5.5.2020 15:00
SKAL ry

Lausunto ADR-erillissopimus M323 allekirjoittamistarpeesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/152301/03.02.03.00/2020 (ADR-erillissopimus M323).
 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa kobolttihydroksidin kuljettamista suursäkissä koskevasta ADR-erillissopimuksen M323 allekirjoitustarpeesta. 
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut ehdotukseen ja kannattaa ADR-erillissopimuksen M323 allekirjoittamista.  
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 
Iiro Lehtonen                  Ari Herrala
toimitusjohtaja               edunvalvontajohtaja

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: