25.8.2016 14:16
SKAL

Lausunto jätetaksan perusteiden yhtenäistämisestä ja jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toteaa lausunnossaan jätetaksan perusteiden yhtenäistämisestä sekä Lounais-Suomen alueen kuntien jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätepoliittisesta ohjelmasta vuoteen 2022 seuraavia asioita:

 

Jätetaksa tulisi yhtenäistää koko Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan

alueella siten, että kiinteistökohtaista perusmaksua ei oteta alueella käyttöön.  Kiinteistökohtaisesta perusmaksusta on muodostunut useilla alueilla automaattisesti kohoava veronluonteinen maksu.  Kiinteistön omistajat pitävät näitä kiinteistökohtaisia perusmaksuja ylimääräisinä kuluina.  Lisäksi niiden perintä on hyvin kallista.  Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueella on valtaosin ollut käytössä jätteenkäsittelymaksuun sisältynyt ekomaksu.  Se järjestelmä on toiminut hyvin ja sen perintä on kustannustehokasta.  Samalla se ohjaa kiinteistöjä jätelain sekä Lounais-Suomen jätepoliittisen ohjelman mukaisesti vähentämään jätettä ja ohjaamaan sitä hyöty- ja uusiokäyttöön. 

 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen jätepoliittinen ohjelma on valmistunut laajapohjaisen yhteistyön tuloksena.  Tästä haluamme esittää lämpimät kiitoksen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.  Ohjelman kokoaminen on tapahtunut ryhmissä, joihin on otettu mukaan myös yritysten edustajat ja niiden näkemys.

 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimintatapaa jätepoliittisen ohjelman laatimiseksi voidaan pitää hyvänä. 

 

Jätepoliittinen ohjelma on laadittu selkeästi.  Ohjelman ulkoasua voisi sen sijaan havainnollistaa visuaalisesti mielenkiintoisempaan muotoon.

 

Ohjelmassa on tuotu hyvin esille jätteen synnyn ehkäisy, biojätteen kompostointi, jätteen materiaalihyötykäyttö ja jätehuollon etusijajärjestys.  Niiden osalta SKAL toivoo, että jätepoliittista ohjelmaa myös tunnollisesti noudatettaisiin.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toteaa, että sillä ei ole muuta huomautettavaa jätetaksan perusteiden yhtenäistämisestä ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan laatimasta Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätepoliittisesta ohjelmasta.  Jätepoliittisessa ohjelmassa on laajapohjaisen valmistelun johdosta huomioitu eri näkökannat hyvin. 

 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Hyvin laaditulla jätepoliittisella ohjelmalla ja jätteen määrän vähentämiseen ohjaavalla jätetaksalla on siinä tärkeä merkitys.

 

 

Kunnioittavasti

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen

toimitusjohtaja

 

Pekka Loukola

asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: