Uutiset ja lausunnot

Lausunnot ovat olennainen osa edunvalvontaa. Tiedotteistamme löydät kannannottomme maanteiden tavaraliikenteen ajankohtaisiin säädöshankkeisiin ja ilmiöihin.
1489 uutista ja tiedotetta

heinäkuu 2021

27.7.2021 16:32 DB Schenker
Kaupalla DB Schenkerin verkosto laajenee koko Suomeen.
23.7.2021 09:00 Liikenne- ja viestintäministeriö
Keskustelutilaisuus 30.8.2021: Jakeluinfra vähäpäästöisen liikenteen edellytys – miten EU rahoittaa hankkeita?
19.7.2021 15:00 Fintraffic Tie
Väliaikaisen ohjausjärjestelmän poistuttua tavaraliikennettä ohjataan parkkialueelta tullauspisteelle liikennevaloilla.
19.7.2021 10:00 Liikenne- ja viestintäministeriö
Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen pyynnön pidentää tieliikenteen pätevyyksien ja merenkulun turvatoimien korona-ajan väliaikaisia poikkeuksia.
15.7.2021 13:06 SKAL ry
Komission päästövähennyskeinoihin sisältyvä liikenteen päästökauppa lisäisi myös maanteiden tavaraliikenteen kustannuksia korottaen isojen, tehokkaiden kuljetusyksikköjemme polttoaineen hintaa. Liikenteen päästöt on mahdollista puolittaa ilman päästökauppaa, joten Suomen on puolustettava koko kuljetusketjumme ja elinkeinoelämämme kilpailukykyä.
14.7.2021 16:53 Autoalan Tiedotuskeskus
EU on vuodesta 2008 säännellyt uusien autojen hiilidioksidipäästöjä valmistajille asetettujen raja-arvojen avulla. Ne koskevat uusien ensirekisteröitävien autojen keskipäästöjä. Tavoitetaso on komission ilmastopaketissa nostettu 55 prosenttiin. Komissio haluaa nopeuttaa uusien autojen valikoiman sähköistymistä.
14.7.2021 16:51 Suomen Yrittäjät
Euroopan komissio julkaisi tänään ehdotuksen laajasta lainsäädäntöpaketista, jolla tavoitellaan Euroopan unionin vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista. - On tärkeää, että ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään EU:n laajuisesti. Päätöksenteossa on kuitenkin huomioitava Suomen erityispiirteet, kuten pitkät etäisyydet ja metsäinen maa, Mika Kuismanen sanoo.
13.7.2021 15:26 SKAL ry
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa tuontipolttoaineiden velvoitevarastointia koskevasta HE- ja VNA-luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnoksiin ja toteaa, että sillä ei ole kommentoitavaa luonnosten suhteen.
13.7.2021 15:13 SKAL ry
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki. Samalla voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki kumottaisiin ja 21 esitettävään lakiin liittyvää lakia muutettaisiin.
13.7.2021 09:43 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Poikkeusjärjestelyt liikenteessä vaikuttavat 19.7-21.7.2021. Poikkeusjärjestelyt toteutetaan liikenteenohjauslaitteiden ja liikenteenohjaajien avulla.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: