Uutiset ja lausunnot

Lausunnot ovat olennainen osa edunvalvontaa. Tiedotteistamme löydät kannannottomme maanteiden tavaraliikenteen ajankohtaisiin säädöshankkeisiin ja ilmiöihin.
1036 uutista ja tiedotetta

toukokuu 2020

27.5.2020 11:52 Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirastoa tekemään seurantatutkimuksen 1.7.2018 voimaan tulleiden ajokorttilain muutosten vaikutuksista.
27.5.2020 11:28 SKAL ry
SKAL:n kommentit ADR-ajolupakokeeseen ja koulutukseen liittyvistä muutoksista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.
26.5.2020 09:07 Ely erikoiskuljetukset
Erikoikuljetukset ryhmän kartat viidesta työmaasta.
26.5.2020 08:37 Väylä
Rinnakkaistien päällystystyöt alkavat kesäkuun alussa.
26.5.2020 08:24 Suomen Autokoululiitto ry
Asiantuntijoiden selkeä viesti oli, ettei vapaaehtoisuus kuljettajakoulutuksessa toimi.
25.5.2020 13:45 Traficom
Paketti- ja enimmäismassaltaan enintään 3500 kg matkailuautoilta poistuu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus.
25.5.2020 12:42 Autoliitto
Uuden tieliikennelain myötä katukuvaan ilmestyy uusia liikennemerkkejä.
25.5.2020 09:06 Liikenne- ja viestintäministeriö
Raskaassa liikenteessä palataan normaaleihin ajo- ja lepoaikoihin 1.6.2020.
20.5.2020 14:31 Valtiovarainministeriö
Hallitus esittää, että yritykset voivat saada palautuksena alkuvuonna 2020 suoritetut arvonlisäverot osana maksujärjestelyä. Vastaavat määrät maksetaan takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyssä laadittavan maksuohjelman mukaisesti.
19.5.2020 15:35 Traficom
Liikenteen automaatiokokeiluiden tarkoituksena on kehittää käyttäjälähtöisiä palveluita ja ratkaisuja, jotka helpottaisivat ja sujuvoittaisivat arkea.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: