21.10.2016 14:28
SKAL

SKAL:n lausunto ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

kirjaamo@lvm.fi

jorma.horkko@lvm.fi

juhani.puurunen@trafi.fi

 

Lausunto ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry lausuu asetusluonnokseen, jolla korotettaisiin kolmiakselisen kuorma-auton suurin sallittu kokonaismassa pysyvästi 28 tonniin sekä nostettaisiin puoliperävaunuyhdistelmien suurinta sallittua kokonaismassaa 52 tonniin.

 

Ehdotetut muutokset

 

Ehdotusten tavoitteena on, että kuljetusyrittäjät voivat entistä paremmin valita kuljetustehtävään parhaiten sopivan kuljetuskaluston silloin, kun siitä ei aiheudu liikaa kustannuksia tienpidolle eikä sillä ole negatiivisia vaikutuksia ympäristölle tai liikenneturvallisuudelle. SKAL kannattaa tätä periaatetta, jossa kalustotyypin valinta voidaan tehdä aiempaa useammin kuljetusyrityksen tarpeista käsin ja lainsäädännön suoraa ohjausta kalustovalintaan vähennetään.

 

Kolmiakselisen auton suurin sallittu massa korotettaisiin nykyisestä 26 tonnista 28 tonniin. Suuremman massan edellytyksenä olisi, että auton akseleista kaksi on varustettu paripyörin. Siirtymäkauden säädökset kaksi- ja kolmiakselisen kuorma-auton sekä 7-akselisen perävaunuyhdistelmän korotettujen massojen osalta pysyisivät ennallaan jatkuen 30.4.2018 saakka.

 

Vähintään kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän suurin sallittu massa korotettaisiin nykyisestä 48 tonnista 52 tonniin. Siltasääntöpituuden kaava säilyisi ennallaan, jolloin 52 tonnin kokonaismassa saavutettaisiin 11,8 metrin ääriakselivälillä. Puoliperävaunuyhdistelmän kokonaismassa koskisi jatkossa myös moduuliyhdistelmän osana olevaa puoliperävaunuyhdistelmää, mikä selkiyttäisi massasäädöksiä.

 

Lisäksi asetukseen tehtäisiin pieniä teknisiä muutoksia sekä täsmennettäisiin yli

22 metriä pitkien lämpöeristettyjen säiliöajoneuvoyhdistelmien suurimman sallitun leveyden arvo samaksi kuin muilla lämpöeristetyillä ajoneuvoyhdistelmillä, 2,60 metriä.

 

SKAL on hyvin tyytyväinen valmisteltuun asetusluonnokseen. Ehdotetut muutokset parantavat suomalaisten kuljetusyritysten kilpailukykyä sekä toimintaedellytyksiä. SKAL odottaa, että asetusmuutos saatetaan voimaan mahdollisimman nopeasti.

 

 

Kunnioittavasti,

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen    Petri Murto

 

toimitusjohtaja    johtaja, asiantuntijapalvelut

 

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: