15.9.2017 11:18
SKAL

SKAL:n, ALT:n ja AKT:n lausunto maantieliikenteen ajo- ja lepoaikojen valvontadirektiivin muuttamisesta ja kuljettajien lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen vahvistamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Eduskunta

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maantieliikenteen ajo- ja lepoaikojen valvontadirektiivin muuttaminen ja kuljettajien lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen vahvistaminen) U 41/2017 vp

Eduskunnan liikenne-. ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maantieliikenteen ajo- ja lepoaikojen valvontadirektiivin muuttaminen ja kuljettajien lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen vahvistaminen) U 41/2017 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

SKAL toteaa, että se yhtyy Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n kirjelmään, joka tätä asiakokonaisuutta varten on toimitettu Liikenne- ja viestintävaliokunnalle 13.9.2017 (liite).

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen
toimitusjohtaja

Ari Herrala
johtava asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: