14.12.2016 14:43
SKAL

SKAL:n lausunto Trafille kuljettajantutkintomääräysten kumoamisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on pyytänyt lausuntoa kuljettajantutkintomääräysten kumoamista koskevasta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

 

Määräyshankkeen tarkoituksena on muuttaa Liikenteen turvallisuusviraston kuljettajantutkintomääräyksiä kuljettajantutkintopalvelun tuottajaa sitoviksi ohjeiksi. Muutos liittyy vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen ajokorttitoimivallan siirtoon poliisilta Trafille, jonka yhteydessä tarvittavia muutoksia selvitettäessä on päädytty kuljettajantutkintomääräysten kumoamiseen.

 

Perustelumuistion mukaan muutoksella ei muuteta kuljettajantutkintojen sisältöjä oleellisesti nykytilanteeseen verrattuna lukuun ottamatta ajokorttitoimivallan siirrosta aiheutuneita teknisiä muutoksia. SKAL katsoo, että lausuntopyyntöön olisi ollut tarpeen liittää uudet ohjeet kokonaan tai ainakin edellä mainittujen teknisten muutosten osalta.

 

Edelleen perustelumuistion mukaan määräyshankkeen seurauksena sääntely kevenee, oikeusnormeja puretaan ja annetaan ohjeina, jotka velvoittavat erityisesti sopimussuhteen (Trafi-kuljettajantutkintopalveluiden tuottaja) osapuolia ja hallinnollinen taakka kevenee, kun muutosten tekeminen yksinkertaistuu. SKAL katsoo, että siitä huolimatta, että ohjeet velvoittavat erityisesti sopimussuhteen osapuolia, on ohjeidenkin kohdalla tarpeen järjestää lausuntokierros sidosryhmille ennen mahdollisia ohjeisiin tehtäviä muutoksia.

 

SKAL myös esittää huolensa ohjeiden muutoksista tiedottamisesta. Valmisteluasiakirjoissa todetaan, että vastuu kuljettajantutkinnon sekä sitä koskevien normien ja ohjeiden viestimisestä asiakkaille siirtyisi autokouluille ja tutkinnon vastaanottajille. SKAL katsoo, että jatkossakin myös Trafin on aktiivisesti tiedotettava ohjeista ja niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista, koska vastuu tiedottamisesta tulee olla ohjeiden laatijalla.

 

 

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen                                                                                                           Ari Herrala

toimitusjohtaja                                                                                                         johtava asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: