11.4.2016 13:56
SKAL

Lausunto jätehuoltomääräyksistä Järviseudun jätehuoltolautakunnalle

Järviseudun jätelautakunta
Alajärven kaupunki
Alvar Aallon tie 1
62900 ALAJÄRVI
kirjaamo@alajarvi.fi
jarviseudun.jatelautakunta@alajarvi.fi

Lausunnon antaminen jätehuoltomääräyksistä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry haluaa kiittää Järviseudun jätelautakuntaa ja sen valmistelijoita erittäin hyvin laadituista jätehuoltomääräysten luonnoksesta. Jätehuoltomääräyksiin on myös selkeästi määritelty, että alueella on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry tuo esille lausunnossaan Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia huomioita:

12 § Tyhjennysvälit

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on määritelty poltettavan jätteen jäteastioiden tyhjennysväleiksi erittäin hyvin ja käytännönläheisesti riittävän pitkät tyhjennysvälit.  

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on poltettavan jätteen osalta viisaasti harkittu, että velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja siksi on erittäin hyvä, että jätehuoltomääräysten luonnokseen on säädetty valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit poltettavalle jätteelle.  Järviseudun jätelautakunta on juuri oikein harkinnut, että viranomaisen työpanosta tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä vain kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä. Tällä on positiivinen vaikutus jätteen lajittelulle ja uusiokäytölle, kun jäteastian tyhjennyksen voi mitoittaa todellisen tarpeen mukaiseksi. 

Sen sijaan biojätteen kannustavan keräilyn takia tulisi biojäteastian maksimi tyhjennysväli olla kesälläkin 2 viikkoa. Tällä hetkellä jätehuoltomääräysten luonnokseen on määritelty, että biojäteastian maksimi tyhjennysväli touko-syyskuussa on vain yksi viikko. Toivomme, että biojäteastialle määritellään kesäajalle pitempi tyhjennysväli.

18 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätteenkuljetusrekisterin osalta mainitaan (toinen kappale viimeinen lause), että ”Tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa.” 

Tämä kohta tulisi poistaa jätehuoltomääräyksistä tai muuttaa niin, että tiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa. Tällaista vain sähköisen asioinnin velvoitetta ei viranomainen voi antaa ainoaksi asiointimuodoksi.  Sähköistä asiointia voidaan toivoa, muttei vaatia ainoana asiointitapana.  Tätä edellyttävät yleiset viranomaiselta vaaditut toimintaperiaatteet. 

Viranomainen ei voi päätöksillään velvoittaa asiakasta vain sähköisen palvelun käyttöön. Osa sako- ja umpikaivolietteiden parissa toimivista yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä.  Osalla näistä yrityksistä ei ole käytössä vaativimpia ohjelmistoja sähköiseen raportointiin. Viranomainen ei voi laatia sellaisia velvoitteita sähköisen asiointiin, jotta yritys ei voi lain mukaisia velvoitteitaan hoitaa vaihtoehtoisella tavalla. Verottaja, Kela, työvoimaviranomaiset ja muiden viranomaisten tulee tarjota mahdollisen sähköisen asioinnin vaihtoehdoksi aina myös vaihtoehtoinen asiointimuoto. Näin tulee menetellä myös jätehuoltoviranomaisena toimivan Järviseudun jätelautakunnan. Olisi kohtuutonta, jos yritys joutuisi lopettamaan toiminnan vain jätelautakunnan vaatiman sähköisen asioinnin takia.

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Järviseudun jätelautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä. SKAL ry toteaa, että Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset on laadittu poikkeuksellisen hyvin ja tämän johdosta niissä oli erittäin vähän huomautettavaa ja muutostarpeita. SKAL ry haluaa esittää tästä lämpimät kiitokset jätehuoltomääräysten valmistelijoille.

Järviseudun jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys.

Kunnioittavasti
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen      Pekka Loukola
toimitusjohtaja     asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: