Uutiset ja lausunnot

Lausunnot ovat olennainen osa edunvalvontaa. Tiedotteistamme löydät kannannottomme maanteiden tavaraliikenteen ajankohtaisiin säädöshankkeisiin ja ilmiöihin.
783 uutista ja tiedotetta

syyskuu 2019

19.9.2019 11:00 SKAL ry.
Suomen talouden alavireisyys näkyy syyskuun SKAL Kuljetusbarometrissa. Kuluttajien ja yritysten luottamus talouteen on matalalla ja Euroopan poliittiset ja markkinaheilahtelut heijastuvat suoraan vientiin. Kuljetusten kysynnän hiipuminen tulee huomioida Suomen budjettipäätöksissä eikä kustannustaakkaa tule lisätä polttoaineveron korotuksilla.
18.9.2019 11:30 SKAL ry
Ensi kesälle ehdotetun 250 miljoonan euron polttoaineveron korotuksen lisäksi hallitus on nostamassa parafiinisen dieselöljyn verotusta 120 miljoonalla eurolla tällä hallituskaudella, perustelunaan yritystuen poistaminen. Jotta asiasta voisi keskustella, on tehtävä peruskäsitteet selviksi ja hahmotettava esityksen kokonaisvaikutukset. Faktojen valossa esitys on käsittämätön.
18.9.2019 08:42 Liikenne- ja viestintäministeriä
Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä. I
17.9.2019 13:40 Väylä
Vt 4:n parannustyöt välillä Oulu-Kemi etenevät aikataulussaan. Kuluvalla viikolla käynnistyvät Oulujoen siltatyöt.
13.9.2019 15:00 SKAL jäsenuutinen
Plumb EU:n liikennesalkun kahvaan – esittelysarjamme komissaareista käyntiin | Kolmen komissaarin kopla vastuuseen pk-yritysstrategiasta | SMEunitedin kokoushuoneet ahkerassa käytössä | Miksei paketti liiku! | Suomen puheenjohtajakauden myötä automaatioon
12.9.2019 15:24 Gasum
Gasum investoi pohjoismaisen kaasuinfrastruktuurin laajentamiseen ja kehittämiseen sekä puhtaampien polttoaineratkaisujen tarjoamiseen raskaille ajoneuvoille.
11.9.2019 09:30 Ely erikoiskuljetukset
Lahdessa Vt 4:llä erikoiskuljetusten uusi kiertoreitti.
10.9.2019 08:49 Kokkolan Satama
Kokkolan Satama on Suomen suurin bulk-satama ja kolmanneksi suurin yleissatama.
10.9.2019 08:20 Keskuskauppakamari
Liikenneverkkojen rahoitukseen liittyvissä keskusteluissa on nostettu esille mahdollisuudet hyödyntää EU-rahoitusta suuriin investointeihin.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: