaksi ja haja-asutusalueella 4 viikon välein tapahtuvaksi. Poltettavan jäteastian tyhjennysvälin voi erillisellä jätelautakunnalle osoitetulla hakemuksella pidentää taajamissa sekä kesä-, että taviaikana 4 viikkoon, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi. Haja-asutusalueella poltettavan jäteastian tyhjennysvälin on voinut erillisellä jätelautakunnalle osoitetulla hakemuksella pidentää sekä kesä-, että taviaikana 6 viikkoon.

 

Nyt on suunniteltu lyhentää poltettavan jätteen maksimi tyhjennysväli kaikilla alueilla 2 viikkoon. Jatkossa poltettavan jäteastian tyhjennysvälin voi erillisellä jätelautakunnalle osoitetulla hakemuksella 1-2 hengen talouksissa pidentää sekä kesä-, että taviaikana 6 viikkoon, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi. 3 ja useamman hengen talouksissa jäteastian tyhjennysvälin voi myös erillisellä jätelautakunnalle osoitetulla hakemuksella pidentää sekä kesä-, että taviaikana 4 viikkoon, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi. Tästä poikkeamamahdollisuudesta ei ole edes mainintaa jätehuoltomääräyksissä, vaan se on mainittuna ainoastaan erillisessä jätelautakunnan jätehuoltomääräysten poikkeamisperiaatteissa.

 

Vaasan seudun jätelautakunnan alueella on koko Suomea ajatellen erittäin lyhyt tyhjennysväli. Esimerkiksi Helsingissä (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n alue, jätehuoltomääräykset § 12) ja Tampereella (Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n alueella, jätehuoltomääräykset § 15 ) maksimi tyhjennysväli on säädetty jätehuoltomääräyksissä automaattisesti ilman erillistä hakemista 4 viikkoon. Helsingissä vielä tätä pidemmästä tyhjennysvälistä riittää ilmoitus, jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä. Tampereella tyhjennysväliä voi pidentää 6 viikkoon, jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä. Vaasan seudun jätelautakunnan alueella ei ole mitään perustetta olla näitä isoja kaupunkeja lyhyempi tyhjennysväli.

Päinvastoin väli tulisi olla pidempi. Lisäksi on huomioitava, että Vaasan seudun jätelautakunnan alueella on huomattavan suuri haja-asutusalue.

 

Näin lyhyt tyhjennysväli jätehuoltomääräyksissä ei tue myös jätelain etusijajärjestyksen toteutumista ja jätteen lajittelua uusiokäyttöön.

 

Yleisin maksimi tyhjennysväli on jätehuoltomääräyksissä säädetty eri puolilla Suomea 12 viikkoon ja Järviseudun jätelautakunnan alueella peräti 3 kuukauteen. Puolityhjien jäteastioiden pakollinen tyhjennys liian usein ei ole jätteenkuljetusyrityksille mielekästä toimintaa. Kaiken lisäksi liian lyhyistä tyhjennysväleistä syyllistetään yleensä kuljetusyritystä.

 

Jätehuoltomääräykset ovat alueellisesti päätettäviä asioita. Ei ole mitään syytä laatia liian tiukkoja määräyksiä ja anomusten tekemisen velvoitteita, jotka hankaloittavat asukkaiden normaalia toimintaa. On muistettava, että kaikista hakemuksista joutuu tekemään myös virallisen päätöksen, joka työllistää jätehuoltopäällikköä turhiin rutiiniasioihin.

 

Näistä esitetyistä liian lyhyistä tyhjennysvälistä muodostuu suuria ongelmia haja-asutusalueella ja erityisesti vähän jätettä tuottavilla kiinteistöillä.

 

Toivomme, että tähän laitetaan poltettavan jätteen tyhjennykseen asukkaan itse päätettävissä oleva pitempi tyhjennysväli, vähintään 4 viikkoa. Tällöin estetään turhien hakemusten ruuhka jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusten ja anomusten tekemisen velvollisuudet tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja säätää riittävän pitkät tyhjennysvälit.

 

Sen sijaan biojätteen kannustavan keräilyn takia maksimi tyhjennysväliksi on jätehuoltomääräyksissä oikein ja viisaasti määritelty kaksi viikkoa.

 

Viranomaisen työpanosta tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä vain kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä.

 

 

36 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

 

Aikaisemmin jätehuoltomääräyksissä (§ 32 toinen ja kolmas kappale) ja jätehuoltomääräysten poikkeamissa (liitteenä oleva ”Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset sekä ilmoituksenvaraiset asiat”) on mainittu seuraavasti: ”Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä neljästä viikosta kuuteen kuukauteen

 

asiasta sovitaan jätteenkuljettajan kanssa ja asiasta ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön. Keskeytyksen kestäessä yli kuusi kuukautta, edellyttää se poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä.”

 

Uusien päivitettyjen jätehuoltomääräysten luonnoksessa velvoitetaan jo peräti 4 viikon keskeytyksestä hakemusta jätelautakunnalle. Tätä muutosta ei tulisi hyväksyä, vaan aikaisemmat menettelyt jätehuoltomääräysten poikkeamiin tulisi palauttaa jätehuoltomääräyksiin.

 

 

39 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

 

Jätehuoltomääräysten luonnoksissa todetaan, että ”yli 500 henkilön yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle.” Tämä kohta tulee poistaa jätehuoltomääräyksistä. 500 henkilön tilaisuuksia järjestetään alueella todella paljon.  Useat juhlasaleissa pidettävät tilaisuudet ja pienet urheilutilaisuudetkin ylittävät tämän yleisörajan. Näiden jätehuolto järjestyy normaalin jätehuollon yhteydessä ja ilmoitus ympäristöviranomaiselle näistä tilaisuuksista on turhaa byrokratiaa.

 

 

Yhteenveto

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Vaasan seudun jätelautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä.

 

Vaasan seudun jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys

 

 

Kunnioittavasti

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

 

Iiro Lehtonen                     Pekka Loukola

toimitusjohtaja                     asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: