15.2.2016 12:40

SKAL:n lausunto postitoimilupahakemuksista

Liikenne- ja viestintäministeriö

Markkinat yksikön johtaja Laura Eira

Neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm

kirjaamo@lvm.fi

Lausuntopyyntö 15.2.2016, LVM/290/02/2016

Asia: Lausuntopyyntö postitoimilupahakemuksista: Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, SLP Jakelu Oy, Savon Jakelu Oy ja HSS Media - Bo­lagen Ab

Liikenne- ja viestintäministeriö on vastaanottanut neljä postitoimilupaha­kemusta sopimusasiakkaille suunnattuun postipalveluun. Hakijat ovat Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, SLP Jakelu Oy, Savon Jakelu Oy ja HSS Media - Bolagen Ab.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) kannattaa sitä, et­tä postitoiminnan markkinoille tulee lisää yksityisiä toimijoita perinteisen postitoiminnan rinnalle. Yleisellä tasolla SKAL näkee muutenkin kilpailun postitoiminnan markkinoilla hyvänä asiana.

SKAL:lla ei ole lausuttavaa postitoimilupahakemusten sisällöstä.

Kunnioittaen,

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen      Kaisa Huupponen

Toimitusjohtaja     Neuvontalakimies

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: