14.6.2019 09:26
Traficom

Älä kaahaa Euroopassa, sakko seuraa kotiin

Liikennerikkomusten, kuten ylinopeuden ja punaisia päin ajamisen selvittäminen yli valtion rajojen on mahdollista viranomaisten välisen tietojenvaihdon avulla. Toisessa Euroopan maassa tehdystä liikennerikkomuksesta voi jatkossa yhä todennäköisemmin saada sanktion. Eurooppalaiset tieliikenteen turvallisuutta edistävät tahot kokoontuvat loppuviikosta asian tiimoilta Helsingissä.

Torstaina ja perjantaina 13.-14.6.2019 Helsingissä järjestettävän Annual Road Safety Control 2019 -konferenssin osallistujat vaihtavat keskenään parhaita käytäntöjä muun muassa erilaisten liikennerikkomusten entistä tehokkaampaan tunnistamiseen. Viranomaistehtävien hoitoon liittyvä tiedonvaihto on käytössä jo lähes kaikissa Euroopan maissa ja laajenee edelleen. Viranomaisten välistä rajat ylittävää yhteistyötä kehitetään jatkuvasti.
”Haluamme mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen tiedonvaihdon viranomaistehtäviin. Meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että vapaan liikkuvuuden Euroopassa kaikkia koskevat samat liikenneturvallisuutta edistävät säännöt, olitpa liikkeellä kotimaassa tai ulkomailla”, toteaa tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Suomi aktiivinen viranomaistiedonvaihdon kehittämisessä

Viranomaisten välinen tiedonvaihto perustuu EU-direktiiviin, jonka nojalla poliisi saa toiseen maahan rekisteröidyn ajoneuvon omistaja- ja haltijatiedot. Näiden tietojen perusteella havaitusta liikennerikkomuksesta voidaan ilmoittaa suoraan ajoneuvon haltijalle tai omistajalle ja ohjeistaa asian selvittämisessä.
Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa kansallisen yhteyspisteen tehtävistä ja on kontaktina kaikille palvelun käyttöön ottaneille jäsenmaille. Traficom vastaa tietojenvaihdon tehokkuudesta ja turvallisuudesta.
Konferenssiin osallistuu lähes 60 edustajaa 18 jäsenmaasta, Euroopan komissiosta ja tiedonvaihtojärjestelmän (Eucaris) ylläpidosta. 

Lisätietoja:

tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, p. 029 534 5210, marko.sillanpaa(at)traficom.fi, Twitterissä @MarkoSillanp
kehityspäällikkö Elsa Paasilinna, p. 029 534 6391, elsa.paasilinna(at)traficom.fi, Twitterissä @ElsaPaasilinna

 

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: