27.11.2020 12:13
SKAL ry

Lausunto taksiliikenteen määräyksistä: koulutusorganisaatio, yrittäjäkoulutus ja -koe, taksinkuljettajan koe, erityisryhmien kuljettajakoulutus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 TRAFICOM
 
Lausuntopyyntö 19.10.2020 TRAFICOM/391024/03.04.03.00/2020;TRAFICOM/391032/03.04.03.00/2020; TRAFICOM/523956/03.04.03.00/2019; TRAFICOM/390977/03.04.03.00/2020
 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa Taksiliikenteen määräysluonnoksista: koulutusorganisaatio, yrittäjäkoulutus ja -koe, taksinkuljettajan koe, erityisryhmien kuljettajakoulutus. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnoksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
 
SKAL katsoo, että perustelumuistioden osa Yksityiskohtaiset perustelut tulisi jakaa alaotsikoihin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi. 
 
Taksiliikenteen koulutusorganisaatioita koskevassa määräyksessä määritellään etäopetus. Traficom on määritellyt etäopetusta myös kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen osalta. SKAL toivoo, että nämä määritelmät olisivat yhdenmukaisia kaikissa yhteyksissä, koska tulkinta lähiopetuksen, etäopetuksen ja verkko-opetuksen kesken on ollut ongelmallista. 
 
SKAL toteaa, että sillä ei ole muuta lausuttavaa varsinaisiin määräysluonnosten sisältöihin.
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 
Iiro Lehtonen          Ari Herrala
toimitusjohtaja        edunvalvontajohtaja

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: