11.11.2016 14:35
SKAL

SKAL:n lausunto ajokortin koodimerkintöjä koskevasta muutosehdotuksesta

Ajokortin koodimerkintöjä koskeva muutosehdotus

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta valtioneuvoston asetusmuutosehdotuksesta. Muutosehdotus koskee ajokortin ehtojen, rajoitusten ja muiden tietojen merkitsemiseen käytettäviä koodeja. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut muutosehdotukseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

 

Muutosehdotuksessa ehdotetaan kumottavaksi asetuksen liitteenä oleva koodit sisältävä liite ja asetuksen 6 § muutettavaksi siten, että siihen sisällytetään kansalliset koodit ja viittaus harmonisoidut koodit sisältävään ajokorttidirektiivin liitteeseen.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toteaa, että ehdotus vastaa direktiiviin tehtyä muutosta eikä sillä ole huomautettavaa ehdotuksen suhteen.  

 

 

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

 

Iiro Lehtonen                           Ari Herrala

toimitusjohtaja                         johtava asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: