4.10.2018 15:55
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT

AKT:n ylityökielto ja työvuorojen vaihtokielto 8.10.–28.10.2018

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on julistanut uuden ylityökiellon ja työvuorojen vaihtokiellon poliittisena työtaistelutoimenpiteenä kaikilla ALT:n sopimusaloilla maanantaista 8.10.2018 klo 00.00 alkaen:

 • kuorma-autoalan työehtosopimus
 • linja-autohenkilökunnan työehtosopimus
 • linja-autoasemien työehtosopimus (Matkahuolto)
 • huoltokorjaamoiden työehtosopimus
 • terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus
 • säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus (koko sopimusala eli myös ilmailuhuolto ja öljytuoteala)

Ylityökielto ja työvuorojen vaihtokielto päättyy sunnuntaina 28.10.2018 klo 24.00.

Muista AKT:n sopimusaloista ylityökiellon ja työvuorojen vaihtokiellon piirissä ovat lisäksi:

 • ahtausalan työehtosopimus
 • kaupan automiesten työehtosopimus
 • elintarvikealan automiesten työehtosopimus
 • huolinta-alan varastoterminaali ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus
 • matkustamohenkilökunnan työehtosopimus
 • Airpro Oy:n työehtosopimus
 • matkatoimistoalan työehtosopimus

Lisätiedot:

Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT
p. 09 4789 9480

AKT:n työtaisteluilmoitusta koskeva tiedote

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: