Uutiset ja lausunnot

Lausunnot ovat olennainen osa edunvalvontaa. Tiedotteistamme löydät kannannottomme maanteiden tavaraliikenteen ajankohtaisiin säädöshankkeisiin ja ilmiöihin.
1893 uutista ja tiedotetta

tammikuu 2023

26.1.2023 08:37 SKAL ry, Linja-autoliitto ry, Taksiliitto ry
LiikenneSuomi -ryhmä, johon kuuluvat Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto, muistuttavat ammattimaisen kuljetusalan kestokyvyn tärkeydestä. Ensin pandemia, sitten polttoaine- ja energiakriisit rasittavat alaa, joka laajalti vastaa koko maan saavutettavuudesta ja huoltovarmuudesta. Pitkien välimatkojen Suomi elää liikenteestä. Liikenteen merkitystä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulee nostaa huomattavasti, korostaa kolmen järjestön yhteinen LiikenneSuomi -ryhmä.
25.1.2023 12:56 SKAL ry
Tammikuu on koetellut raskasta liikennettä. On ollut useita tilanteita, joissa tiestön talvihoito ei ole vastannut tarpeita. Tilanne ei ole hyväksyttävä, toteaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala. Samaa viestiä kertoo myös kuljetusyrityksille tehty kysely maanteiden talvihoidosta.
19.1.2023 14:30 SKAL ry
19.1.2023 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry luovutti Suomi liikkeessä! -seminaarinsa päätteeksi Kuljetuskuutio-palkinnon elinkeinoministeri Mika Lintilälle arvostuksena tämän roolista energiakriisin vaikutusten hillitsemisessä kuljetusalalla. Lisäksi Valtiokonttorille luovutettiin kunniamaininta polttoainetukeen liittyvästä yhteistyöstä. Tilaisuus järjestettiin hotelli Haagassa.
19.1.2023 13:30 SKAL ry
Raskas liikenne pystyy vastaamaan ilmastohaasteisiin, jos liikenteen sähköistymisen rinnalla panostetaan myös kaasuun ja vetyyn, ilmenee Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n käyttövoimaraportista. Raportissa käyttövoimasiirtymää käsitellään raskaan kaluston näkökulmasta. Linjaukset kiteytyvät 12 toimenpiteeseen, joilla luodaan edellytyksiä investoida kuljetuskalustoon ja jakeluinfraan.
19.1.2023 09:40 SKAL ry
Kuljetus- ja logistiikka-ala ansaitsee paikan tulevan hallituksen kärkiteemana. Vaikutukset logistiikkatoimialalle on huomioitava kaikessa päätöksenteossa, sillä alan kustannuspaineet kertautuvat muille aloille. Kyse on koko Suomen kilpailukyvystä, linjaa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. – Alan merkittävyyden vuoksi ehdotamme erillistä liikenne- ja logistiikkaministeriä, sanoo puheenjohtaja Jani Ylälehto.
16.1.2023 10:01 SKAL ry
Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
12.1.2023 09:30 SKAL ry
Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry lausuu selonteosta seuraavaa.

joulukuu 2022

28.12.2022 08:30 MKY ry
Taloustutkimuksen tuoreen selvityksen mukaan huoltovarmuuskriittisten kuljetusten kustannukset lähes kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä, ellei vähäliikenteisten teiden ja niiden siltojen ylläpidosta ja korjauksista huolehdita.
27.12.2022 09:00 SKAL ry
Omistajanvaihdokset toteutuvat kuljetusyrityksissä muita yrityksiä useammin perhepiirissä, käy ilmi SKALin kuljetusbarometristä. Omistajanvaihdosta suunnittelevista kuljetusyrityksistä 40 prosenttia on tekemässä siirtoa perhepiirissä, kun kaikissa yrityksissä vain 20 prosenttia tekee sukupolvenvaihdoksen. SKAL toivoo omistajanvaihdoksiin kannustimia.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: