7.4.2016 13:54
SKAL

Lausunto Liikennevirastolle hidasteiden suunnitteluohjeesta

Liikennevirasto  
PL 33
00521 Helsinki
mika.valtonen@liikennevirasto.fi
 

Lausuntopyyntö LIVI/2221/02.01.12/2015 Hidasteiden suunnitteluohje

Liikenteen ratkaisut tulee suunnitella ja toteuttaa pääsääntöisesti siten, ettei erillisiä liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä tarvita. Mikäli rauhoittamistoimenpiteisiin kuitenkin ryhdytään, pitää  arvioida tarkkaan vaikutukset elinkeinoelämän kuljetuksiin.

Hidasteiden sijoittaminen ja toiminnalliset vaatimukset raskaalle liikenteen reiteillä

Raskaan liikenteen käyttämillä reiteillä hidasteita käytettäessä on suosittava ratkaisuja, joissa on yliajettavia osuuksia (loivapiirteiset töyssyt, tyynyhidasteet). Hidasteiden sijoittelussa tulee   huomioida huolto- ja jakeluliikenteen sekä kiinteistöille ajomahdollisuuksien toimivuus.

Erikoiskuljetusreiteillä tulee ensisijaisesti käyttää sellaisia hidasteita, joissa ajoneuvon ajolinja ei muutu. Ajoradan korotuksissa on otettava huomioon kuljetuskaluston pituus ja pitkä akseliväli,  jotta  kuljetuksen pohja ei ota kiinni hidasteeseen. Erikoiskuljetuksen renkaiden alle tai aivan   viereen ei  saa jäädä teräviä reunatukia. Yliajettavan kiertoliittymän kiertosaareke on   rakennettava sellaiseksi, että erikoiskuljetukset voivat ajaa kiertosaarekkeen yli.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen     Jari Pietilä

toimitusjohtaja     järjestöpäällikkö

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: