9.11.2016 14:34
SKAL

SKAL:n lausunto raskaan kaluston talviajan rengasvaatimuksista

Liikenne- ja viestintäministeriö

PL 31

00023 VALTIONEUVOSTO

 

Valtioneuvoston asetusluonnos ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta valtioneuvoston asetusluonnoksesta. Muutoksessa olisi kyse kuorma- ja linja-auton sekä traktorin, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, talvirenkaiden uusista käyttösäännöistä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

 

Ehdotuksen mukaan kuorma-autojen, linja-autojen sekä traktoreiden, joiden raken-teellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, renkaiden kulutuspintavaatimuksia joulu-, tammi- ja helmikuun aikana muutettaisiin niin, että auton ja traktorin vetä-vällä akselilla tulisi olla talvirenkaat, joiden vähimmäisurasyvyys olisi 5 millimetriä. Muilla akseleilla, sekä ajoneuvolla vedettävän perävaunun kaikilla akseleilla olisi tällöin käytettävä renkaita, joiden pääurien syvyys olisi 3 millimetriä. Vaatimus koskisi kaikkia renkaita. Talvirenkaita ei kuitenkaan tarvitsisi käyttää tällaisen ajo-neuvon valmistukseen, maahantuontiin, kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä enintään 20 kilometrin pituisissa siirroissa, museoajoneuvossa, eikä sellaisessa ajoneuvossa, johon talvirenkaita ei ole saatavissa.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kannattaa ehdotusta talviajan rengasvaatimuksista raskaille ajoneuvoille ja niiden yhdistelmille ehdotuksen perusteluissakin mainittujen liikenneturvallisuuden parantamisen ja liikenteen häiriöiden vähentämisen perusteella. SKAL pitää kuitenkin ongelmallisena sitä, että yleisperusteluissa puhutaan talvikäyttöön soveltuvista renkaista, mutta yksityiskohtaisessa perustelussa ja itse asetusluonnoksessa vain talvirenkaista. Talvirengasta ei kuitenkaan ole määritelty varsinaisessa asetusluonnoksessa eikä yksityiskohtaisissa perusteluissa. Yleisperusteluiden kansainvälistä lainsäädäntöä koskevassa osassa kerrotaan E117-säännöstä, jonka mukaan talvirenkaalla tarkoitetaan rengasta, jonka kulutuspintakuvio, kulutuspinnan materiaali tai rakenne on suunniteltu ensisijassa niin, että sen ominaisuudet talviolosuhteissa ovat tavallista rengasta paremmat ajoneuvon liikkeellelähdön, liikkeellä pysymisen ja pysähtymisen kannalta. Lisäksi säännössä todetaan, että M+S tai M.S. tai M&S, tarkoittaa rengasta, joka on suunniteltu varmistamaan tavallista rengasta parempi suorituskyky mudassa ja lumessa tai sohjossa. Symboli, jossa on 3-huippuinen vuori ja lumihiutale (3PMSF) osoittaa, että renkaan käyttöluokka on talvirengas. Varsinaisessa pykäläehdotuksessa tai perusteluissakaan ei viitata näihin merkintöihin tai E117-sääntöön.

 

SKAL pitää hyvänä, että kyseisiä merkintöjä ei edellytetä, mutta katsoo, että asetusehdotuksen pykälätekstissäkin on puhuttava vain talvikäyttöön soveltuvista renkaista epäselvyyksien ja mahdollisesti valvonnassa esiin tulevien kiistatilanteiden välttämiseksi.

Näin ollen ehdotuksen 16 §:n 6 kohdan alku tulee kuulua seuraavasti:

 

6. Kuorma- ja linja-autossa sekä traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, on käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuun aikana vetävillä akseleilla talvikäyttöön soveltuvia renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5,0 millimetriä...    

 

Lisäksi SKAL katsoo, että on hyvä, mikäli asetusmuutos tulee voimaan mahdollisimman pian, mutta huomauttaa, että ala on jo tehnyt mahdolliset rengashankinnat tulevaa talvikautta varten, joten on siinäkin mielessä tärkeää, ettei edellytetä mitään erityisiä uusia merkintöjä tai hyväksyntöjä käytettäviltä renkailta.  

 

 

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

 

Iiro Lehtonen                    Ari Herrala

toimitusjohtaja                  johtava asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: