Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.

Vahva edunvalvontavuosi 2020

Onnistuimme koronavuoden edunvalvonnassa yllättävänkin hyvin. Kevään vaikea ajanjakso selätettiin: tavaraliikenne tunnustettiin kriittisenä toimialana, liikenne sai jatkua Uudenmaan sulkutilanteessa, ajo- ja lepoaikoihin saatiin määräaikaiset joustot ja pätevyyksiin jatkoajat. Teimme vahvaa yhteistyötä kollegajärjestöjen, liikenne- ja viestintäministeriön sekä valvontaviranomaisten kanssa poikkeustilanteen helpottamiseksi kuljetusyrityksille. Katsotaan, mitä kaikkea muuta vuoteen mahtui.

Kirjoittaja: Heini Polamo

Kuljetusyrittäjä 8/2020

Reilu kuljetus - harmaa talous kuriin!

Kuvittele maailma, jossa voit osallistua tarjouskilpailuun vaikkapa tienpidon urakoinnista varmana siitä, että kilpailun voittaa laadukkain tarjous – ei aina halvin. Sehän on reilu kuljetus!

Lähdimme tekemään valistustyötä harmaan talouden torjumiseksi julkaisemalla kuljetuspalveluiden ostajille kohdennetun, napakan Reilu kuljetus -oppaan tammikuun 2020 seminaarissa. Asetimme sen saataville nettiin osoitteessa www.skal.fi/reilukuljetus. Jaoimme opasta järjestöjen kautta ja Suomen suurimmille yrityksille suoraan.

Olemme tyytyväisiä, että Metsäteollisuus ry julkaisi oman tiedonantonsa reilun kuljetuksen hengessä ja sitoutui oppaan tavoitteisiin. Sittemmin Reilu kuljetus on linkitetty myös Metsäteollisuuden päivitettyyn puun autokuljetusoppaaseen. Kuntakenttään ehdimme saada hyvän lähdön jakelussa niissä kunnissa, joihin alueyhdistykset ehtivät olla yhteydessä ennen koronatilanteen kärjistymistä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka Reilu kuljetus -oppaan kanssa. KUVA: KIMMO BRANDT.

Reilu kuljetus ei ole menneen talven lumia. Kuljetusbarometrista 1/2020 tiesimme, että kunnat hallitsevat kuljetuspalveluiden hankinnan yrityksiä heikommin. Siksi teetimme yhdessä Koneyrittäjien kanssa selvityksen, mikä kunnissa mättää. Selvisi, että hyvä tahto ja hankintastrategia eivät usein kohtaa. Tämä asia pitää korjata. Kuntahankinnat ja reilu kuljetus ovat kärkinämme kevään kuntavaaleissa. Reilun kuljetuksen jalkautus kuntiin jatkuu kuluvan talven mittaan.

Harmaan talouden torjuntaa liippaa myös liikennepalvelulain korjaussarja tavaraliikenteen näkökulmasta. Tuuppaamme asiaa eteenpäin ja raportoimme tuloksista, kun saadaan valmista. Listallamme ovat muun muassa asiakkaan osavastuu ylikuormista ja pakettiautojen liikennelupavelvoite. Sen avulla saadaan välttämättömiä keinoja ulkomaisen pakettiautoliikenteen valvontaan.

 

 

 

Keskeiset toimenpiteet:

 • Reilu kuljetus -opas kuljetuspalveluiden ostajalle
 • Tiedon ja oppaan jakelu järjestöihin, suurimpiin yrityksiin ja kuntiin
 • Reilu kuljetus -kysely Kuljetusbarometrissa ja tuloksista tiedottaminen
 • Reilu kuljetus -seminaari -> tukea asialle mm. Metsäteollisuudelta
 • Kuntakysely hankinnoista Koneyrittäjien kanssa ja tuloksista tiedottaminen
 • Vaikuttaminen liikennepalvelulain ”korjaussarjaan”
 • Seuraavaksi kohti kuntavaaleja hankintakärjellä!

Tiet kuntoon! – asfaltointia ja EU-elvytysrahaa

Eduskuntavaalien Tiet kuntoon! -teema on vakiintunut pysyväksi edunvalvontaohjelmaksemme. Keväällä lobbasimme asfaltointimäärärahojen pikaista lisäämistä kesäkaudelle. Esitimme asfaltointia elvytyskeinona muun muassa Yle:n haastattelussa toukokuussa, tapasimme ministeri Timo Harakkaa ja kävimme neuvonpitoa Väyläviraston kanssa. Asfaltoinnin ohella esitimme kunnostustöitä, joilla parannettaisiin pitkien ajoneuvoyhdistelmien kääntyvyyttä risteyksissä. Edunvalvonta on yhteispeliä, ja tavoitteeseemme yhtyi muitakin liikennealan järjestöjä sekä valmistavan teollisuuden edustajia.

Länsi-Suomi 21.6.2020.

Kesäkuussa ministeriö julkisti perusväylänpidon momentille 30 miljoonan euron lisämäärärahan päällystystöihin ja muihin teiden korjauksiin osana koronakriisistä johtuvia elvytystoimenpiteitä. Uutta päällystettä saatiin lopulta kaikkiaan yli 4 000 kilometriä. Kyseessä oli todellinen win-win-tilanne, sillä päällystystyöt lisäsivät työllisyyttä ja liikenneturvallisuutta sekä patosivat tieverkon korjausvelan kasvua ja päästöjä.

Marraskuussa esitimme EU:n vajaan 3 miljardin euron elpymisvälineen, suomeksi koronaelvytysavustuksen, ohjaamista tieverkolle niin sanotusta vihreän siirtymän ohjelmasta (green recovery). Keräsimme jäsenyhdistysten avulla ympäristöministeriölle listan elinkeinoelämän kannalta tärkeimmistä tiehankkeista liitettäväksi vihreän siirtymän Suomi Ohjelman osaksi. Saimme yhdessä aikaan 2,1 miljardin euron tiehanke-esityksen.

Lista oli kelpo suoritus, sillä hankkeiden piti olla pitkälle valmisteltuja ja perusteltuja. Tavoitteena oli alentaa liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Marraskuussa julkaistiin myös uusi, parlamentaarisen ohjausryhmän hyväksymä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) luonnos, johon oli päivitetty  rahoitusosuuksia verrattuna syyskuun suunnitelmaluonnokseen. SKAL:n ja muiden toimijoiden vaikutuksesta kehittämisrahoituksesta maanteille kohdistuva osuus on uudessa luonnoksessa 44 prosenttia aiemman 36 prosentin sijaan.

Jos joku joskus kysyy, että mitä siellä SKAL:issa tehdään, voi vaikka kertoa, että siellä neuvotellaan päättäjien ja viranomaisten kanssa ja tehdään laskelmia ja lausuntoja perustelemaan kuljetusalan tarvitsemia muutoksia yhteiskunnassa.

Tehoa talvihoitoon!

Nykykeleillä vuoroin jäätyvä ja sulava tienpinta ja vaikeasti ennustettavat lumimyräkät haastavat talvitienpitoa ennennäkemättömällä tavalla. Vuosien vaikuttamistyö on edesauttanut  tienhoitolinjojen ja talvihoidon urakkamallin uudistamista sellaiseksi, että laiminlyödyt hoitotoimenpiteet eivät enää kartuta pääurakoitsijan tuottoja.

Nyt ollaan vaiheessa, jossa tieverkolla on sekä vanhan että uuden urakkamallin mukaisia talvihoitosopimuksia ja päästään näkemään, miten uusi malli toimii vanhaan nähden. Uudessa mallissa on muun muassa laskettu tienhoidon liikkeellelähtökynnystä ja muutettu palkitsemisperusteita.

Marraskuussa jäseniltä alkoi tulla palautetta auraamattomuudesta ja liukkaudesta pohjoisilla teillä. Selvitimme ongelmaa ja lähestyimme Väylävirastoa kirjeellä ja tapaamispyynnöllä. Suunnitelmissa on myös järjestää tapaaminen viranomaisten, SKAL:in ja urakoitsijan välillä ja saada julkisuutta hankkeelle pohjoisessa, etenkin koskien valtatie 21:tä, jolla jopa norjalaisten hyvärenkaiset yhdistelmät jäävät sutimaan ja tietä tukkimaan.

Väylävirastossa tunnustetaan pohjoisen ongelmat. Yhteydenpito Väyläviraston, ELYjen ja SKAL:n välillä on aktiivista ja tietoa vaihdetaan matalalla kynnyksellä, toisten osaamista ja näkemystä arvostaen. Siten saavutetaan parhaat tulokset myös tien päällä.

"Emme halua uutta
Konginkangasta."

Iiro Lehtonen

Keskeiset toimenpiteet:

 • Menestyksekäs vaikuttaminen asfaltointimäärien kasvattamiseen
 • EU:n koronaelvytykseen koottu tiehankepaketti
 • SKAL Kuljetusbarometri suistumisonnettomuuksista tiet kuntoon! - viestillä
 • Vaikuttaminen päästövähennyskeskustelussa tiestökärjellä: hyväkuntoinen tiestö voi alentaa päästöjä jopa 5 prosenttia.
 • Tiivis jatkuva yhteydenpito Väylävirastoon ja ELY-keskuksiin
 • Liittokokouksen julkilausuma tiestön puolesta ”Kuljetusala vie Suomea eteenpäin”

Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen (vas.) ja johtaja Petri Murto nähtiin 2.9.2020 sekä Ylen että MTV:n kanavilla.

 

Taistelu polttoaineveron korotusta vastaan

Syksyllä 2019 valmisteltu polttoaineveron korotus tuli voimaan 1.8.2020. Olemme vastustaneet korotusta määrätietoisesti alusta alkaen. Valtiovarainministeriön budjettiehdotus julkaistiin 12. elokuuta.

Se sisälsi muun muassa parafiinisen dieselin verotuen asteittaisen poistamisen. Kokosimme listaan keskeisiä ulospäin näkyviä toimenpiteitämme polttoaineveron korotuksia vastustavassa vaikuttamisessa. Tapaamiset ja sosiaalisen median vaikuttaminen eivät ole mukana.

Ajankohta Toimenpiteet
6.8.2020 Lausunto ehdotukseen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Lausunnossaan SKAL vetosi Suomen hallitukseen: Kuljetusyritykset ovat koronakriisin keskellä suoraselkäisellä toiminnallaan varmistaneet yhteiskunnan toiminnan.
Nyt käsillä oleva taloudellinen kriisi koettelee myös maanteiden tavaraliikennettä. On kohtuutonta, että tässä tilanteessa yhdelle toimialalle asetetaan kymmenien miljoonien eurojen veronkorotuksia.
7.8.2020 Nettitiedote ”Polttoaineveron korotukset nostavat merkittävästi kuljetusalan kustannuksia”
13.8.2020 Mediatiedote ”SKAL budjettiehdotuksesta: Mihin unohtui ammattidiesel?”
27.8.2020 Petri Murron blogikirjoitus ”Polttoaineveron korotukset ajavat teollisuutta pois Suomesta”
28.8.2020 Nettitiedote ”Helsinkiin torviprotesti veronkorotuksia vastaan”
2.9.2020 Mediatiedote ”Torvet soivat veronkorotuksia vastaan”, mukana polttoaineverokantamme ja ammattidiesel
2.9.2020 TV-esiintymiset: Iiro Lehtonen MTV:n Huomenta Suomessa, Petri Murto MTV:n ja Yle:n livelähetyksissä
2.9.2020 Petri Murron edunvalvontakirjoitus verotuksesta Kuljetusyrittäjä-lehdessä
9.9.2020 SKAL Kuljetusbarometritiedote ”Kuljetusala on huolissaan Suomen kilpailukyvystä”
9.9.2020 Kummiyrittäjäkirje polttoaineverosta ja kummien yhteydenpitoa kansanedustajiin.
10.9.2020 Yhteinen kirjelmä Nesteen ja muiden kumppaneiden kanssa Suomen hallitukselle
”Tieliikenteen ilmastopäästöt nopeammin alas ‒ Neste ja kuljetusalan kumppanit edistävät uusiutuville polttoaineille uutta veromallia Suomeen”
17.9.2020 SKAL-tiedote budjetista ”Liikenteen verotuksen uudistamisella kiire”.
13.10.2020 Mediatiedote ”SKAL jätti eriävän mielipiteen fossiilittoman liikenteen työryhmän loppuraporttiin”
15.10.2020 Lausunto hallituksen esityksekseen eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta.
Perustelemme lausunnossa, miksi parafiinisen dieselöljyn laatuperusteisesta veronalennus tulee säilyttää ja
polttoaineveronkorotuksista tulee luopua.

Liikenteen päästövähennykset – tiekartta puhtaampaan liikenteeseen ilman veronkorotuksia

Keväällä tehtiin useita toimialajärjestöjen tiekarttoja. SKAL oli mukana liikenteen ja kuljetusalan tiekarttatyössä, jonka tulokset julkistettiin toukokuussa. Tiekartassamme on listattu 24 konkreettista keinoa, joilla voidaan saavuttaa liikenteen päästövähennystavoitteista puuttuva 1,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuoteen 2030 mennessä.

Luovutimme 26.5. tiekartan  kumppanijärjestöjen kanssa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle, ja julkaisimme sen medialle Autoalan Tiedotuskeskuksen järjestämässä webinaarissa 28.5. Tiekarttaan  tehtiin paljon työtä, ei pelkästään SKAL:ssa, vaan myös kumppanijärjestöissä. Laskinta käytettiin ja tilastotietoa perattiin. Se on erittäin hyvä ja selkeä kuvaus toimenpiteistä, joiden avulla liikenteen päästövähennykset voidaan saavuttaa ilman veronkorotuksia. Olemme tarjonneet sitä joka foorumille, jolla näistä asioista keskustellaan.

Ilta-Sanomat 14.10.2020

Yksi näistä foorumeista on ollut liikenne- ja viestintäministeriön asettama fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmä, jonka jäsenenä SKAL oli. Toimme työryhmäpöydissä ja seminaareissa toistuvasti esiin realistiset keinot, jotka olisivat vaikuttavia, joihin kuljetusala olisi valmis sitoutumaan ja jotka eivät heikentäisi kansallista kilpailukykyämme.

Meitä kuultiin, mutta ei kuunneltu. Fossiilittoman liikenteen tiekarttatyöryhmän loppuraportin luonnoksessa päästövähennysten pääasiallisina keinoina nähtiin polttoaineveron  korottaminen ja kansallinen päästökauppa. Tämän vuoksi jätimme lokakuussa eriävän mielipiteen työryhmän loppuraporttiin, tiedotimme julkisuuteen ja aktivoimme kansanedustajien
kummiyrittäjiä olemaan yhteydessä tuttuihin päättäjiin. Eriävästä mielipiteestä syntyi vipinää. Pian useampi kansanedustaja ja puolue julkisti omia kantojaan, joissa ne sanoutuivat irti  polttoaineveron korotuksista.

Kauppalehti 8.9.2020

Nyt odotellaan varsinaista fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Luonnos julkaistaneen jo tänä vuonna, minkä jälkeen pääsemme antamaan siihen lausuntomme. Lopullisen tiekartan pitäisi olla valmis helmikuussa. Työ polttoaineveron korotusten vastustamiseksi sekä liikenneja kuljetusalan päästövähennyskeinojen tarjoamiseksi jatkuu aktiivisena.

#KuljetanSuomelle

Käynnistimme marraskuussa 2020 #KuljetanSuomelle-kampanjan, jossa kuljetusyrittäjät esiintyvät omilla kasvoillaan luontoarvojen puolesta ja kertovat, mitä konkreettista heidän  yrityksissään tehdään päästöjen alentamiseksi. Tavoitteena lisätä tietoisuutta kuljetusalan päästövähennystoimista. Tule mukaan!

Huomio! Tiekartastamme on laaja artikkeli Kuljetusyrittäjä-lehdessä 4/2020.

Liikkuvuuspaketin Suomi-pykälät

Kesällä 2020 ropisi koriin joukko pitkän taistelun hedelmiä EU-kentiltä, kun liikkuvuuspaketissa toteutui SKAL:n, ALT:in ja Linja-autoliiton vuosien ajan yhteisvoimin ajama ”viikonlopuksi kotiin” -jousto sekä lauttasääntö ajo- ja lepoaikasäädöksiin. Myös uusien EU-kabotaasisäädösten ”kotiinpaluupykälä” oli osittain suomalaislobbauksen ja -verkostoyhteistyön tulosta. Brysselin edunvalvontatoimistollamme oli niinikään iso rooli, FinMobilityn joulukuun kuulumiset löydät täältä.

Jätelain uudistus vaa’ankielellä

Yksi kriittisimmistä edunvalvonnan aiheista päättyvänä vuonna on ollut jätelain uudistukseen liittyvä vaikuttamistyö. Se on ollut kärjekästäkin ja päätynyt lehtien palstoille. Ilmapiirin kiristyminen on valitettavaa, ja toivottavasti ohimenevä ilmiö, sillä riitely ei ole kenenkään etujen mukaista. Asioista on voitava sopia kiihkotta keskustellen ja kunnioittavassa hengessä.

Vastakkain ovat olleet tahot, jotka haluavat keskittää ympäristökuljetukset kuntien hoidettavaksi sekä nykyisen mallin kannattajat, kuten SKAL kumppaneineen. Nykymallissa kiinteistöhaltijat saavat itse kilpailuttaa ja valita kuljetuksen suorittajan.

Jälleen hyvät kumppanuudet ovat osoittautuneet arvokkaiksi. Liittolaisenamme on muun muassa Suomen Yrittäjät, mutta Kiinteistöliittokin ja jopa eduskunnan oikeusasiamies  vastustavat kunnallistamista esitetyssä muodossaan.

Lakimuutoksesta annettiin ennätysmäärä, noin 350, lausuntoa, joista monet ovat SKAL:n lähellä olevia yhdistyksiä ja yrityksiä. Lähiviikot osoittavat, missä asennossa lakimuutos etenee hallituksen esitykseksi ja sitten vaikuttaminen jatkuu eduskunnassa ja sen valiokunnissa.

Koronavuoden edunvalvonta luvuin

Listasimme koronavuoden 2020 tärkeimpiä edunvalvontaa edistäviä hankkeita. Maaliskuussa eduskunta hiljeni koronan vuoksi, mikä tiputti esimerkiksi valiokuntien kuulemisten
määrän alhaiseksi. Ministereiden erityisavustajien tapaamisia ei ole listattu tähän. Koronaepidemian puhjettua suurin osa tapaamisista on pidetty etänä.

 • 45* SKAL-lausuntoa 
 • 8* kuulemista eduskunnan valiokunnissa
 • 5* ministeritapaamista
 • 10* eduskuntaryhmävierailua
  (* luvut päivitetty 17.12.2020)

Teimme neljä Kuljetusbarometria:

 • Barometri 1/2020 tammikuu: Reilu kuljetus ja asiakkaiden velvoitteidenhoito; maanteiden tavaraliikenne ja rinnakkaiselinkeinot.
 • Koronabarometri huhtikuu: Koronatilanteen vaikutukset kuljetusyrityksiin, tukien soveltuvuus ja hakeminen.
 • Barometri 2/2020 kesäkuu: Koronakriisin vaikutukset yrityksiin, investointitilanne, kehittäminen, haettavien tukien soveltuvuus.
 • Barometri 3/2020 syyskuu: Suistumisonnettomuuksien yleisyys ja syyt, liikenneonnettomuuksien ja työtapaturmien seuraukset Pohjola Vakuutuksen kanssa.

Saavutuksiamme 2020

 • Reilu kuljetus -opas ja valistuskampanja, joka jatkuu kuntavaalikevääseen 2021.
 • Tavaraliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen koronatilanteessa, muun muassa kriittiset toimialat, Uudenmaan sulkutilanteessa tavaraliikenteen ”vihreä linja”, poikkeussäädökset ajo- ja lepoaikoihin, pätevyyksien ja katsastusaikojen joustot.
 • 28.5.2020 julkaistiin liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartta, joka tiivistää keinot päästövähennysten saavuttamiseen ilman polttoaineveron korotuksia. skal.fi/tiekartta.
 • 1.6.2020 voimaan tulleessa tieliikennelain kokonaisuudistuksessa pitkään lobattu uudistus liikennevirhemaksut – vähäiset virheet eivät toistuessaankaan enää johda ajo-oikeuden menetykseen.
 • Liikkuvuuspaketin ajo- ja lepoaikajousto: ”viikonlopuksi kotiin” ja lauttasääntö sekä kabotaasisäädösten kotiinpaluuvelvoite.
 • Asfaltointimääriin korotus (koronaelvytystä)

Kysy lisää vaikuttamistyöstä edunvalvojiltamme:
toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, johtaja Ari Herrala ja johtaja Petri Murto.

ja viestinnästä:
viestintäpäällikkö, päätoimittaja Heini Polamo

SKAL valvoo toimialan etuja, jotta kuljetusyritysten toimintaym päristö olisi mahdollisimman hyvä. Annamme lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat.

Yara-AdBlue

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: