Uutiset ja lausunnot

Lausunnot ovat olennainen osa edunvalvontaa. Tiedotteistamme löydät kannannottomme maanteiden tavaraliikenteen ajankohtaisiin säädöshankkeisiin ja ilmiöihin.
316 uutista ja tiedotetta

helmikuu 2018

16.2.2018 16:00 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa
Yrittäjät ovat liittyneet alkuvuoden aikana SYT-kassaan muutamaa vuotta selvästi aktiivisemmin.
16.2.2018 13:40 SKAL
Sovun löytäminen liikkuvuuspaketista on kysymysmerkki | Tehokkaampaa EU:ta, ehdottaa komissio | Saksan isot askeleet päästöjen vähentämiseksi | Blame Brussels – no more! | Brexit-juna puskuttaa kohti ero- ja siirtymävaiheen sopimuksia
15.2.2018 10:05 Suomen Yrittäjät
Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset jatkuvat edelleen hyvinä, sillä niistä 43 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana.
15.2.2018 09:02 Liikenne- ja viestintäministeriö
Tiestön talvihoitoon osoitetaan välittömästi kahden miljoonan euron lisärahoitus. Rahoitus myönnetään osana liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston yhteistä teiden talvihoidon tehostamisohjelmaa.
14.2.2018 15:59 SKAL
Raskaan liikenteen hätähuuto: SKAL kutsuu kaikki ammatikseen tiellä liikkuvat hiljaiseen hetkeen 16.2. klo 12.
9.2.2018 13:05 SKAL
Kelloko vai eikö kello, siinä vasta pulma | EU tasoittelee polkua Länsi-Balkanille | Tieliikenteen valvonta – mistä lisää resursseja? | Lobbarilla olisi hyvä olla silmät selässäkin | Saksalaiset ovat nyt valmiita liimaamaan Euroopan palaset paikoilleen | Suomalaista naisenergiaa
8.2.2018 12:21 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhdistetyt kuljetukset).
8.2.2018 12:15 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2-raja-arvoiksi.
8.2.2018 11:54 SKAL
Eduskunnan lakivaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
7.2.2018 17:45 Suomen Tieyhdistys
Talvitiepäivien järjestelytoimikunta on myöntänyt Lahdessa Talvitiepäivillä 7.–8.2.2018 Kunnossapitäjä-tunnustuspalkinnon vuonna 2018 Liikenneviraston hankinnan asiantuntija Heikki Lappalaiselle (DI).

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: