27.8.2020 16:00
SKAL ry

Lausunto L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttamista koskevasta määräysluonnoksesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019 29.6.2020
 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttamista koskevasta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
 
SKAL katsoo, että perustelumuistion osa Yksityiskohtaiset perustelut tulisi jakaa alaotsikoihin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi. 
 
SKAL toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa varsinaisiin ehdotettuihin muutoksiin. 
 
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 
 
Iiro Lehtonen                Ari Herrala
 
toimitusjohtaja              edunvalvontajohtaja

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: