20.6.2016 14:13
SKAL

Lausunto vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisestä Kymen jätelautakunnalle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan alueellisen jätelautakunnan vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisestä ja ns. kotimökkikimppojen peruuttamisesta seuraavia asioita:

 

Päätöksessä vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisestä on otettava huomioon kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen eroavaisuudet kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen verrattuna.  Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on kuivajätteissä käytössä Haminassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella.

 

Esityksessä on tuotu hyvin esille korostetusti, että ensisijaisena tavoitteena on, että kiinteistöllä on oma jäteastia.  Seuraavana vaihtoehtona on kimppa-astioiden käyttäminen.  SKAL ry:n näkemyksen mukaan yhteiskeräyspisteiden käyttäminen tulee olla hyvin poikkeava menettely myös vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisessä.

 

Kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, ei tule velvoittaa perustamaan vapaa-ajan asunnoille uutta keräysjärjestelmää.  Myös kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella tulee välttää yhteiskeräyspisteiden perustamista niiden roskaantumisesta aiheutuvien ongelmien takia.

 

Yhteiskeräyspisteiden ylläpitäminen on lähes poikkeuksetta osoittautunut hyvin vaativaksi. Useimmiten näihin yhteiskeräyspisteisiin on alkanut kerääntymään paljon jätettä, joka ei ole hallittavissa.  Yhteiskeräyspisteistä on yleensä alkanut muodostumaan yleisiä kaatopaikkoja.  Niiden ylläpitäminen on useimmiten osoittautunut hyvin kalliiksi.

 

Yhteiskeräyspisteiden suurimpana ongelmana on kustannuksiin nähden tapahtuva alihinnoittelu.  Alihinnoittelu lisää myös niiden käyttöä ja kannustaa kiinteistöjä liittymään yhteiskeräyspisteiden käyttäjäksi.  Kiinteän maksun johdosta yhteiskeräyspisteiden asiakkaat eivät myöskään yleensä pyri jätelain mukaisesti jätteen määrän vähentämiseen.  Jos yhteiskeräyspisteisiin joillakin kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla päädytään, niin silloin näiden hinnoittelu on oltava hyvin korkea.  Oman ja kimppa-astian käyttäminen pitkällä tyhjennysvälillä on oltava hinnoittelussa aina yhteiskeräyspistettä huomattavasti edullisempi vaihtoehto.  Vain tällä menettelyllä vältetään yhteiskeräyspisteiden yleisenä ongelmana oleva roskaantuminen.

 

Meren saaristossa sijaitsevat vapaa-ajan asunnot tulee edelleen jättää vapaaehtoisesti järjestetyn jätehuollon sekä kodin ja vapaa-ajanasunnon kimppa-astiamahdollisuuden piiriin. Saaristossa jätehuollon järjestäminen on hankalaa mm. kunnanrajat ylittävässä liikkumisessa veneellä vapaa-ajan asunnolta vakituiselle asunnolle. 

 

Saamiemme tietojen mukaan vapaa-ajan asuntojen jätehuollossa ei ole Kymen jätelautakunnan alueella ollut tähän saakka ongelmia ja ympäristöviranomaiset eivät ole joutuneet vapaa-ajan asuntojen jätehuoltoon puuttumaan.  Toivottavasti Kymen jätelautakunta ei ole tämän osalta tekemässä muutoksia, jotka aikaansaavat ongelmien syntymistä.

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Kymen jätelautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisestä.

 

Kymen jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon määritelmillä on siinä tärkeä merkitys.

 

 

Kunnioittavasti,

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen        Pekka Loukola

Toimitusjohtaja       Asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: