27.11.2020 12:25
SKAL ry

Lausunto luonnoksesta määräykseksi taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/370012/03.04.03.00/2020 19.10.2020
 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta määräykseksi taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
 
SKAL katsoo, että perustelumuistion osa Yksityiskohtaiset perustelut tulisi jakaa alaotsikoihin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi. Tässä perustelumuistiossa määräysluonnoksen lukuihin viitatessa lukujen numerot on onneksi edes lihavoitu, joka hieman auttaa asiassa. Hyvää on se, että määräysluonnoksessa on eroteltu muutettavaksi ehdotetut kohdat erilaisella värillä ja alleviivauksella. 
 
SKAL toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa varsinaisiin ehdotettuihin muutoksiin. 
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 
Iiro Lehtonen               Ari Herrala
toimitusjohtaja             edunvalvontajohtaja

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: