Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.
SKAL kalenteri 2020 banneri

Suomen ja EU:n vaalikevät

Eduskuntavaalien tulosten selvittyä 40 edustajapaikkaa saanut SDP ryhtyi tunnustelemaan hallituspohjaa. Seuraavien puolueiden ero demareihin jäi yhteen tai kahteen paikkaan, joten loppukeväästä muodostuu erityisen mielenkiintoinen. Suomen seuratessa hallitusneuvotteluja ja valmistautuessa 1.7. käynnistyvään EU-puheenjohtajuuteensa EU-Eurooppa käy kohti erittäin haastavia vaaleja.

Kirjoittaja: Heini Polamo

Kuljetusyrittäjä 3/2019

Edustajapaikkojen kasvun perusteella vaalien voittajina voidaan pitää demareita, vihreitä ja vasemmistoliittoa, mutta myös perussuomalaiset ja kokoomus saivat lisäpaikan vuoteen 2015 verrattuna. ”Voittajapuolueet” rohmusivat suuren osan kasvustaan keskustalta, joka menetti 18 paikkaa ja arvioi kynnyksen hallitukseen korkeaksi. Puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti vetäytyvänsä syrjään seuraavassa puoluekokouksessa ja käynnisti spekulaatiot jatkajasta.

Loppukevät näyttää, miten demarien puheenjohtaja Antti Rinne saa koottua rivejä taakseen. Jos ei mitään mullistavaa tapahdu, on edessä joko vasemmistolaisempi, vihreämpi tai sinipunaisten kompromissien sävyttämä ajanjakso kotimaissa politiikassa. Ilmapiirin muutos vaikuttaa varmasti myös liikennepolitiikkaan. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajuus on määritelty.
SKAL onnitteli tuoreita kansanedustajia ja välitti maanteiden tavaraliikenteen päätavoitteet kaudelle 2019–2022:

”Kuljetusalalle keskeinen teema on ympäristöystävällisen uusiutuvan dieselin käytön lisääminen raskaassa tavaraliikenteessä. Se on laskelmiemme mukaan tehokkain keino saavuttaa liikenteen ympäristötavoitteet. Jotta kuljetuskustannukset eivät nousisi kalliimman polttoaineen vuoksi, tulee Suomen ottaa käyttöön ammattidiesel, jolla palautetaan polttoaineveroa kuljetusyrityksille, ja joka toimii useassa EU-maassa.”

Kummitoiminta vireille - kohti ”kummikyytejä”

Kerroimme viestissämme myös kansanedustajien kuljetusyrittäjäkummeista sekä kuljetuksista raskaalla kalustolla syysistuntokauden avajaisiin. Tarvitsemme sen toteuttamiseen aktiivisten jäsenyrittäjien apua. Meillä on vuosilta 2015 ja 2011 erinomaiset kokemukset ja hyviä muistoja kummikyydeistä. Henkilökohtaiset kontaktit kuljetusalan ja päättäjien kesken syntyvät luontevimmin yhdessä ohjaamossa istuen ja jutellen.

Eduskuntaviestinnästä kerrottiin, että avajaispäivä voisi olla 4.9. keskiviikko, mutta päivä täsmentyy parin viikon sisällä. Alueyhdistysten vetäjät ovat yhteydessä jäseniin kummitoiminnasta vielä kesän korvalla ja heidän kauttaan tulee tietoa myös kuljetusten päivämääristä ja yksityiskohdista.

Edunvalvonta

SKAL valvoo toimialan etuja, jotta kuljetusyritysten toimintaympäristö olisi mahdollisimman hyvä. Annamme lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: